Tarcza Antykryzysowa 2.0, 3.0 i 4.0. Rozwiązania dla przedsiębiorców. Rozwiązujemy wszystkie problemy praktyczne „na żywo”! - Jacek Pyssa (szkolenie nagrane)

Szkolenie nagrane 3 czerwca wraz z udziałem Uczestników i pytaniami

Czasz trwania szkolenia wraz z przerwami wynosi 3 godziny i 50 minut

Jak skorzystać ze szkolenia?

Zgłoś się online poprzez nasz formularz „zapisz się” na dole strony. Na podstawie otrzymanego potwierdzenia dokonaj wpłaty i wyślij ją zwrotnie na mail z którego zostało wysłane potwierdzenie otrzymania zgłoszenia. W odpowiedzi my wyślemy unikatowy kod z dostępem do szkolenia, który będzie działał przez 7 dni.

Zapraszamy Państwa do zakupu 7 dniowego dostępu do szkolenia, które zostało nagrane w dniu 3 czerwca 2020 r. wraz z udziałem Uczestników i zadawanymi przez nich pytaniami.

 

Sejm uchwalił kolejne Tarcze Antykryzysowe. Stworzono podstawy prawne uruchomienia pomocy finansowej w ramach PFR – Tarcza Finansowa 3.0. Przedmiotem tego szkolenia jest analiza praktyczna wszystkich rozwiązań pomocowych dla przedsiębiorcy (podatnika). Dokonujemy analizy na podstawie przepisów od. Tzw. Tarczy Kryzysowej 1.0 do Tarczy Antykryzysowej 3.0. Unikatowa propozycja w ramach tego szkolenia na żywo polega na tym, że profilujemy przedsiębiorców pod kątem: z jakiej pomocy może korzystać, które rodzaje pomocy się wykluczają a które kumulują – na przykładach  wykładowcy i uczestników.

 

Plan Szkolenia

 1. Tarcza Antykryzysowa 3.0 czyli pomoc finansowa z Polskiego Funduszu Rozwoju. 
  1. Jakie są formy wsparcia z podziałem na firmy: mikro, MŚP, duże.
  2. Warunki uzyskania pomocy.
  3. Gdzie i w jakiej formie złożyć wniosek o pomoc finansową jeszcze w kwietniu 2020 r.?!
  4. Co zrobić aby pomoc finansowa była bezzwrotna?
 2. Tarcza Antykryzysowa 2.0 i 1.0. Pomoc finansowa w praktyce.
  1. Z jakiej pomocy mogą korzystać przedsiębiorcy niezatrudniający pracowników, zleceniobiorcy i osoby na umowach o dzieło? Praktyczne problemy.
  2. Z jakiej pomocy mogą korzystać przedsiębiorcy będący pracodawcami? Praktyczne problemy.
  3. Zwolnienie ze składek ZUS – wszystkie problemy praktyczne.
 3. Rozwiązania pomocowe dla podatników.
  1. Odroczenia terminów w poszczególnych podatkach.
  2. Inne preferencje podatkowe niż odroczenie terminów z podziałem na podatki.
  3. Jak się zachować w kontroli lub postępowaniu podatkowym lub sądowym w czasie epidemii. Prawa i obowiązki organu i strony.
  4. Wyłączenie z zajęć komorniczych oraz przez urzędy skarbowe pieniędzy kierowanych na działania zmierzające do powstrzymania COVID-19
 4. Unikatowa propozycja na żywo! Profilujemy przedsiębiorców pod kątem pomocy.
  1. Analiza rodzajów przedsiębiorcy pod kątem: z jakiej pomocy może korzystać, które rodzaje pomocy się wykluczają a które kumulują. Przykłady wykładowcy.
  2. Analiza rodzajów przedsiębiorcy pod kątem: z jakiej pomocy może korzystać, które rodzaje pomocy się wykluczają a które kumulują. Przykłady uczestników!
 5. Tarcza antykryzysowa 4.0.

Szkolenie prowadził:

Jacek Pyssa - Dyrektor Departamentu Prawnego, Dyrektor Departamentu Podatków Bezpośrednich, Radca Prawny nr wpisu Łd-S-157. Absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego (2003 r.), uczestnik American School of Law Uniwersity of Florida (2003), studiował nauki ekonomiczne w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie. Od lipca 2002 r. pracownik i współpracownik Instytutu Studiów Podatkowych. Od 2008 roku radca prawny. Jest wykładowcą Instytutu Studiów Podatkowych oraz doktorantem na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego (prowadzi zajęcia akademickie na temat prawa finansowego). Prowadził wykłady współfinansowane z Europejskiego Funduszu Społecznego. Do obowiązków Jacka Pyssy należy świadczenie pomocy prawnej i podatkowej, m.in. sporządzanie projektów opinii w sprawach prawnych i podatkowych, przeprowadzanie audytów prawnych i podatkowych oraz zastępstwo procesowe w postępowaniach podatkowych i prawnych przed organami administracji i sądami. Jacek Pyssa jest również wykładowcą w zakresie podatku dochodowego od osób prawnych, kontroli skarbowej, prawa karnego skarbowego oraz Ordynacji podatkowej.

Cena:

Cena za dostęp do szkolenia przez 7 dni z jednego urządzenia (komputer lub telefon) wynosi 189 zł netto (232,47 brutto)

 

Nie można udostępniać zakupionego szkolenia osobom trzecim. Grozi to odpowiedzialnością karną. Instytut współpracuje z firmą, która na co dzień zajmuje się przeciwdziałaniem nielegalnemu udostępnianiu filmów. Na jednym urządzeniu w czasie 7 dni możecie Państwo obejrzeć szkolenie wielokrotnie.

SERDECZNIE ZAPRASZAMY!

Kontakt:

Adres: ul. Kaleńska 8 04-367 Warszawa

Email: szkolenia@isp-modzelewski.pl
Telefon: 225173090

Zapisz się

Pobierz formularz zgłoszenia

Działy szkoleń

Dział Szkoleń w Warszawie

więcej

Dział Szkoleń w Wielkopolsce

więcej

Dział Szkoleń w Małopolsce

więcej

Dział Szkoleń na Śląsku

więcej