Podatek dochodowy od osób prawnych 2020 – zmiany uchwalone i zmiany projektowane

Słupsk, 5 grudnia 2019 r.

NASZE SZKOLENIA SĄ BEZ VAT!

Szanowni Państwo,

     Rok 2020 jest kolejnym już rokiem, w którym podatnicy podatku dochodowego powinni spodziewać się istotnych zmian dotyczących zasad opodatkowania osiąganych zysków. Jak to zwykle bywa, znajdują się wśród nich zarówno zmiany korzystne oraz zmiany wprowadzające nowe ograniczenia i obowiązki dla podatników. Korzyści dotyczą przede wszystkim tych podatników, którzy oczekują na płatność za wykonane usługi i dostarczone towary. W ich przypadku brak płatności w określonym terminie oznaczał będzie prawo do zmniejszenia podstawy opodatkowania. Na uwagę zasługuje również nowa ulga, pozwalająca zaliczyć do kosztów podatkowych takie koszty, których podatnik faktycznie nie poniósł (korzyść podatkowa dla spółek, które finansują swoją działalność kapitałami własnymi, a nie np. kredytem, czy pożyczką). Zmiany niekorzystne związane są przede wszystkim z utworzeniem tzw. Białej listy podatników podatku vat i skutków dokonania zapłaty na rachunek bankowy kontrahenta, niewykazany na tej liście. Podobnie sytuacja wygląda jeśli idzie o funkcjonujący w podatku vat mechanizm tzw. Podzielonej płatności (split payment). Jeśli podatnik dokona płatności z naruszeniem tego mechanizmu ( jeśli zaistnieje obowiązek jego stosowania) tu również podatnicy muszą się liczyć z negatywnymi konsekwencjami takiego działania. Podkreślenia wymaga, że w związku z odroczeniem przez ministra finansów o jeden rok, zmian uchwalonych jeszcze w 2018 r., od 1 stycznia 2020 r. obowiązywać będą bardziej restrykcyjne niż dotychczas, zasady poboru podatku u źródła od niektórych wypłat na rzecz podmiotów zagranicznych (np. dywidendy, odsetki, należności licencyjne ,usługi doradcze, prawne, reklamowe). W tym przypadku zmiany są na prawdę daleko idące, a chcąc stosować preferencyjne zasady opodatkowania bez istotnego ryzyka, polski płatnik będzie zmuszony do gromadzenia o wiele większej ilości informacji na temat swojego kontrahenta, niż do tej pory.

Szkolenie ma na celu zapoznanie podatników z najnowszymi zmianami w podatku dochodowym oraz omówienie skutków podatkowych z nich wynikających, w tym nowych praw i obowiązków, jakie czekają podatników w najbliższym czasie. Szkolenie obejmuje zmiany, które zostały już uchwalone i w związku z tym, co do zasady, wejdą w życie w styczniu 2020 r. oraz te, które są na etapie projektu, nad którego przygotowaniem pracuje jeszcze resort finansów.

 1. Zmiany uchwalone
  1. Szczególne regulacje dotyczące tzw. „złych długów”.
   1. Nowe uprawnienia podatników (wierzycieli) oczekujących na płatność,
   2. Nowe obowiązki dłużników, zwlekających z uregulowaniem zapłaty,
   3. Zasady stosowania nowych przepisów.
  2. Nowe ograniczenia prawa do kosztów podatkowych.
   1. „biała lista podatników vat” i co z tego wynika,
   2. skutki dokonania przelewu na niewłaściwy rachunek bankowy
   3. skutki stosowania mechanizmu podzielonej płatności w podatku vat (tzw. split payment) w świetle przepisów o podatku dochodowym.
  3. Korzyści podatkowe związane z zatrzymaniem zysku w spółce:
   1. skutki dopłat wnoszonych przez wspólników oraz zysków przeznaczonych przez zgromadzenie wspólników na rozwój spółki,
   2. warunki (w tym ograniczenia) stosowania preferencyjnych zasad,
   3. co oznacza zatrzymanie zysku w spółce w 2019 r.?
  4. Głębokie zmiany dotyczące rozliczania podatku u źródła (WHT) przez płatników dokonujących wypłat na rzecz podmiotów zagranicznych ( w tym: dywidendy, odsetki, należności licencyjne, usługi doradcze, reklamowe):
   1. Zachowanie należytej staranności jako podstawowy warunek stosowania preferencyjnego opodatkowania dochodów nierezydentów,
   2. Pojęcie „rzeczywistego właściciela” należności,
   3. Kiedy powstanie obowiązek stosowania krajowych (wyższych) stawek podatku,
   4. Procedura zwrotu podatku przez organ podatkowy,
   5. Uniknięcie obowiązku poboru podatku, w tym zastosowanie preferencyjnych stawek opodatkowania.
  5. Nowa definicja „małego podatnika” i jej wpływ na prawo do stosowania obniżonej 9% stawki podatku cit.
  6. Zmiany w zakresie sposobu składania sprawozdań finansowych
 2. Zmiany projektowane.
  1. Zmiany związane z uszczelnianiem systemu podatkowego, ograniczające wyprowadzanie zysku za granicę oraz przeciwdziałające erozji podstawy opodatkowania.
   1. Kogo dotyczą zmiany?
   2. Pojęcie struktur hybrydowych,
   3. Rozbieżności w kwalifikacji struktur hybrydowych przez przepisy podatkowe różnych państw,
   4. „odliczenie podwójne” i „odliczenie bez rozpoznania przychodu” - kolejne ograniczenie prawa do kosztów podatkowych.

Szkolenie prowadzi:

Robert Nowak - absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego, pracownik Departamentu Podatków Bezpośrednich i Opłat w Ministerstwie Finansów, doradca Prezesa BGŻ S.A. ds. podatkowych, były pracownik Instytutu Studiów Podatkowych Modzelewski i Wspólnicy sp. z o.o., wieloletni współpracownik ISP w zakresie dotyczącym podatku dochodowego od osób prawnych. Współtwórca projektów szkoleniowych prowadzący audyty podatkowe dla największych polskich przedsiębiorstw, autor wielu opinii prawnopodatkowych, autor książek oraz artykułów w zakresie podatku dochodowego od osób prawnych.

 

Uwaga. Uczestnicy seminarium w ramach materiałów szkoleniowych otrzymają:

 

Biuletyn Instytutu Studiów Podatkowych,
materiały autorskie dotyczące problematyki szkolenia.

 

TERMIN, MIEJSCE:

5 grudnia 2019 r. w godz. 9.00-13.30, Słupsk, hotel Villa Intryga, ul. Jana Kozietulskiego 2

CENA:

Cena za uczestnictwo wynosi 299 zł oraz 53 zł za materiały.

Cena za uczestnictwo drugiej i kolejnej osoby z firmy wynosi 249 zł oraz 53 zł za materiały

Doradco Podatkowy, uczestnicząc w naszym szkoleniu zdobywasz 5 punktów do oceny podnoszenia kwalifikacji zawodowych
SERDECZNIE ZAPRASZAMY!

Kontakt:

Adres: ul. Wiślana 53 60-401 Poznań

Email: izabela.trelka@isp-modzelewski.pl
Telefon: 618430921

Zapisz się

Pobierz formularz zgłoszenia

Działy szkoleń

Dział Szkoleń w Warszawie

więcej

Dział Szkoleń w Wielkopolsce

więcej

Dział Szkoleń w Małopolsce

więcej

Dział Szkoleń na Śląsku

więcej