Szkolenie online: Zakład pracy w czasie epidemii: tarcza antykryzysowa, specustawa, zmiana i ustanie stosunku pracy – Kodeks Pracy i ZUS - Anna Stokłosa

Szkolenie online

Czas trwania szkolenia wynosi 170 minut

Jak skorzystać ze szkolenia?

Zgłoś się online poprzez nasz formularz na dole strony. Na podstawie otrzymanego potwierdzenia dokonaj wpłaty i wyślij ją zwrotnie na mail z którego zostało wysłane potwierdzenie otrzymania zgłoszenia. W odpowiedzi my wyślemy unikatowy kod z dostępem do szkolenia, który będzie działał przez 5 dni.

W związku z epidemią koronawirusa w ostatnich dniach została wprowadzona specustawa i tarcza antykryzysowa. Nasze szkolenie prowadzone przez najwyżej przez Państwa cenionego specjalistę z tego zakresu Panią Annę Stokłosę omawia zakres zmian wprowadzonych najnowszymi przepisami.

I. Rozwiązania antykryzysowe

 1. Tarcza antykryzysowa – wynagrodzenie za pracę
  1. Warunki formalne dla pracodawców
  2. Kalkulacja wynagrodzenia za pracę na przykładach
  3. Dopłata z FGŚP – wysokość, warunki formalne, okres dopłaty
 2. Tarcza antykryzysowa – składki ZUS
 3. Tarcza antykryzysowa – dodatkowy zasiłek opiekuńczy dla rodzica dziecka do 3, 8 i 18 roku życia
  1. wzór wniosku
  2. wysokość
  3. okres przysługiwania
 4. Tarcza antykryzysowa świadczenie postojowe dla osób prowadzących działalność gospodarczą, zatrudnionych na umowę zlecenie i umowę o dzieło
  1. wysokość
  2. warunki formalne
  3. opodatkowanie i oskładkowanie
 5. Tarcza antykryzysowa – badania profilaktyczne dla pracowników
 6. Specustawa - dodatkowy zasiłek opiekuńczy dla rodzica dziecka do 8 roku życia
 7. Specustawa - praca zdalna
  1. możliwość powierzenia innej pracy
  2. zapewnienie narzędzi niezbędnych do świadczenia pracy zdalnej
  3. możliwość odmowy pracy zdalnej
 8. Zasiłek opiekuńczy – Ustawa o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa
  1. osoby uprawnione (pracownik, zleceniobiorca, samozatrudniony) 
   • okres
   • wysokość
   • zasiłek opiekuńczy a PPK
 9. COVID-19 a obecność pracownika w pracy
  1. urlop wypoczynkowy i urlop bezpłatny - czy można wysłać pracownika na urlop bez jego wniosku?
  2. przestój - wynagrodzenie przestojowe
 10. Kwarantanna
  1. dowód usprawiedliwiający nieobecność w pracy (orzeczenie lekarskie, decyzja inspektora)
  2. wynagrodzenie i zasiłek w okresie kwarantanny (wysokość, okres zasiłkowy, komu przysługuje)
  3. „kwarantanna na wniosek” gdy pracownik podejrzewa u siebie zakażenie COVID-19

II. Zarządzanie personelem: zmiana i ustanie stosunku pracy

 1. Zmiana umowy o pracę – w szczególności redukcja wymiaru zatrudnienia, obniżenie wynagrodzenia
  1. w drodze porozumienia zmieniającego
  2. w drodze wypowiedzenia zmieniającego
  3. forma, przyczyny, ograniczenia
 2. Ustanie stosunku pracy
  1. rozwiązanie umowy o pracę za porozumieniem stron
  2. rozwiązanie umowy o pracę za wypowiedzeniem
   • okres wypowiedzenia
   • ograniczenia pracodawcy co do możliwości wypowiedzenia umowy o pracę (w tym: ciąża, urlop, kwarantanna)
   • formalności związane z wypowiedzeniem (forma, sposób doręczenia, konsultacja ze związkami zawodowymi)
   • przyczyna – jak prawidłowo sformułować
 3. Redukcja zatrudnienia – tzw. ustawa o zwolnieniach grupowych
  1. pracodawcy, do których stosuje się ustawę o zwolnieniach grupowych
  2. formalności dotyczące redukcji zatrudnienia wynikające z ustawy
  3. odprawa – wysokość, sposób wyliczenia, termin wypłaty
 4. Świadectwo pracy – zmiany od 04.05.2019 r. oraz 07.09.2019 r.
 5. Zatrudnienie cudzoziemca a brak możliwości legalizacji pobytu lub zatrudnienia

Po szkoleniu Uczestnik w formie mailowej może zadać jedno pytanie, które będzie dotyczyło tematyki szkolenia.

Odpowiedzi będą udzielane zwrotnie mailem lub w trakcie rozmowy telefonicznej.

Pytania prosimy przesyłać na mail: szkolenia@isp-modzelewski.pl

Odpowiedzi są integralną częścią szkolenia i nie są usługą doradztwa podatkowego.

Szkolenie poprowadzi:

Anna Stokłosa LL.M. – radca prawny. Specjalista prawa pracy i prawa informacji, w szczególności ochrony danych osobowych. Absolwentka Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego oraz The Catholic University of America (Waszyngton, USA). Obecnie doktorantka w Katedrze Prawa Pracy i Ubezpieczeń Społecznych UJ. Doświadczony szkoleniowiec zagadnień związanych z problematyką zatrudnienia oraz ochrony danych osobowych w zakresie  Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. (RODO). Szkoliła takie jednostki jak Urząd Miasta Stołecznego Warszawy wraz ze wszystkimi Urzędami Dzielnic, Radnych m. st. Warszawy, Dzielnicowe Biura Finansów Oświaty m. st. Warszawy, Teatr Powszechny, Teatr Studio czy Muzeum Karykatury oraz przeprowadziła ponad 70 szkoleń zamkniętych i otwartych z tematyki RODO dedykowanych przedsiębiorcom. Posiada bogate doświadczenie praktyczne w kwestiach związanych ze stosowaniem prawa, zarówno na etapie doradztwa, jak też w postępowaniach kontrolnych i sądowych.

Cena:

Cena za dostęp do szkolenia przez 5 dni z jednego urządzenia (komputer lub telefon) wynosi 179 zł netto (220,17 brutto)

Nie można udostępniać zakupionego szkolenia osobom trzecim. Grozi to odpowiedzialnością karną. Instytut współpracuje z firmą, która na co dzień zajmuje się przeciwdziałaniem nielegalnemu udostępnianiu filmów. Na jednym urządzeniu w czasie 5 dni możecie Państwo obejrzeć szkolenie wielokrotnie.

SERDECZNIE ZAPRASZAMY!

Kontakt:

Adres: ul. Kaleńska 8 04-367 Warszawa

Email: szkolenia@isp-modzelewski.pl
Telefon: 225173090

Zapisz się

Pobierz formularz zgłoszenia

Działy szkoleń

Dział Szkoleń w Warszawie

więcej

Dział Szkoleń w Wielkopolsce

więcej

Dział Szkoleń w Małopolsce

więcej

Dział Szkoleń na Śląsku

więcej