Firmowe samochody w podatkach dochodowych w świetle objaśnień Ministra Finansów z dnia 9 kwietnia 2020 r. - Jacek Pyssa

Szkolenie online

Czas trwania szkolenia wynosi 110 minut

Jak skorzystać ze szkolenia?

Zgłoś się online poprzez nasz formularz „zapisz się” na dole strony. Na podstawie otrzymanego potwierdzenia dokonaj wpłaty i wyślij ją zwrotnie na mail z którego zostało wysłane potwierdzenie otrzymania zgłoszenia. W odpowiedzi my wyślemy unikatowy kod z dostępem do szkolenia, który będzie działał przez 5 dni.

Od 1 stycznia 2019 r. wprowadzone zostały w obu podatkach dochodowych zmiany przepisów w zakresie zaliczania do kosztów uzyskania przychodów wydatków związanych zakupem, leasingiem, najmem, dzierżawą samochodów osobowych a także wydatków związanych z eksploatacją samochodów osobowych. W dniu 9 kwietnia 2020 r. Minister Finansów opublikował objaśnienia podatkowe w zakresie wskazanych. W trakcie szkolenia omówione zostaną przepisy ustawy PIT i ustawy CIT w zakresie wspomnianych kosztów samochodowych z uwzględnieniem wydanych urzędowych objaśnień.

 

Plan Szkolenia

 

 1. Problemy praktyczne z przepisami przejściowymi.
  1. Umowy leasingu zawarte do 31 grudnia 2018 r. a wydanie pojazdu po tej dacie.
  2. Jakie zmiany są możliwe w umowach zawartych przed 31 grudnia 2018 r. aby zachować dotychczasowe zasady podatkowe w zakresie kosztów?
  3. Jakie są skutki zmiany umów leasingu, najmu lub dzierżawy samochodów osobowych w związku z koronawirusem?
  4. Jaki obliczamy koszty uzyskania przychodów przy zbyciu niezamortyzowanego samochodu osobowego wprowadzonego do ewidencji w 2018 r. lub wcześniej?
 2. Limity kosztowe w zakresie wydatków na podstawie umów leasingu, najmu, dzierżawy.
  1. Jak obliczamy wartość samochodu osobowego na potrzeby ustalenia limitu kosztowego przy umowach leasingu?
  2. Jak obliczamy wartość samochodu osobowego na potrzeby ustalenia limitu kosztowego przy umowach najmu krótkookresowego a jak przy umowach długoookresowych?
  3. Jakie są zasady limitowania kosztów ubezpieczeń samochodów osobowych w praktyce?
 3. Koszty używania samochodów osobowych i ich limitowanie.
  1. Ustalanie limitu kosztów używania samochodów osobowych przeznaczonych na cele mieszane.
  2. Jakie wydatki uznajemy za koszty używania samochodów osobowych?
 4. Moc prawna wydanych objaśnień.
  1. Jaki jest zakres ochrony podatnika stosującego się do objaśnień urzędowych?
  2. Czy podatnik ma prawo przyjąć inne zasady interpretacji przepisów niż zaproponowane w objaśnieniach urzędowych?

Po szkoleniu Uczestnik w formie mailowej może zadać jedno pytanie, które będzie dotyczyło tematyki szkolenia.

Odpowiedzi będą udzielane zwrotnie mailem lub w trakcie rozmowy telefonicznej.

Pytania prosimy przesyłać na mail: szkolenia@isp-modzelewski.pl

Odpowiedzi są integralną częścią szkolenia i nie są usługą doradztwa podatkowego.

Szkolenie poprowadzi:

Jacek Pyssa - Dyrektor Departamentu Prawnego, Dyrektor Departamentu Podatków Bezpośrednich, Radca Prawny nr wpisu Łd-S-157. Absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego (2003 r.), uczestnik American School of Law Uniwersity of Florida (2003), studiował nauki ekonomiczne w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie. Od lipca 2002 r. pracownik i współpracownik Instytutu Studiów Podatkowych. Od 2008 roku radca prawny. Jest wykładowcą Instytutu Studiów Podatkowych oraz doktorantem na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego (prowadzi zajęcia akademickie na temat prawa finansowego). Prowadził wykłady współfinansowane z Europejskiego Funduszu Społecznego. Do obowiązków Jacka Pyssy należy świadczenie pomocy prawnej i podatkowej, m.in. sporządzanie projektów opinii w sprawach prawnych i podatkowych, przeprowadzanie audytów prawnych i podatkowych oraz zastępstwo procesowe w postępowaniach podatkowych i prawnych przed organami administracji i sądami. Jacek Pyssa jest również wykładowcą w zakresie podatku dochodowego od osób prawnych, kontroli skarbowej, prawa karnego skarbowego oraz Ordynacji podatkowej.

Cena:

Cena za dostęp do szkolenia przez 5 dni z jednego urządzenia (komputer lub telefon) wynosi 149 zł netto (183,27 brutto).

Nie można udostępniać zakupionego szkolenia osobom trzecim. Grozi to odpowiedzialnością karną. Instytut współpracuje z firmą, która na co dzień zajmuje się przeciwdziałaniem nielegalnemu udostępnianiu filmów. Na jednym urządzeniu w czasie 5 dni możecie Państwo obejrzeć szkolenie wielokrotnie.

SERDECZNIE ZAPRASZAMY!

Kontakt:

Adres: ul. Kaleńska 8 04-367 Warszawa

Email: szkolenia@isp-modzelewski.pl
Telefon: 225173090

Zapisz się

Pobierz formularz zgłoszenia

Działy szkoleń

Dział Szkoleń w Warszawie

więcej

Dział Szkoleń w Wielkopolsce

więcej

Dział Szkoleń w Małopolsce

więcej

Dział Szkoleń na Śląsku

więcej