Sporządzanie i korekta deklaracji VAT-7 – problemy praktyczne w świetle najnowszych zmian – maj 2020 - prof. dr hab. Witold Modzelewski

Szkolenie online

Czas trwania szkolenia wynosi 30 minut

Jak skorzystać ze szkolenia?

Zgłoś się online poprzez nasz formularz „zapisz się” na dole strony. Na podstawie otrzymanego potwierdzenia dokonaj wpłaty i wyślij ją zwrotnie na mail z którego zostało wysłane potwierdzenie otrzymania zgłoszenia. W odpowiedzi my wyślemy unikatowy kod z dostępem do szkolenia, który będzie działał przez 5 dni.

Przedmiotem szkolenia są najnowsze problemy dokumentowania, ewidencjonowania i deklarowania podatku VAT. W szkoleniu uwzględniono specyfikę rozliczania tego podatku w czasie spadającego popytu oraz recesji wywołanej powszechną kwarantanną.

Najważniejszym zagadnieniem, wokół którego koncentruje się szkolenie, jest prawidłowe dokumentowanie deklaracji dla potrzeb sporządzania VAT-7 oraz zasady jej korekty. Oto szczegółowy plan szkolenia:

 1. Kiedy wnioski o udzielenie ulg w spłacie zobowiązań podatkowych muszą ograniczyć lub wstrzymać podjęcie kontroli podatkowych lub celno-skarbowych?
 2. Do kiedy podatnicy obowiązani są sporządzić deklaracje VAT-7 i VAT-7K według obecnie obowiązującego wzoru – odsunięcie w czasie likwidacji deklaracji podatkowych.
 3. Wypełnianie nietypowych pól deklaracji (11 i 31 działu C), w tym w szczególności:
  • zasady dokumentowania czynności wykonanych poza terytorium kraju (pole 11),
  • zastosowanie krajowego odwrotnego obciążenia mimo uchylenia załącznika 11 i 14 do ustawy VAT (pole 31) – art. 10 ustawy z dnia 9 sierpnia 2020 r.
  • rozliczenie ujemnego podatku naliczonego.
 4. Rozliczenie podatku naliczonego (dział D-2):
  • rozliczenie w czasie ujemnego podatku naliczonego,
  • faktury korygujące otrzymane od dostawcy towarów (usługodawcy) – ujęcie w rejestrze,
  • podatek naliczony, a otrzymane faktury po okresie rozliczeniowym, a przed złożeniem deklaracji.
 5. Korekta deklaracji VAT-7 przed, w czasie i po kontroli celno-skarbowej:
  • zasada niekaralności karno-skarbowej; rola wniosku o rozłożenie na raty; odroczenie terminu płatności lub umorzenie zaległości,
  • korekty deklaracji VAT-7 przed i po dniu 1 lipca 2020 r.
 6. Zmiany w podatku od towarów i usług, które zostały odroczone do końca pierwszego półrocza.

Po szkoleniu Uczestnik w formie mailowej może zadać jedno pytanie, które będzie dotyczyło tematyki szkolenia.

Odpowiedzi będą udzielane zwrotnie mailem lub w trakcie rozmowy telefonicznej.

Pytania prosimy przesyłać na mail: szkolenia@isp-modzelewski.pl

Odpowiedzi są integralną częścią szkolenia i nie są usługą doradztwa podatkowego.

Szkolenie poprowadzi:

Witold Modzelewski - Profesor Uniwersytetu Warszawskiego (od 27 lat), prezes Instytutu Studiów Podatkowych (od 23 lat), Szef Podyplomowego Studium Podatków i Prawa Podatkowego (od 17 lat) oraz kierownik magisterskich studiów „Prawo Finansowe i Skarbowość”. Najbardziej znany w kraju wykładowca problematyki podatkowej oraz doradca podatkowy (00001). Od 37 lat reprezentuje podatników w postępowaniach przed sądami administracyjnymi. Autor ponad 1200 publikacji na tematy podatkowe i prawnopodatkowe. Szef Kapituły Medalu VIRTUS EST PERFEKTA RATIO im. F. Druckiego Lubeckiego, Członek Narodowej Rady Rozwoju przy Prezydencie RP (2011). Kierował pracami nad projektami nowej ustawy o podatku od towarów i usług oraz ustawy o jednolitym podatku dochodowym (2011 rok). Co najważniejsze: autor prognoz, które się z reguły sprawdzają. Specjalizujący się w obszarze trudnych sporów podatkowych.
W każdy poniedziałek wychodzi „Komentarz nieuczesany” jego autorstwa – www.isp-modzelewski.pl – Serwis Doradztwa Podatkowego.

 

Cena:

Cena za dostęp do szkolenia przez 5 dni z jednego urządzenia (komputer lub telefon) wynosi 99 zł netto (121,77 brutto)

Nie można udostępniać zakupionego szkolenia osobom trzecim. Grozi to odpowiedzialnością karną. Instytut współpracuje z firmą, która na co dzień zajmuje się przeciwdziałaniem nielegalnemu udostępnianiu filmów. Na jednym urządzeniu w czasie 5 dni możecie Państwo obejrzeć szkolenie wielokrotnie.

SERDECZNIE ZAPRASZAMY!

Kontakt:

Adres: ul. Kaleńska 8 04-367 Warszawa

Email: szkolenia@isp-modzelewski.pl
Telefon: 225173090

Zapisz się

Pobierz formularz zgłoszenia

Działy szkoleń

Dział Szkoleń w Warszawie

więcej

Dział Szkoleń w Wielkopolsce

więcej

Dział Szkoleń w Małopolsce

więcej

Dział Szkoleń na Śląsku

więcej