Opodatkowanie VAT międzynarodowego obrotu towarowego i usługowego w 2021 r. - Krystian Łatka

Szkolenie nagrane 3 lutego wraz z udziałem Uczestników i pytaniami

Czasz trwania szkolenia wraz z przerwami wynosi 5 godzin

Jak skorzystać ze szkolenia?

Zgłoś się online poprzez nasz formularz „zapisz się” na dole strony. Na podstawie otrzymanego potwierdzenia dokonaj wpłaty i wyślij ją zwrotnie na mail z którego zostało wysłane potwierdzenie otrzymania zgłoszenia. W odpowiedzi my wyślemy unikatowy kod z dostępem do szkolenia, który będzie działał przez 14 dni.

Szanowni Państwo

Celem szkolenia jest syntetyczne omówienie ważniejszych zmian w opodatkowaniu międzynarodowego obrotu towarowego i usługowego, które weszły w życie w 2020 r., od stycznia 2021 r. oraz planowanych na rok 2021. Zmiany w prawie UE wpłynęły bezpośrednio na zasady rozliczania podatku z tytułu dostaw wewnątrzwspólnotowych, a dodatkowo stały się przedmiotem objaśnień podatkowych. W przypadku obrotu usługowego istotne znaczenie miał wyrok TSUE w sprawie Dong Yang C?547/18, który zamiast rozwiać wątpliwości związane z rolą stałego miejsca prowadzenia działalności usługobiorcy, dodatkowo je spotęgował.

 Od lipca 2021 r. w całej UE mają funkcjonować nowe reguły opodatkowania sprzedaży wysyłkowej towarów (rozszerzenie procedury MOSS na obrót towarowy oraz dalsze usługi), a także rewolucyjne zmiany w opodatkowaniu importu towarów przeznaczonych dla konsumentów (likwidacja zwolnienia dla towarów o wartości do 22 Eur i nowa procedura dla towarów o wartości do 150 Eur). Zmianom w tym zakresie towarzyszyć będzie nałożenie na operatorów platform internetowych obowiązku rozliczania podatku należnego z tytułu dostaw w UE.

Szczegółowy plan szkolenia obejmuje omówienie następujących tematów:

