Szkolenie online nagrane: VAT - JPK od 1 października 2020 r. dla wszystkich podatników - Mariusz Unisk

Szkolenie online

Czas trwania szkolenia wynosi 125 minut

Jak skorzystać ze szkolenia?

Zgłoś się online poprzez nasz formularz na dole strony. Na podstawie otrzymanego potwierdzenia dokonaj wpłaty i wyślij ją zwrotnie na mail z którego zostało wysłane potwierdzenie otrzymania zgłoszenia. W odpowiedzi my wyślemy unikatowy kod z dostępem do szkolenia, który będzie działał przez 5 dni.

W tzw. ustawie antykryzysowej (tzw. Tarcza Antykryzysowa) znalazły się m. in. przepisy dotyczące odroczenia wejścia w życie nowej struktury JPK wspólnej dla deklaracji i ewidencji VAT dla dużych przedsiębiorców - do dnia 1 października 2020 r.

Tym samym wspólna struktura dla deklaracji i ewidencji VAT (JPK-V7M, JPK-V7K) wejdzie w życie od dnia 1 października 2020 r. dla wszystkich podatników rozliczających VAT i obecnie składających deklarację VAT-7 i VAT-7K.

Niniejsze szkolenie przybliża  podstawy prawne nowych zasad deklarowania i ewidencjonowania podatku od towarów i usług a także zakres i sposób prezentacji danych. Celem szkolenia jest zapoznanie słuchaczy z istotą nowych rozwiązań i obowiązków dotyczących wszystkich podatników podatku od towarów i usług.

 1. Podstawa prawna „likwidacji deklaracji VAT”. Które deklaracje zmieniają formę, które zostają na dotychczasowych zasadach?
 2. Zakres danych – deklaracja jako część deklaracyjna struktury, informacje ogólne, nowe dane.
 3. Terminy składania pliku kontrolnego przez podatników rozliczających się za okresy miesięczne oraz za okresy kwartalne.
 4. Błędy, pomyłki – sposób i terminy korekty deklaracji i ewidencji. Kara za błędy w ewidencji (500zł za każdy błąd), uchwalona zmiana dotycząca liberalizacji kary.
 5. Rejestr sprzedaży VAT w nowym JPK – zakres danych, w tym faktury uproszczone, faktury VAT marża, import towarów w deklaracji
 6. Planowana zmiana dot. prezentacji faktur uproszczonych w rejestrze sprzedaży JPK-V7 (odroczenie).
 7. Prezentacja ulgi na złe długi przez wierzyciela i dłużnika.
 8. Raport okresowy (RO) i dokument wewnętrzny (WEW) – sposób i zakres prezentacji w rejestrze sprzedaży w nowym JPK.
 9. Sposób prezentacji danych dla niektórych rodzajów sprzedaży.
 10. Kody towarowe i usługowe w rejestrze sprzedaży – GTU11-GTU13, szczegółowy zakres. Możliwość uzyskania WIT. Jakie dokumenty i jakie rodzaje sprzedaży nie wymagają kodu.
 11. Faktura do paragonu w rejestrze sprzedaży.
 12. Oznaczenie „procedur sprzedaży” ze szczeg. uwzględnieniem MPP.
 13. Rejestr zakupu – zakres danych.
 14. Rejestr zakupu – sposób prezentacji danych.
 15. Oznaczenia dowodów nabycia (VATRR, MK, WEW).
 16. Procedura zakupu (IMP, MPP).
 17. Krótkie podsumowanie.

Szkolenie poprowadzi:

Mariusz Unisk - Prawnik, doradca podatkowy nr wpisu 09921, Wiceprezes Instytutu Studiów Podatkowych. Absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego oraz Podyplomowego Studium Podatków i Prawa Podatkowego UW. Specjalizacja – podatek od towarów i usług, podatki dochodowe, PCC, podatki i opłaty lokalne.
Kieruje i koordynuje pracą multidycyplinarnych Zespołów powoływanych do kompleksowej optymalizacji podatkowej. Jest autorem i współautorem wielu publikacji książkowych na tematy podatkowe, w szczególności „Komentarza do podatku rolnego, leśnego oraz od nieruchomości” oraz „Komentarza do ustawy o podatku od towarów i usług” jest także autorem wielu specjalistycznych artykułów na tematy podatkowe. Od 15 lat uznany wykładowca tematyki podatkowej w zakresie podatku od towarów i usług, Ordynacji podatkowej i podatków i opłat lokalnych. Stały wykładowca Studium dla Doradców Podatkowych w zakresie podatku od towarów i usług oraz podatków lokalnych. W swojej karierze przeprowadził ponad 1000 szkoleń z zakresu prawa podatkowego.

Cena:

Cena za dostęp do szkolenia przez 5 dni z jednego urządzenia (komputer lub telefon) wynosi 199 zł netto (244,77 brutto)

Nie można udostępniać zakupionego szkolenia osobom trzecim. Grozi to odpowiedzialnością karną. Instytut współpracuje z firmą, która na co dzień zajmuje się przeciwdziałaniem nielegalnemu udostępnianiu filmów. Na jednym urządzeniu w czasie 5 dni możecie Państwo obejrzeć szkolenie wielokrotnie.

SERDECZNIE ZAPRASZAMY!

Kontakt:

Adres: ul. Kaleńska 8 04-367 Warszawa

Email: szkolenia@isp-modzelewski.pl
Telefon: 225173090

Zapisz się

Pobierz formularz zgłoszenia

Działy szkoleń

Dział Szkoleń w Warszawie

więcej

Dział Szkoleń w Wielkopolsce

więcej

Dział Szkoleń w Małopolsce

więcej

Dział Szkoleń na Śląsku

więcej