Szkolenie online: Skutki wadliwego rozliczenia podatku VAT od kwietnia 2020 r. w podatkach dochodowych – nowe obowiązki korekty kosztów uzyskania przychodów - prof. dr hab. Witold Modzelewski

Szkolenie online

Czas trwania szkolenia wynosi 90 minut

Jak skorzystać ze szkolenia?

Zgłoś się online poprzez nasz formularz na dole strony. Na podstawie otrzymanego potwierdzenia dokonaj wpłaty i wyślij ją zwrotnie na mail z którego zostało wysłane potwierdzenie otrzymania zgłoszenia. W odpowiedzi my wyślemy unikatowy kod z dostępem do szkolenia, który będzie działał przez 5 dni.

Wszyscy podatnicy podatku od towarów i usług, w tym również zwolnieni od tego podatku będący jednocześnie podatnikami podatku dochodowego na zasadach ogólnych, muszą uwzględnić skutki wadliwego rozliczenia podatku VAT w rachunku kosztów uzyskania przychodów. Przedmiotem wykładu, który dotyczy zarówno podatku od towarów i usług jak i problemów podatku dochodowego, są skomplikowane zasady obowiązkowych korekt kosztów uzyskania przychodów wprowadzone w tym roku. Przepisy te miały ulec zmianie w dniem 1 kwietnia 2020 wprowadzając zapowiedziane wcześniej poprawki. Nowelizacje te nie zostały uchwalone, a podatnicy muszą na co dzień stosować wadliwe przepisy „ratując się” m. in. przy pomocy interpretacji urzędowych.

 

Przedmiotem szkolenia są w szczególności następujące problemy:

  1. Kiedy brak zastosowania obowiązkowej podzielonej płatności (MPP) rodzi nakaz korekty kosztów uzyskania przychodów?
  2. Wyjątki od obowiązkowej korekty kosztów mimo ustawowego zastosowania MPP – przepisy przejściowe.
  3. W jaki sposób przywrócić zaliczenie wydatków do kosztów uzyskania przychodów w przypadku gdy dokonano zapłaty z zastosowaniem MPP: w którym miesiącu należy skorygować in plus korekty?
  4. Jak definiować „transakcje” z tytułu której brak uregulowania zobowiązania na rachunek niewymieniony w tzw. białej liście podatników VAT rodzi obowiązek korekty kosztów?
  5. Lista wyjątków uprawniających do zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów , wydatków dokumentowanych fakturą zapłaconych przelewem na rachunek bankowy nie wymieniony na „białej liście” podatników VAT: wyłączenie wydatków będących importem usług , WNT oraz transgranicznym odwrotnym obciążeniem.
  6. Wydłużenie do 14 dni terminu złożenia ZAW-NR przypadku zapłaty za nabycie towaru bądź usługi na rachunek bankowy spoza „białej listy” podatników VAT.
  7. Zmiany w zasadach korekty kosztów wynikające z przepisów o podatku od towarów i usług wprowadzone przy okazji „tarczy antykryzysowej”.
  8. Które wadliwie rozliczone wydatki w podatku od towarów i usług nie rodzą obowiązku korekty kosztów uzyskania przychodów, mimo braku zmian przepisów podatkowych.

Po szkoleniu Uczestnik w formie mailowej może zadać jedno pytanie, które będzie dotyczyło tematyki szkolenia.

Odpowiedzi będą udzielane zwrotnie mailem lub w trakcie rozmowy telefonicznej.

Pytania prosimy przesyłać na mail: szkolenia@isp-modzelewski.pl

Odpowiedzi są integralną częścią szkolenia i nie są usługą doradztwa podatkowego.

Szkolenie poprowadzi:

Witold Modzelewski - Profesor Uniwersytetu Warszawskiego (od 27 lat), prezes Instytutu Studiów Podatkowych (od 23 lat), Szef Podyplomowego Studium Podatków i Prawa Podatkowego (od 17 lat) oraz kierownik magisterskich studiów „Prawo Finansowe i Skarbowość”. Najbardziej znany w kraju wykładowca problematyki podatkowej oraz doradca podatkowy (00001). Od 37 lat reprezentuje podatników w postępowaniach przed sądami administracyjnymi. Autor ponad 1200 publikacji na tematy podatkowe i prawnopodatkowe. Szef Kapituły Medalu VIRTUS EST PERFEKTA RATIO im. F. Druckiego Lubeckiego, Członek Narodowej Rady Rozwoju przy Prezydencie RP (2011). Kierował pracami nad projektami nowej ustawy o podatku od towarów i usług oraz ustawy o jednolitym podatku dochodowym (2011 rok). Co najważniejsze: autor prognoz, które się z reguły sprawdzają. Specjalizujący się w obszarze trudnych sporów podatkowych.
W każdy poniedziałek wychodzi „Komentarz nieuczesany” jego autorstwa – www.isp-modzelewski.pl – Serwis Doradztwa Podatkowego.

 

Cena:

Cena za dostęp do szkolenia przez 5 dni z jednego urządzenia (komputer lub telefon) wynosi 179 zł netto (220,17 brutto)

Nie można udostępniać zakupionego szkolenia osobom trzecim. Grozi to odpowiedzialnością karną. Instytut współpracuje z firmą, która na co dzień zajmuje się przeciwdziałaniem nielegalnemu udostępnianiu filmów. Na jednym urządzeniu w czasie 5 dni możecie Państwo obejrzeć szkolenie wielokrotnie.

SERDECZNIE ZAPRASZAMY!

Kontakt:

Adres: ul. Kaleńska 8 04-367 Warszawa

Email: szkolenia@isp-modzelewski.pl
Telefon: 225173090

Zapisz się

Pobierz formularz zgłoszenia

Działy szkoleń

Dział Szkoleń w Warszawie

więcej

Dział Szkoleń w Wielkopolsce

więcej

Dział Szkoleń w Małopolsce

więcej

Dział Szkoleń na Śląsku

więcej