VAT – w październiku 2020 (JPK-V7M, JPK-V7K; „biała lista” po nowelizacji) oraz zmiany planowane na 2021

Siedlce, 16 października 2020 r.

Koronawirus: szkolenie będzie realizowane zgodnie z wytycznymi Rządu dla działalności szkoleniowej:

https://www.gov.pl/web/rozwoj/spotkania-biznesowe-szkolenia-konferencje-i-kongresy

NASZE SZKOLENIA SĄ BEZ VAT!

Program szkolenia:
 1. Implementacja JPK V7M, JPK V7K; wspólna struktura dla deklaracji i ewidencji VAT (JPK-V7M, JPK-V7K) od 1 października 2020 r. – podstawy prawne, zakres i sposób prezentacji danych.
  1. Podstawa prawna „likwidacji deklaracji VAT”. Które deklaracje zmieniają formę, które zostają na dotychczasowych zasadach?
  2. Zakres danych – deklaracja jako część deklaracyjna struktury pliku JPK, informacje ogólne, nowe dane.
  3. Terminy składania pliku kontrolnego przez podatników rozliczających się za okresy miesięczne oraz za okresy kwartalne.
  4. Błędy, pomyłki – sposób i terminy korekty deklaracji i ewidencji. Kara za błędy w ewidencji (500zł za każdy błąd), uchwalona zmiana dotycząca „liberalizacji” kary.
  5. Rejestr sprzedaży VAT w nowym JPK – zakres danych, w tym faktury uproszczone, faktury „VAT marża”.
  6. Zmiana dot. prezentacji faktur uproszczonych w rejestrze sprzedaży JPK-V7 (odroczenie).
  7. Prezentacja ulgi na złe długi przez wierzyciela i dłużnika – sposób prezentacji.
  8. Raport okresowy (RO) i dokument wewnętrzny (WEW) – sposób i zakres prezentacji w rejestrze sprzedaży w nowym JPK. Dokument WEW jako dokument istotny w działalności spółdzielni/wspólnoty mieszkaniowej.
  9. Sposób prezentacji danych dla niektórych rodzajów sprzedaży.
  10. Kody towarowe i usługowe w rejestrze sprzedaży – GTU11-GTU13, szczegółowy zakres. Jakie dokumenty i jakie rodzaje sprzedaży nie wymagają kodu.
  11. Faktura do paragonu w rejestrze sprzedaży.
  12. Oznaczenie „procedur sprzedaży” ze szczególnym uwzględnieniem MPP.
  13. Rejestr zakupu – zakres danych.
  14. Rejestr zakupu – sposób prezentacji danych.
  15. Oznaczenia dowodów nabycia (VAT-RR, MK, WEW).
  16. Procedura zakupu oznaczana w rejestrze (IMP, MPP).
  17. Oznaczenia GTU i symbolami procedur faktur korygujących in plus i in minus.
  18. Zastosowanie symboli GTU, oznaczeń procedur w okresie przejściowym (faktury wystawione przed 1.10 a dotyczące października – ujęcie w JPK.
 2. Biała lista podatników VAT oraz mechanizm podzielonej płatności – aktualna praktyka, interpretacje i orzecznictwo sądowe.
  1. Zakaz zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów PIT/CIT– pojęcie „transakcji”,
  2. Najem prywatny a rachunek z Wykazu – aktualne interpretacje
  3. ZAW NR – aspekty praktyczne i techniczne, elektroniczny ZAW-NR, przedłużenie terminu do 14 dni („tarcza antykryzysowa”),
  4. Omyłka we właściwość US a skuteczność ZAW NR
  5. Objaśnienia MF z grudnia 2020 dot. Wykazu podmiotów:
  6. Jednokrotność ZAW NR
  7. Podmiot zagraniczny
  8. Rachunki cesyjne i gospodarki własnej banku
  9. Zapłata na rzecz podmiotu trzeciego
  10. Nowelizacja 2020, w tym podzielona płatność jako przesłanka wyłączająca przepisy sankcyjne „białej listy”.
 3. Przesunięcie obowiązku instalacji kas online na 1 stycznia i 1 lipca 2021r., kasy wirtualne – istota i branże objęte zakresem.
 4. Projekt nowelizacji od 2021 w ramach tzw. Pakietu SLIM VAT
  1. uproszczenia przy korektach faktur
   • korekty in minus – brak potwierdzeń, czy zawsze ?
   • zmiany w korektach in plus, czy istotne ?
  2. uproszczenia przy odliczeniu VAT – odliczenie VAT w przypadku nabycia usług noclegowych w celu ich odsprzedaży
  3. spójne kursy walut VAT i CIT
  4. prezenty małej wartości – „urealnienie” kwoty
  5. spójne kursy walut VAT i CIT
  6. prezenty małej wartości – „urealnienie” kwoty
  7. wydłużenie terminu do odliczenia VAT naliczonego na bieżąco, łącznie do 4 okresów, przy rozliczeniach miesięcznych.
 5. Matryca stawek VAT (07.2020) i planowana nowelizacja.
  1. wiążąca informacja stawkowa m. in. w zakresie CN, PKWiU, PKOB, możliwość potwierdzenia stawki VAT i PKOB np. dla usług budowlanych dla budownictwa mieszkaniowego,
  2. nowa „matryca stawek VAT”,
  3. stawka VAT na usługi konserwacji, gastronomii i in.
  4. planowane przepisy „naprawcze” dotyczące stawek oraz WIS.

