VAT: 1 stycznia 2020 r. – przełomowe zmiany w podatku od towarów i usług adresowane do WSZYSTKICH PODATNIKÓW podatku VAT i podatków dochodowych, w tym ryczałtu

Rzeszów, 4 marca 2020 r.

Daty innych szkoleń

NASZE SZKOLENIA SĄ BEZ VAT!

Szanowni Państwo,

     Z dniem 1 stycznia 2020 r. wchodzą w życie przełomowe zmiany związane m.in. z obowiązkową podzieloną płatnością, które nakazują korektę kosztów uzyskania przychodów w przypadku niedopełnienia tego obowiązku przez podatnika (również zwolnionego od VAT). Analogiczny nakaz obowiązuje w związku z zapłatą faktury na rachunek bankowy nie podany na tzw. białej liście podatników VAT czynnych prowadzonej przez KAS. Przepisy te są adresowane praktycznie do każdego podatnika podatku VAT i podatku dochodowego. Wprowadza się nowe obowiązki związane z fakturowaniem oraz przede wszystkim nowe sankcje z tytułu naruszenia obowiązkowego split payment w tym art. 57c KKS. Wprowadzono również z początkiem roku nowe zasady odpowiedzialności solidarnej za zaległości podatkowe dostawcy w VAT. Wchodzą również w życie historyczne zmiany w zasadach dokumentowania WDT – nowelizacja rozporządzenia wykonawczego 282/2010 oraz kolejna obszerna nowelizacja ustawy o VAT dotyczące m.in. obowiązku stosowania kas fiskalnych online. Najważniejsze zmiany dotyczą jednak korekty dochodu z tytułu braku zapłaty długu (wierzytelności).

 

Oto szczegółowy program szkolenia:

 

 1. Brak zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów wydatków zapłaconych z naruszenie obowiązkowej podzielonej płatności - 1 stycznia 2020 r.: sposoby korekty kosztów i ich „przywrócenia” (nowe objaśnienia ogólne MF)
 2. Brak zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów wydatków w przypadku zapłaty na rachunek bankowy nie ujawniony na tzw. białej liście podatników VAT – 1 stycznia 2020 r.; sposób korekty kosztów i ich przywrócenia ZAW – NR).
 3. Nowa koncepcja odpowiedzialności solidarnej nabywcy za zaległości podatkowe w VAT dostawcy lub usługodawcy (1 styczenia 2020 r.):
  • zapłata na rachunek bankowy niewymieniony na białej liście,
  • przesłanki wyłączające odpowiedzialność nabywcy (usługodawcy): m.in. zastosowanie split payment,
  • złożenie zawiadomienia ZAW – NR.
 4. Nowy status rachunków VAT: poszerzenie zakresu przelewów należności publiczno - prawnych z tego rachunku (PIT, CIT, ZUS).
 5. Nowa korekta dochodu (obowiązkowa i dobrowolna) z tytułu braku uregulowania (zapłaty) długu (skutki od 1 stycznia 2020 r.): dziewięćdziesięciodniowy termin korekty.
 6. Zastosowanie obowiązkowej podzielonej płatności (nowe objaśnienia ogólne MF):
  • w stosunku do towarów i usług wymienionych w załącznikach nr 11 i 14 do ustawy o VAT, czyli likwidacja odwrotnego obciążenia,
  • nowy załącznik nr 15 do ustawy o VAT: towary i usługi objęte obowiązkową podzieloną płatnością,
  • co należy napisać na fakturze dokumentującej dostawę towarów (świadczenie usług) objętych obowiązkową podzieloną płatnością?
  • kiedy nabywca (usługobiorca) będący podatnikiem musi zastosować obowiązkową podzieloną płatność?
  • kiedy nabywcy są zwolnieni z tego obowiązku?
  • jakie sankcje grożą za brak zastosowania obowiązkowej podzielonej płatności (ustaw o VAT i KKS)?
 7. Nowe, europejskie zasady dokumentowania WDT dla potrzeb zastosowania stawki 0% : zmiana rozporządzenia wykonawczego Rady nr 282/2010: konieczność posiadania ściśle określonych dokumentów wystawionych przez niezależne podmioty.
 8. Brak nowelizacji ustawy o VAT implementującej zmiany w Dyrektywie 112 dotyczące transakcji łańcuchowych oraz składów konsygnacyjnych: zastosowanie bezpośrednie dyrektywy w przypadku call of stock – komunikat MF.
 9. Wiążąca Informacja Stawkowa (1 listopada 2019 r.): przedział i zakres zastosowania,
 10. Przedłużenie obowiązywania ograniczeń odliczenia związanych z nabyciem i używaniem samochodów osobowych oraz towarów i usług związanych z tymi samochodami.
 11. Kto ma obowiązek instalacji kas online z dniem 1 stycznia 2020 r.?
 12. Pozostałe zmiany wchodzą w życie z dniem 1 stycznia 2020 r.

