Nowy Polski Ład od 1 lipca 2022 r. – ciąg dalszy rewolucji czy łatanie dziur w ustawie?

Rzeszów, 29 lipca 2022 r.

Daty innych szkoleń

NASZE SZKOLENIA SĄ BEZ VAT!

Ustawodawca nie daje czasu przedsiębiorcom na przyzwyczajenie się do nowych przepisów wprowadzonych od 1 stycznia 2022 r. i już po 6 miesiącach ich obowiązywania diametralnie zmienia zasady wymiaru składki zdrowotnej oraz opodatkowania podatkiem PIT. Na szkoleniu przedstawione zostaną wprowadzane od 1 lipca 2022 r. zmiany:

 1. obniżenie z 17% do 12% stawki podatku obowiązującej w pierwszym przedziale skali podatkowej – czy na pewno?
 2. wprowadzenie dla przedsiębiorców nierozliczających podatku wg skali podatkowej możliwości odliczania części zapłaconych składek zdrowotnych związanych z prowadzoną działalnością gospodarczą opodatkowaną jednolitym 19% podatkiem, ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych oraz kartą podatkową – czy przedsiębiorcy rozliczający podatek według skali podatkowej naprawdę zapłacą niższy podatek dzięki obniżonej stawce podatku?
 3. likwidację tzw. ulgi dla klasy średniej – konsekwencje
 4. uszczelnienie ulgi na zabytki?
 5. zmianę zasad stosowania kwoty wolnej od podatku (tj. 1/12 kwoty zmniejszającej podatek),
 6. zwolnienie płatnika z obowiązku poboru zaliczki na podatek,
 7. zmiana wysokości kryterium dochodowego pełnoletniego uczącego się dziecka, od którego zależy prawo rodzica lub opiekuna prawnego do preferencji podatkowych,
 8. zmiana katalogu dochodów małoletniego dziecka, które dolicza się do dochodów rodzica,
 9. zmiany w zakresie zwolnień przedmiotowych,
 10. zmiany o charakterze porządkowym,
 11. umożliwienie zdefiniowanej grupie podatników przekazywania kwot w wysokości 1% podatku należnego organizacji pożytku publicznego na podstawie wniosku za poprzedni rok podatkowy,
 12. uchylenie mechanizmu przedłużenia poboru i wpłaty zaliczek na podatek dochodowy w trakcie 2022 r.

Szkolenie prowadzi:

Justyna Zając-Wysocka – Dyrektor Departamentu Doradztwa Podatkowego MISP, radca prawny, doradca podatkowy, doktorantka na Katedrze Prawa Finansowego Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego, wieloletni współpracownik polskich i międzynarodowych firm doradczych. Specjalizuje się w obsłudze podmiotów gospodarczych w zakresie doradztwa prawno-podatkowego oraz obsługi sporów podatkowych. Interesuje się opodatkowaniem spółek kapitałowych oraz procedurą sądowo-administracyjną. Jest autorką licznych publikacji eksperckich z zakresu prawa podatkowego oraz uznanym wykładowcą problematyki podatku od towarów i usług.

TERMIN, MIEJSCE:

29 lipca 2022 r. godz. 10.00, Rzeszów, Hotel Prezydencki, ul. Podwisłocze 48

CENA:

Cena za uczestnictwo w szkoleniu wynosi 329 zł oraz 53 zł za materiały.

Dla drugiej i kolejnych osób z firmy cena za udział w wykładzie wynosi 239 zł i 53 zł za materiały.

Doradco Podatkowy, uczestnicząc w naszym szkoleniu zdobywasz 5 punktów do oceny podnoszenia kwalifikacji zawodowych
SERDECZNIE ZAPRASZAMY!

Kontakt:

Adres: ul. Gertrudy 7/12 31-046 Kraków

Email: biuro.krakow@isp-modzelewski.pl
Telefon: 500196453

Zapisz się

Pobierz formularz zgłoszenia

Działy szkoleń

Dział Szkoleń w Warszawie

więcej

Dział Szkoleń w Wielkopolsce

więcej

Dział Szkoleń w Małopolsce

więcej

Dział Szkoleń na Śląsku

więcej