 1. Zasady opodatkowania dostaw wewnątrzwspólnotowych w świetle objaśnień MF:
  • relacja przepisów UE i krajowych,
  • jakie korzyści daje stosowanie przepisów UE,
  • dokumentowanie WDT według zasad wprowadzonych w art. 45a Rozporządzenia 282/2011
  • dokumentowanie WDT na podstawie przepisów ustawy z dnia 11 marca 2004 r.
  • dokumentowanie dostawy w świetle objaśnień podatkowych (jakie dowody dostawy spowodują powstanie domniemania dokonania dostawy),
 2. Zmiany w opodatkowaniu WDT i WNT (od lipca 2020 r. i od stycznia 2021 r.):
  • zasady posługiwania się nr VAT UE w obrocie międzynarodowym,
  • zasady opodatkowania dostaw łańcuchowych (dostawy dla podatnika pośrednika),
  • dokumentowanie dostaw łańcuchowych w świetle Not wyjaśniających KE,
  • uchylenie art. 7 ust. 8 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. (dostawy łańcuchowe),
  • korekty podstawy opodatkowania WNT (od stycznia 2021 r.).
  • Brexit a transakcje wewnątrzwspólnotowe.
 3. Magazyn call of stock:
  • cel wprowadzenia procedury,
  • zasady funkcjonowania magazynu call of stock,
  • dokumentowanie i ewidencjonowanie przemieszczeń towarów w procedurze call of stock.
 4. Zmiany w opodatkowaniu importu i eksportu towarów
  • rozliczenie podatku należnego z tytułu importu w deklaracji ? warunki od dnia 1 października 2020 r.,
  • zasady opodatkowania zaliczek w eksporcie (od 1 stycznia 2021 r.),
  • łańcuchowe dostawy eksportowe ? kiedy w eksporcie dostawca ma prawo do stawki 0% (praktyka organów podatkowych w zakresie przyporządkowania transportu w dostawach na warunkach EXW, FCA; brak stosowania domniemań jak przy WDT),
 5. Stałe miejsce prowadzenia działalności a miejsce opodatkowania usług:
  • pojęcie miejsca prowadzenia działalności po wyroku TSUE w sprawie Dong Yang C?547/18,
  • spółka powiązana/zależna jako stałe miejsce prowadzenia działalności ? kiedy stosowanie odwrotnego obciążenia jest ryzykowne podatkowo,
  • obowiązki usługodawcy w zakresie ustalenia miejsca opodatkowania usług w świetle Rozporządzenia 282 i wyroku Dong Yang.
 6. Opodatkowanie usług związanych bezpośrednio z importem towarów oraz dotyczących towarów eksportowanych w świetle wyroku TSUE C-288/16.
 7. Ewidencjonowanie transakcji międzynarodowych w JPKV7M(K):
  • ewidencjonowanie importu usług,
  • ewidencjonowanie WDT i eksportu (przejściowe stosowanie stawki krajowej),
  • ewidencjonowanie WNT,
  • ewidencjonowanie podatku należnego i naliczonego z tytułu importu towarów.
 8. Rozszerzenie procedury MOSS na nowe kategorie usług.
 9. Wdrożenie dyrektywy e-commerce ? nowe zasady obrotu z konsumentami w UE oraz importu towarów przeznaczonych dla konsumentów w UE (od dnia 1 lipca 2021 r.):
  • fikcja prawna nabycia i dostawy towarów przez platformy internetowe, które umożliwiają dostawy i nabycia towarów,
  • wewnątrzwspólnotowa sprzedaż na odległość,
  • sprzedaż na odległość towarów i importowanych,
  • nowa procedura OSS,
  • likwidacja zwolnienia od podatku z tytułu importu przesyłek o małej wartości (22 Eur),
  • szczególna procedura dotycząca deklarowania i zapłaty podatku z tytułu importu towarów,
  • ewidencjonowanie i deklarowanie wewnątrzwspólnotowej sprzedaży towarów na odległość oraz towarów importowanych,
 10. Zmiany w procedurze TAX FREE (od 1 stycznia 2022 r.).

Szkolenie prowadził:

Krystian Łatka ? prawnik, doradca podatkowy, wykładowca i konsultant podatkowy w Instytucie Studiów Podatkowych, specjalizujący się w podatku od towarów i usług oraz obsłudze sporów podatkowych. Ukończył z wyróżnieniem studia na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego. Jest także absolwentem Podyplomowego Studium Podatków i Prawa Podatkowego Uniwersytetu Warszawskiego. Wykładowca na Studium dla Doradców i Ekspertów Podatkowych. Uczestnik wielu projektów szkoleniowych dla największych przedsiębiorstw działających na polskim rynku. Autor artykułów i współautor książek o tematyce podatkowej, w tym kolejnych wydań komentarza do ustawy o podatku od towarów i usług.

Cena:

Cena za dostęp do szkolenia przez 14 dni z jednego urządzenia (komputer lub telefon) wynosi 249 zł netto (306,27 brutto)

 

Nie można udostępniać zakupionego szkolenia osobom trzecim. Grozi to odpowiedzialnością karną. Instytut współpracuje z firmą, która na co dzień zajmuje się przeciwdziałaniem nielegalnemu udostępnianiu filmów. Na jednym urządzeniu w czasie 14 dni możecie Państwo obejrzeć szkolenie wielokrotnie.

SERDECZNIE ZAPRASZAMY!

Kontakt:

Adres: ul. Kaleńska 8 04-367 Warszawa

Email: szkolenia@isp-modzelewski.pl
Telefon: 225173090

Zapisz się

Pobierz formularz zgłoszenia

Działy szkoleń

Dział Szkoleń w Warszawie

więcej

Dział Szkoleń w Wielkopolsce

więcej

Dział Szkoleń w Małopolsce

więcej

Dział Szkoleń na Śląsku

więcej