Podatek VAT 2022/2023

Radom, 15 grudnia 2022 r.

Daty innych szkoleń

NASZE SZKOLENIA SĄ BEZ VAT!

Szanowni Państwo,

Rok 2023 przyniesie kolejne zmiany w podatku od towarów i usług: pojawi się nowy rodzaj podatnika: Grupa VAT. Ponadto trwają prace nad pakietem zmian w ustawie w ramach tzw. Slim VAT 3, które dotkną kilku ważnych obszarów rozliczania podatku od towarów i usług, w tym zasad fakturowania, kursów walut, a także rozliczenia proporcją i korekty podatku naliczonego. Szereg pytań i wątpliwości budzi również wdrożenie Krajowego Systemu e- Faktur.

Celem szkolenia jest omówienie zmian, a także zagadnień praktycznych wynikających z wdrożenia KSeF oraz bieżącej praktyki podatkowej.

Program szkolenia obejmuje następujące zagadnienia:

 1. Czasowe obniżenie stawek VAT na „media” – szansa na dalszą prolongatę 2023 r.?
  • czasowe obniżenie stawek VAT na „media” (energia elektryczna i cieplna, gaz) a także produkty spożywcze, towary do produkcji rolnej, paliwa – zakres zastosowania obniżonych i preferencyjnych stawek VAT,
  • zasady „przejściowe”, dla faktur, faktur prognoz i korekt, zasady refakturowania gazu, ciepła, energii elektrycznej, okres obowiązywania obniżonych stawek, perspektywy przedłużenia obowiązywania.
 2. Pakiet Slim VAT 3:
  • Zmiana limitu dla obrotów dla małych podatników;
  • Nowe zasady stosowania kursów walut w przypadku korekt faktur (błędy, zmiany cen, faktury zbiorcze) w transakcjach krajowych i międzynarodowych, WNT i importu usług;
  • Uporządkowanie przepisów dotyczących WIS;
  • Zmiana zasad ustalania prognoz wskaźnika/prewskaźnika podatku podlegającego odliczeniu; konsekwencje braku ustalenia prognozy;
  • Nowe zasady stosowania proporcji i reguły dokonywania korekty podatku (rocznej/wieloletniej)
  • Faktury zaliczkowe – brak obowiązku wystawiania, gdy dostawa/usługa w tym samym okresie rozliczeniowym
  • Paragony z kas on-line – zniesienie obowiązku drukowania; zwolnienie z obowiakzu drukowania dokumentów niefiskalnych;
  • Zmiany w mechanizmie płatności podzielonej – przelewy między rachunkami, nowe tytułu podatkowe, czy zamawiający, dokonujący płatności bezpośredniej podwykonawcy, musi stosować MPP?
  • Sankcja VAT: miarkowanie wysokości sankcji – jakie czynności podjąć, aby sankcja była jak najniższa?
  • Miarkowanie sankcji
 3. Krajowy System e-Faktur
  • Od kiedy obowiązkowy?
  • Czy muszę zgodzić się na otrzymywanie faktur ustrukturyzowanych?
  • Czy mogę wystawiać faktury ustrukturyzowane bez zgody nabywcy?
  • Szczególne zasady korygowania faktur ustrukturyzowanych i rozliczenia takich korekt?
  • Data wystawienia faktury ustrukturyzowanej, a data sporządzenia faktury i jej przesłania do KSeF;
  • Otrzymywanie faktur ustrukturyzowanych;
  • Korygowanie błędów w fakturze ustrukturyzowanej (anulowanie, noty korygujące).
 4. Grupa VAT:
  • Warunki utworzenia Grupy VAT;
  • Zasady dokonywania obrotów z Grupą VAT;
  • Fakturowanie przez Grupę VAT,
  • Opodatkowanie czynności wewnątrz Grupy VAT-jak opodatkować czynności w toku, w trakcie powstania Grupy VAT?
  • Odliczenie podatku naliczonego w Grupie VAT – alokacja, odliczenie wskaźnikiem, przekaźnikiem;
  • Przedstawiciel Grupy VAT;
  • Powstanie Grupy VAT – umowa, rejestracja;
  • Sukcesja w Grupie VAT – korygowania faktur, deklaracji sprzed powstania Grupy i po jej ustaniu;
  • Ewidencja czynności wewnątrzgrupowych – JPK wewnętrzny Grupy VAT;
  • Komu opłaca się grupa VAT?
 5. Opodatkowanie wynajmu na cele mieszkalne:
  • Interpretacja ogólna Ministra Finansów
  • Najem lokali mieszkalnych na rzecz podmiotów gospodarczych i samorządów (interpretacja ogólna – stawka 23%), najem na rzecz gminy (ZW – zmiana rozporządzenia), refakturowanie mediów i innych składowych czynszu.
 6. Opcja opodatkowania usług finansowych:
  • Jakie usługi można opodatkować?
  • Jak wybrać opodatkowanie?
  • Kiedy warto wybrać opodatkowanie usług finansowych?
 7. Pytania uczestników, zagadnienia dot. bieżącej praktyki VAT uczestników.

 

Doradco Podatkowy, uczestnicząc w naszym szkoleniu zdobywasz 5 punktów do oceny podnoszenia kwalifikacji zawodowych

Szkolenie prowadzi:

Mariusz Unisk – Prawnik, doradca podatkowy nr wpisu 09921, Wiceprezes Instytutu Studiów Podatkowych. Absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego oraz Podyplomowego Studium Podatków i Prawa Podatkowego UW. Specjalizacja – podatek od towarów i usług, podatki dochodowe, PCC, podatki i opłaty lokalne.
Kieruje i koordynuje pracą multidycyplinarnych Zespołów powoływanych do kompleksowej optymalizacji podatkowej. Jest autorem i współautorem wielu publikacji książkowych na tematy podatkowe, w szczególności „Komentarza do podatku rolnego, leśnego oraz od nieruchomości” oraz „Komentarza do ustawy o podatku od towarów i usług” jest także autorem wielu specjalistycznych artykułów na tematy podatkowe. Od 15 lat uznany wykładowca tematyki podatkowej w zakresie podatku od towarów i usług, Ordynacji podatkowej i podatków i opłat lokalnych. Stały wykładowca Studium dla Doradców Podatkowych w zakresie podatku od towarów i usług oraz podatków lokalnych. W swojej karierze przeprowadził ponad 1000 szkoleń z zakresu prawa podatkowego.

TERMIN, MIEJSCE:

15 grudnia 2022 r. od godz. 9.00, Radom,  Hotel Aviator, ul. Malczewskiego 18

CENA:

Cena za uczestnictwo w szkoleniu wynosi 399 zł wraz z materiałami.

Dla drugiej i kolejnych osób z firmy cena za udział w wykładzie wraz z materiałami wynosi 349 zł.

SERDECZNIE ZAPRASZAMY!

Kontakt:

Adres: ul. Kaleńska 8 04-367 Warszawa

Email: szkolenia@isp-modzelewski.pl
Telefon: 225173090

Zapisz się

Pobierz formularz zgłoszenia

Działy szkoleń

Dział Szkoleń w Warszawie

więcej

Dział Szkoleń w Wielkopolsce

więcej

Dział Szkoleń w Małopolsce

więcej

Dział Szkoleń na Śląsku

więcej