Szkolenie prowadzi:

Mariusz Unisk - Prawnik, doradca podatkowy nr wpisu 09921, Wiceprezes Instytutu Studiów Podatkowych. Absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego oraz Podyplomowego Studium Podatków i Prawa Podatkowego UW. Specjalizacja – podatek od towarów i usług, podatki dochodowe, PCC, podatki i opłaty lokalne.
Kieruje i koordynuje pracą multidycyplinarnych Zespołów powoływanych do kompleksowej optymalizacji podatkowej. Jest autorem i współautorem wielu publikacji książkowych na tematy podatkowe, w szczególności „Komentarza do podatku rolnego, leśnego oraz od nieruchomości” oraz „Komentarza do ustawy o podatku od towarów i usług” jest także autorem wielu specjalistycznych artykułów na tematy podatkowe. Od 15 lat uznany wykładowca tematyki podatkowej w zakresie podatku od towarów i usług, Ordynacji podatkowej i podatków i opłat lokalnych. Stały wykładowca Studium dla Doradców Podatkowych w zakresie podatku od towarów i usług oraz podatków lokalnych. W swojej karierze przeprowadził ponad 1000 szkoleń z zakresu prawa podatkowego.

 

Uwaga. Uczestnicy seminarium w ramach materiałów szkoleniowych otrzymają:

 

Biuletyn Instytutu Studiów Podatkowych,
materiały autorskie dotyczące problematyki szkolenia.

 

TERMIN, MIEJSCE:

16 października 2020 r. godz. 10-15, Siedlce, COLLEGIUM MAZOVIA Innowacyjna Szkoła Wyższa, ul. Sokołowska 161

CENA:

Cena za uczestnictwo wynosi 349 zł oraz 53 zł za materiały.

Dla drugiej i kolejnych osób z firmy, cena za udział w wykładzie wynosi 299 zł i 53 zł za materiały.

Doradco Podatkowy, uczestnicząc w naszym szkoleniu zdobywasz 5 punktów do oceny podnoszenia kwalifikacji zawodowych
SERDECZNIE ZAPRASZAMY!

Kontakt:

Adres: ul. Kaleńska 8 04-367 Warszawa

Email: szkolenia@isp-modzelewski.pl
Telefon: 225173090

Zapisz się

Pobierz formularz zgłoszenia

Działy szkoleń

Dział Szkoleń w Warszawie

więcej

Dział Szkoleń w Wielkopolsce

więcej

Dział Szkoleń w Małopolsce

więcej

Dział Szkoleń na Śląsku

więcej