Estoński CIT - z praktykiem dla praktyków

Szkolenie nagrane 22 grudnia wraz z udziałem Uczestników i pytaniami

Czasz trwania szkolenia wraz z przerwami wynosi 5 godzin

Jak skorzystać ze szkolenia?

Zgłoś się online poprzez nasz formularz „zapisz się” na dole strony. Na podstawie otrzymanego potwierdzenia dokonaj wpłaty i wyślij ją zwrotnie na mail z którego zostało wysłane potwierdzenie otrzymania zgłoszenia. W odpowiedzi my wyślemy unikatowy kod z dostępem do szkolenia, który będzie działał przez 14 dni.

Szanowni Państwo

Od dnia 1 stycznia 2021 r. zacznie obowiązywać nowelizacja ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych wprowadzająca nowy, bezprecedensowy, sposób rozliczania tego podatku w formie zryczałtowanej dla niektórych podatników. Podatek ryczałtowy od spółek kapitałowych czyli tzw.
„estoński CIT” to zupełnie nowa forma opodatkowania. Zastosowanie znajdą przepisy odrębnie określające wszystkie istotne elementy podatku: przedmiot opodatkowania, podstawę opodatkowania, stawki podatku oraz zasady i terminy rozliczeń oraz obowiązki deklaracyjne i dokumentacyjne. Przedmiotem szkolenia jest kompleksowe omówienie zmian pod kątem ich praktycznego zastosowania.

 

Oto ramowy plan wykładu:

 

  1. Zakres podmiotowy podmiotowy ? kto może skorzystać z nowego rozwiązania?
  2. Warunki stosowania opodatkowania na nowych zasadach (limity przychodów, wielkość zatrudnienia, inwestycje w środki trwałe, etc.)
  3. Obowiązki „na start” ? jakie obowiązki ciąża na podatniku w momencie wyboru nowej formy opodatkowania.
  4. Przedmiot i podstawa opodatkowania – katalog dochodów do opodatkowania w ramach nowego rozwiązania.
  5. Moment powstania obowiązku podatkowego ? kiedy powstaje obowiązek zapłaty nowego podatku.
  6. Stawki nowego podatku (stawki podstawowe i mechanizmy redukcji stawek)
  7. Okres stosowania opodatkowania według nowych zasad.
  8. Przypadki utraty prawa do stosowania opodatkowania według nowych zasad i konsekwencje dla podatnika.
  9. Obowiązki deklaracyjne, informacyjne i sprawozdawcze.
  10. Nowe zasady rozliczania strat w sytuacji przejścia na zryczałtowaną formę opodatkowania.

Szkolenie prowadził:

Jacek Pyssa – Dyrektor Departamentu Prawnego, Dyrektor Departamentu Podatków Bezpośrednich, Radca Prawny nr wpisu Łd-S-157. Absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego (2003 r.), uczestnik American School of Law Uniwersity of Florida (2003), studiował nauki ekonomiczne w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie. Od lipca 2002 r. pracownik i współpracownik Instytutu Studiów Podatkowych. Od 2008 roku radca prawny. Jest wykładowcą Instytutu Studiów Podatkowych oraz doktorantem na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego (prowadzi zajęcia akademickie na temat prawa finansowego). Prowadził wykłady współfinansowane z Europejskiego Funduszu Społecznego. Do obowiązków Jacka Pyssy należy świadczenie pomocy prawnej i podatkowej, m.in. sporządzanie projektów opinii w sprawach prawnych i podatkowych, przeprowadzanie audytów prawnych i podatkowych oraz zastępstwo procesowe w postępowaniach podatkowych i prawnych przed organami administracji i sądami. Jacek Pyssa jest również wykładowcą w zakresie podatku dochodowego od osób prawnych, kontroli skarbowej, prawa karnego skarbowego oraz Ordynacji podatkowej.

Cena:

Cena za dostęp do szkolenia przez 14 dni z jednego urządzenia (komputer lub telefon) wynosi 249 zł netto (306,27 brutto)

 

Nie można udostępniać zakupionego szkolenia osobom trzecim. Grozi to odpowiedzialnością karną. Instytut współpracuje z firmą, która na co dzień zajmuje się przeciwdziałaniem nielegalnemu udostępnianiu filmów. Na jednym urządzeniu w czasie 14 dni możecie Państwo obejrzeć szkolenie wielokrotnie.

SERDECZNIE ZAPRASZAMY!

Kontakt:

Adres: ul. Kaleńska 8 04-367 Warszawa

Email: szkolenia@isp-modzelewski.pl
Telefon: 225173090

Zapisz się

Pobierz formularz zgłoszenia

Działy szkoleń

Dział Szkoleń w Warszawie

więcej

Dział Szkoleń w Wielkopolsce

więcej

Dział Szkoleń w Małopolsce

więcej

Dział Szkoleń na Śląsku

więcej