Zmiany w podatku dochodowym od osób prawnych w 2019 i 2020 roku. Nowe pomysły Ministerstwa Finansów na uszczelnienie CIT

Rzeszów, 27 lutego 2020 r.

NASZE SZKOLENIA SĄ BEZ VAT!

Zgodnie z zapowiedziami Ministerstwa Finansów planowane są dalsze uszczelnienia systemu podatkowego. W najbliższym czasie, planowana jest likwidacja luki podatkowej w zakresie CIT. Na szkoleniu omówione zostaną główne narzędzia jakie mają zapewnić wzrost ściągalności tego podatku oraz przedstawione zostaną również inne zmiany w podatku dochodowym od osób prawnych.

 1. Biała lista podatników – czy brak zapłaty na zgłoszony rachunek bankowy wyłącza możliwość zaliczenia wydatku do KUP?
 2. Samochód w firmie – jak stosować nowe przepisy w zakresie kosztów uzyskania przychodu?
 3. Ulga IP BOX – kto może skorzystać z nowych preferencji w zakresie innowacyjności?
 4. Rewolucja w poborze podatku „u źródła” od 2019 r. z uwzględnieniem okresów przejściowych wprowadzonych rozporządzeniem z grudnia 2018 roku i czerwca 2019
  1. zmiana definicji legalnej beneficial owner,
  2. zmiany w zakresie sposobu poboru podatku „u źródła” dla niektórych płatników,
  3. opinia urzędowa o stosowaniu przez płatnika zwolnienia z poboru podatku „u źródła”,
  4. kto może się zwrócić z wnioskiem o zwrot podatku – procedura zwrotu podatku z tytułu wypłaconych należności – treść wniosku, czas jego
  5. rozpatrywania wniosku
  6. certyfikat rezydencji przy usługach niematerialnych,
  7. zwolnienia od poboru podatku od odsetek i dyskonta od listów zastawnych i obligacji,
  8. oświadczenie płatnika jako sposób zwolnienia się od nowych obowiązków płatnika – nowe zasady odpowiedzialności płatnika.
 5. Kolejne zmiany w zakresie cen transferowych:
  1. zasady ustalania powiązań osobowych kapitałowych i majątkowych;
  2. nowe progi transakcyjne;
  3. zwolnienie z obowiązku sporządzenia dokumentacji cen transferowych. Czy za 2018 mogę zastosować nowe przepisy?
  4. nowe sankcje w przypadku cen transferowych. Czy organ może sam recharakteryzować przeprowadzoną transakcję?
 6. Podatek wyjścia (exit tax).
 7. Podatek dla właścicieli budynków przeznaczonych na najem lub dzierżawę.
 8. Możliwość jednorazowego rozliczenia straty do wysokości 5 mln PLN
 9. Nowe stawki podatkowe od 1 stycznia 2019 roku.
 10. Podwyższenie do 10.000 PLN tzw. jednorazowej amortyzacji.
 11. Zmiana definicji małego podatnika
 12. Inne zmiany w zakresie podatku dochodowego od osób prawnych.

Szkolenie prowadzi:

Jarosław Włoch – radca prawny nr Kr-2642; Wice-Dyrektor Departamentu Doradztwa Podatkowego, specjalizujący się w obsłudze prawno-podatkowej podmiotów gospodarczych oraz obsłudze sporów podatkowych (w tym również w zakresie reprezentacji klientów przed wojewódzkimi sądami administracyjnymi oraz Naczelnym Sądem Administracyjnym). kończył Prawo na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego. Jest także absolwentem Podyplomowego Studium z zakresu Doradztwa podatkowego Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie. Uczestniczy również w audytach podatkowych prowadzanych przez MISP. Autor wielu artykułów o tematyce podatkowej.

TERMIN, MIEJSCE:

27 lutego 2020 r. godz. 10.00, Rzeszów, Hotel Prezydencki, ul. Podwisłocze 48

Cena:

Cena za uczestnictwo wynosi 309 zł oraz 53 zł za materiały.

Cena za uczestnictwo drugiej i kolejnej osoby z firmy wynosi 209 zł oraz 53 zł za materiały

Doradco Podatkowy, uczestnicząc w naszym szkoleniu zdobywasz 5 punktów do oceny podnoszenia kwalifikacji zawodowych
SERDECZNIE ZAPRASZAMY!

Kontakt:

Adres: ul. Gertrudy 7/12 31-046 Kraków

Email: biuro.krakow@isp-modzelewski.pl
Telefon: 500196453

Zapisz się

Pobierz formularz zgłoszenia

Działy szkoleń

Dział Szkoleń w Warszawie

więcej

Dział Szkoleń w Wielkopolsce

więcej

Dział Szkoleń w Małopolsce

więcej

Dział Szkoleń na Śląsku

więcej