Uczestnicy szkolenia otrzymają prawo do nabycia licencji na ogólną instrukcję wewnętrzną dotyczącą stosowania podzielonej płatności oraz wzorcowe polecenie wewnętrzne dotyczące wykonywania przez podatników, dyrektorów finansowych oraz księgowych obowiązków wynikających z przepisów dotyczących raportowania tzw. schematów podatkowych

Szkolenie prowadzi:

Witold Modzelewski - Profesor Uniwersytetu Warszawskiego (od 27 lat), prezes Instytutu Studiów Podatkowych (od 23 lat), Szef Podyplomowego Studium Podatków i Prawa Podatkowego (od 17 lat) oraz kierownik magisterskich studiów „Prawo Finansowe i Skarbowość”. Najbardziej znany w kraju wykładowca problematyki podatkowej oraz doradca podatkowy (00001). Od 37 lat reprezentuje podatników w postępowaniach przed sądami administracyjnymi. Autor ponad 1200 publikacji na tematy podatkowe i prawnopodatkowe. Szef Kapituły Medalu VIRTUS EST PERFEKTA RATIO im. F. Druckiego Lubeckiego, Członek Narodowej Rady Rozwoju przy Prezydencie RP (2011). Kierował pracami nad projektami nowej ustawy o podatku od towarów i usług oraz ustawy o jednolitym podatku dochodowym (2011 rok). Co najważniejsze: autor prognoz, które się z reguły sprawdzają. Specjalizujący się w obszarze trudnych sporów podatkowych.
W każdy poniedziałek wychodzi „Komentarz nieuczesany” jego autorstwa – www.isp-modzelewski.pl – Serwis Doradztwa Podatkowego.

 

Uwaga. Uczestnicy seminarium w ramach materiałów szkoleniowych otrzymają:

 

– najnowszą publikację ISP dotyczącą podatku od towarów i usług,
Biuletyn Instytutu Studiów Podatkowych,
materiały autorskie dotyczące problematyki szkolenia.

 

TERMIN, MIEJSCE:

4 marca 2020 r. godz. 9.30, Rzeszów, Hotel Prezydencki, ul. Podwisłocze 48

CENA:

Cena za uczestnictwo w szkoleniu wynosi 359 zł oraz 83 zł za materiały.

Dla drugiej i kolejnych osób z firmy cena za udział w wykładzie wynosi 249 zł i 83 zł za materiały.

Cena za uczestnictwo w szkoleniu wynosi 359 zł oraz 83 zł za materiały.

Dla drugiej i kolejnych osób z firmy cena za udział w wykładzie wynosi 249 zł i 83 zł za materiały.

Cena za uczestnictwo w szkoleniu wynosi 359 zł oraz 83 zł za materiały.

Dla drugiej i kolejnych osób z firmy cena za udział w wykładzie wynosi 249 zł i 83 zł za materiały.

Doradco Podatkowy, uczestnicząc w naszym szkoleniu zdobywasz 5 punktów do oceny podnoszenia kwalifikacji zawodowych
SERDECZNIE ZAPRASZAMY!

Kontakt:

Adres: ul. Gertrudy 7/12 31-046 Kraków

Email: biuro.krakow@isp-modzelewski.pl
Telefon: 500196453

Zapisz się

Pobierz formularz zgłoszenia

Działy szkoleń

Dział Szkoleń w Warszawie

więcej

Dział Szkoleń w Wielkopolsce

więcej

Dział Szkoleń w Małopolsce

więcej

Dział Szkoleń na Śląsku

więcej