VAT: 1 października 2020 r. nowe obowiązki podatników w zakresie fakturowania, deklarowania i ewidencjonowania dla potrzeb podatku od towarów i usług (JPK_V7M)

Szkolenie nagrane 4 listopada wraz z udziałem Uczestników i pytaniami

Czasz trwania szkolenia wraz z przerwami wynosi 4 godziny

Jak skorzystać ze szkolenia?

Zgłoś się online poprzez nasz formularz „zapisz się” na dole strony. Na podstawie otrzymanego potwierdzenia dokonaj wpłaty i wyślij ją zwrotnie na mail z którego zostało wysłane potwierdzenie otrzymania zgłoszenia. W odpowiedzi my wyślemy unikatowy kod z dostępem do szkolenia, który będzie działał przez 14 dni.

Za październik i następne miesiące tego roku podatnicy VAT czynni obowiązani są składać nową deklarację (JPK_V7M), która zastąpi deklarację VAT-7 oraz plik JPK_VAT. Ministerstwo Finansów wydało również nowe Objaśnienia ogólne dotyczące faktur uproszczonych, paragonów uznanych za faktury oraz konieczności umieszczenia NIP nabywcy na paragonie. Przygotowana jest również obszerna nowelizacja ustawy o VAT, która ma być uchwalona w listopadzie br. Przedmiotem szkolenia są następujące problemy szczegółowe:

 1. Ewidencja oraz wypełnianie części deklaracyjnej JPK_V7M:
  1. dział dotyczący podatku należnego,
  2. dział dotyczący podatku naliczonego,
  3. dział dotyczący: zobowiązania podatkowego, nadwyżki podatku naliczonego nad należnym, zwrot podatku,
  4. nowy dział dotyczący wniosku o zaliczenie zwrotu na inne należności podatkowe.
 2. Czy ujemny podatek należny jest rozliczany w czasie, czy też jest sumowany z bieżącym podatkiem naliczonym?
 3. Czy ujemny podatek naliczony jest rozliczany w czasie, czy też sumowany z bieżącym podatkiem należnym?
 4. Część ewidencyjna JPK_V7M:
  1. Dział dotyczący ewidencji podstawy opodatkowania i podatku należnego:
   • które faktury ujmowaną są w JPK?
   • czy raportujemy faktury wystawione w zamian za paragony (FP), duplikaty faktur oraz paragony uznane za faktury (do 450 zł) oraz tzw. „zeszycik”
   • oznaczenie literowe i cyfrowe (GTU) dostaw i świadczenia usług w JPK,
   • jak dokumentować podatek należny z tytułu WNT, importu usług i importu towarów (rodzaje dokumentów)?
   • raportowanie procedur szczególnych (marże – turystyka i towary),
   • rola innych dokumentów korygujących,
   • raportowanie korekt podatku należnego (art. 89a ustawy o VAT).
  2. Dział dotyczący ewidencji podatku naliczonego:
   • które faktury z tytułu zakupów raportujemy w JPK?
   • oznaczenie niektórych zakresów (IMP, MPP, WEW, VAT_RR),
   • dokumentowanie korekt podatku naliczonego (art. 89a ustawy o VAT),
   • rola dokumentów wewnętrznych w prowadzonej ewidencji,
   • raportowanie zakupów w marżach (turystycznej i towarowej).
 5. Szczególne zasady fakturowania w przypadku sprzedaży przy zastosowaniu kas rejestrujących (objaśnienia MF):
  1. paragony z kas rejestrujących do 450 zł (100 Euro) jako faktura,
  2. korygowanie NIP na paragonach do 450 zł (100 Euro),
  3. faktury korygujące do paragonów,
  4. raportowanie paragonów do faktur do 450 zł,
  5. stan na koniec 2020 i 2021 roku,
 6. Nowa definicja stałego miejsca prowadzenia działalności w świetle wyroku TSUE – skutki praktyczne.
 7. Korekty deklaracji VAT przed i po 1 października 2020 r.
 8. Skutki rozliczenia „ulgi na złe długi” w świetle wyroku TSUE w dnia 15 października 2020 r. – skutki praktyczne.
 9. Odroczenie obowiązków związanych ze stosowaniem kas online.
 10. Projektowane zmiany dotyczące potwierdzania i otrzymywania faktur korygujących.
 11. Pozostałe zmiany.

Szkolenie prowadził:

prof. dr hab. Witold Modzelewski – najwybitniejszy dydaktyk podatkowy, nauczyciel największej w Polsce grupy specjalistów podatkowych, Profesor Uniwersytetu Warszawskiego (od 28 lat), prezes Instytutu Studiów Podatkowych (od 23 lat), Szef Podyplomowego Studium Podatków i Prawa Podatkowego (od 17 lat) oraz kierownik magisterskich studiów „Prawo Finansowe i Skarbowość”. Najbardziej znany w kraju wykładowca problematyki podatkowej oraz doradca podatkowy (00001). Od 37 lat reprezentuje podatników w postępowaniach przed sądami administracyjnymi. Autor ponad 1200 publikacji na tematy podatkowe i prawnopodatkowe. Szef Kapituły Medalu VIRTUS EST PERFEKTA RATIO im. F. Druckiego Lubeckiego, Członek Narodowej Rady Rozwoju przy Prezydencie RP (2011). Kierował pracami nad projektami nowej ustawy o podatku od towarów i usług oraz ustawy o jednolitym podatku dochodowym (2011 rok). Co najważniejsze: autor prognoz, które się z reguły sprawdzają. Specjalizujący się w obszarze trudnych sporów podatkowych.

W każdy poniedziałek wychodzi „Komentarz nieuczesany” jego autorstwa – www.isp-modzelewski.pl – Serwis Doradztwa Podatkowego.

Cena:

Cena za dostęp do szkolenia przez 14 dni z jednego urządzenia (komputer lub telefon) wynosi 249 zł netto (306,27 brutto)

 

Nie można udostępniać zakupionego szkolenia osobom trzecim. Grozi to odpowiedzialnością karną. Instytut współpracuje z firmą, która na co dzień zajmuje się przeciwdziałaniem nielegalnemu udostępnianiu filmów. Na jednym urządzeniu w czasie 14 dni możecie Państwo obejrzeć szkolenie wielokrotnie.

SERDECZNIE ZAPRASZAMY!

Kontakt:

Adres: ul. Kaleńska 8 04-367 Warszawa

Email: szkolenia@isp-modzelewski.pl
Telefon: 225173090

Zapisz się

Pobierz formularz zgłoszenia

Działy szkoleń

Dział Szkoleń w Warszawie

więcej

Dział Szkoleń w Wielkopolsce

więcej

Dział Szkoleń w Małopolsce

więcej

Dział Szkoleń na Śląsku

więcej