Raportowanie schematów podatkowych - MDR – Justyna Zając Wysocka

Rzeszów, 13 października 2021 r.

NASZE SZKOLENIA SĄ BEZ VAT!

Szanowni Państwo,

Od 1 stycznia 2019 r. wszyscy polscy podatnicy oraz ich pomocnicy mają obowiązek raportowania schematów podatkowych, których wdrożenie skutkuje powstaniem korzyści podatkowej. Przepisy Ordynacji Podatkowej są niezwykle nieprecyzyjne, opublikowane objaśnienia MF tylko sprawę komplikują, a najnowsza nowelizacja przepisów z lipca 2020r. jeszcze bardziej zaciemnia obraz obowiązków podatnika.

Brak właściwego wypełnienia swoich obowiązków sankcjonowany jest jednak niezwykle wysokimi karami administracyjnymi oraz karnoskarbowymi, w związku z tym poznanie zagadnienia raportowania schematów podatkowych jest niezbędne dla każdego.

W ramach szkolenia przedstawione zostaną procedury postępowania przez promotorów, korzystających oraz wspomagających mające na celu prawidłowe wypełnienie przez nich obowiązków raportowania. Szkolenie uwzględnia zmiany dotyczące terminów raportowania schematów podatkowych wynikające z aktualnej sytuacji epidemiologicznej.

 1. Schematy podatkowe – informacje ogólne – dlaczego podlegamy tym obowiązkom?
 2. Raportowanie schematów podatkowych – definicje, podmioty zobowiązane, obowiązki
  1. Czym jest schemat podatkowy?
   • Uzgodnienie
   • Schemat podatkowy
   • Kryterium głównej korzyści
   • Ogólna cecha rozpoznawcza
   • Szczególna cecha rozpoznawcza
   • Inne szczególne cechy rozpoznawcze
   • Udostępnienie i wdrażanie schematu
   • Kto jest zobowiązany do raportowania schematów podatkowych
    • Firma jako Promotor, praktyczne przykłady
    • Firma jako Wspomagający, praktyczne przykłady
    • Firma jako Korzystający, praktyczne przykłady
 3. Kiedy Firma ma obowiązek raportowania schematów podatkowych:
  1. Kiedy nie ma obowiązku raportowania pomimo tego, że jednostka ma do czynienia ze schematem? Kryterium kwalifikowanego korzystającego
  2. Raportowanie przez promotora
  3. Raportowanie przez korzystającego
  4. Raportowanie przez wspomagającego
  5. Wielość podmiotów zobowiązanych do raportowania
  6. Zasady przesyłania informacji o schemacie podatkowym.
 4. Jak wypełnić MDR 1, MDR 3?
  1. Dane identyfikacyjne przekazującego informację lub korzystającego
  2. Podstawa prawna przekazania informacji o schemacie podatkowym, cecha rozpoznawcza oraz rola przekazującego informację
  3. Rodzaj schematu podatkowego
  4. Streszczenie opisu uzgodnienia, jego nazwy, opisu działalności gospodarczej
  5. Wyczerpujący, według wiedzy przekazującego informację, opis schematu podatkowego
  6. Znany przekazującemu cel schematu podatkowego
  7. Przepisy prawa znajdujące zastosowanie do schematu podatkowego
  8. Szacunkowa wartość korzyści podatkowej, przybliżona wartość aktywa w podatku odroczonym
  9. Wskazanie dokonanych czynności, które skutkowały przekazaniem informacji o schemacie podatkowym
  10. Wskazanie etapu, na jakim schemat podatkowy się znajduje
  11. Wskazanie innych podmiotów uczestniczących lub mających uczestniczyć w schemacie podatkowym
  12. Wskazanie innych podmiotów obowiązanych do przekazania informacji o schemacie podatkowym
  13. Adres elektroniczny, na który ma zostać doręczone potwierdzenie nadania NSP
  14. Podpis
 5. Obowiązkowa wewnętrzna procedura MDR – kto ją musi posiadać i co powinna zawierać
 6. Kary za naruszenie obowiązków MDR
 7. Zmiany przepisów w 2020 r.

Szkolenie prowadzi:

Justyna Zając-Wysocka – Dyrektor Departamentu Doradztwa Podatkowego MISP, radca prawny, doradca podatkowy, doktorantka na Katedrze Prawa Finansowego Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego, wieloletni współpracownik polskich i międzynarodowych firm doradczych. Specjalizuje się w obsłudze podmiotów gospodarczych w zakresie doradztwa prawno-podatkowego oraz obsługi sporów podatkowych. Interesuje się opodatkowaniem spółek kapitałowych oraz procedurą sądowo-administracyjną. Jest autorką licznych publikacji eksperckich z zakresu prawa podatkowego oraz uznanym wykładowcą problematyki podatku od towarów i usług.

TERMIN, MIEJSCE:

13 października 2021 r. godz. 10:00, Rzeszów, Hotel Prezydencki, ul. Podwisłocze 48

CENA:

Cena za uczestnictwo w szkoleniu wynosi 329 zł oraz 53 zł za materiały.

Dla drugiej i kolejnych osób z firmy cena za udział w wykładzie wynosi 239 zł i 53 zł za materiały.

Doradco Podatkowy, uczestnicząc w naszym szkoleniu zdobywasz 5 punktów do oceny podnoszenia kwalifikacji zawodowych
SERDECZNIE ZAPRASZAMY!

Kontakt:

Adres: ul. Gertrudy 7/12 31-046 Kraków

Email: biuro.krakow@isp-modzelewski.pl
Telefon: 500196453

Zapisz się

Pobierz formularz zgłoszenia

Działy szkoleń

Dział Szkoleń w Warszawie

więcej

Dział Szkoleń w Wielkopolsce

więcej

Dział Szkoleń w Małopolsce

więcej

Dział Szkoleń na Śląsku

więcej