VAT: najnowsze zmiany w dokumentowaniu, ewidencjonowaniu i deklarowaniu – styczeń 2019

Kalisz, 5 lutego 2019 r.

Daty innych szkoleń

NASZE SZKOLENIA SĄ BEZ VAT!

Szanowni Państwo,

Wchodzi w życie nowa fala zmian w podatku od towarów i usług: dotyczą one w większości istotnych elementów tego podatku, w tym zwłaszcza fakturowania, dokumentowania, ewidencjonowania oraz deklarowania, zwłaszcza wobec docelowego planu likwidacji deklaracji VAT-7 i VAT-7K. Zmiany dotyczą również tak szczegółowych zagadnień jak objęcie tym podatkiem części bonów towarowych i usługowych. Nastąpi również zmiana koncepcji podzielonej płatności, która stanie się obowiązkowa w obrocie niektórymi towarami i usługami. Również tylko do końca 2018 roku może obowiązywać tzw. odwrotne obciążenie na towary wymienione w załącznikach nr 11 i nr 14 do ustawy: Co dalej? Na to pytanie odpowie szczegółowy program szkolenia:

  1. Bezterminowe przedłużenie obowiązywania podwyższonych stawek podatkowych (23%, 8%, 7%, 4%) – art. 146a ustawy o VAT - nowelizacja.
  2. Na czym polega obowiązkowa podzielona płatność? Które towary i usługi będą objęte tym obowiązkiem? Czy można obronić się przed tym przymusem?
  3. Odwrotne obciążenie: uchylenie załączników nr 11 i 14 do ustawy o VAT: Kiedy to nastąpi?
  4. Faktury wystawione na żądanie w trybie art. 106b ust. 3 ustawy o VAT: stan do końca 2018 roku, - zmiany od początku przyszłego roku. Zwrot paragonu jako przesłanka wystawienia faktury: podatnikowi i konsumentowi (numer NIP na fakturze).
  5. Generalne zmiany opodatkowania bonów: opodatkowanie bonów „jednego przeznaczenia”: jak ewidencjonować nieopodatkowaną sprzedaż za bony jednego przeznaczenia? Ewidencjonowanie sprzedaży za bony „różnego przeznaczenia”. Zmiany dotyczące fakturowania i ewidencjonowania w kasach rejestrujących.
  6. Zmiana koncepcji podzielonej płatności i korzystaniu z rachunków VAT: od kiedy można zapłacić ZUS i podatek dochodowy z rachunku VAT?
  7. Lista zarejestrowanych podatników przedstawiona przez szefa KAS oraz rachunków bankowych tych podatników: zapłata na inny rachunek powodować będzie niezaliczeniem wydatku do kosztów uzyskania przychodów.
  8. Jak obronić się przed zapłatą przez nabywców (usługodawców) należności na rachunek VAT dostawcy (usługodawcy)? Skuteczne metody ofertowe i umowne.
  9. Czy w stosunku do umów zawartych przed 1 lipca 2018 r. może być legalnie zastosowana podzielona płatność? (Nie).
  10. Zwrot nienależnie otrzymanej zapłaty na rachunek VAT przy pomocy „komunikatu przelewu” na rachunek VAT kontrahenta.
  11. Co zrobić, gdy kontrahent wbrew umowie wpłaci część ceny na rachunek VAT dostawcy (usługodawcy)?
  12. Kiedy zastosowanie mechanizmu podzielonej płatności będzie dowodem „świadomego uczestnictwa w oszustwie podatkowym”, a kiedy może być dowodem „dołożenia należytej staranności”?
  13. Czy selektywne stosowanie podzielonej płatności w stosunku do „ryzykownych transakcji” będzie dowodem braku dobrej wiary i popełnienia przestępstwa pospolitego w rozumieniu art. 270a i 271a Kodeksu karnego? (Tak),
  1. Czy zarząd (właściciele) firmy powinien wydać ogólne zarządzenie, że nie będzie stosować podzielonej płatności, gdyż nie uczestniczy w oszustwach podatkowych? (Tak)
  2. Jak udokumentować, że odliczenie z zaewidencjonowanej faktury było „w dobrej wierze” i przy „dołożeniu należytej staranności”?
  3. Likwidacja deklaracji VAT-7, VAT-7K, VAT-8, VAT-9M, VAT-14 oraz informacji VAT-27: co będzie w zamian? Przejściowa deklaracja VDEK. Jak przygotować się do tej rewolucji?
  4. Dlaczego faktura pro forma chroni nas przed podzieloną płatnością?
  5. Jakie zarządzenia i polecenia powinien wydać zarząd (właściciele) firmy, aby udowodnić, że podatnik:

          - działa w dobrej wierze,

          - dochowuje należytej staranności.

  1. Kiedy stała umowa z „instytucją obowiązaną” (biurem rachunkowym, doradcą podatkowym) o prowadzenie rejestru VAT będzie zobowiązywać kontrahenta do składania zawiadomienia Generalnego Inspektora Informacji Finansowej zgodnie z art. 74 ustawy o praniu pieniędzy?
  1. Kiedy rozliczenie podatku od towarów i usług (prowadzenie ewidencji) może wiązać się z ryzykiem postawienia zarzutu prania pieniędzy.

Uczestnicy szkolenia otrzymają prawo do nabycia licencji na ogólną instrukcję wewnętrzną dotyczącą stosowania podzielonej płatności.


 

Szkolenie prowadzi:

Prof. dr hab. Witold Modzelewski, najbardziej znany w Polsce specjalista w zakresie podatku od towarów i usług i podatku akcyzowego. Od 20 lat doradza, obsługuje spory z organami podatkowymi oraz podatników przed WSA i NSA. Broni, zwłaszcza tych podatników, którzy stali się ofiarami „karuzeli” oraz „optymalizacji” VAT. Był inicjatorem powstania Komisji śledczej w sprawie wyłudzeń VAT-u.
Uwaga. Uczestnicy seminarium w ramach materiałów szkoleniowych otrzymają:
–    najnowszą publikację ISP dotyczącą podatku od towarów i usług,
–    Biuletyn Instytutu Studiów Podatkowych,
–    materiały autorskie dotyczące problematyki szkolenia.

 Doradco Podatkowy, uczestnicząc w naszym szkoleniu zdobywasz  5 punktów do oceny podnoszenia kwalifikacji zawodowych

TERMIN, MIEJSCE:

5 lutego 2019 r. w godz. 10.00-14.30, Kalisz, hotel Calisia ul. Nowy Świat 1-3

CENA:

Cena za uczestnictwo w szkoleniu wynosi 299 zł oraz 83 zł za materiały.

Dla drugiej i kolejnych osób z firmy cena za udział w wykładzie wynosi 249 zł i 83 zł za materiały.


SERDECZNIE ZAPRASZAMY!

Kontakt:

Adres: ul. Wiślana 53 60-401 Poznań

Email: biuro.poznan@isp-modzelewski.pl
Telefon: 0618430921

Zapisz się

Pobierz formularz zgłoszenia

Działy szkoleń

Dział Szkoleń w Warszawie

więcej

Dział Szkoleń w Wielkopolsce

więcej

Dział Szkoleń w Małopolsce

więcej

Dział Szkoleń na Śląsku

więcej