Szkolenie online gratis: Koronawirus - Kwiecień 2020: rozliczanie podatku VAT z nietypowych zdarzeń: ubytki i straty majątkowe, niezwrócone zaliczki, brak zapłaty, nieopłacenie faktur itp.

Szkolenie online GRATIS

Czas trwania szkolenia wynosi 85 minut

Przedmiotem wykładu są problemy związane z dokumentowaniem, ewidencjonowaniem i deklarowaniem podatku od towarów i usług z tytułu zdarzeń, które nasilają się w związku z załamaniem popytu oraz ograniczeniami kwarantanny. Dotyczy to w szczególności zdarzeń związanych zwłaszcza ze stratami w środkach obrotowych, anulowanymi rezerwacjami, a przede wszystkim brakiem zapłaty przez dłużników, a także z brakiem uregulowania przez podatnika swoich zobowiązań. Wykład uwzględnia dotychczasowy stan prawny oraz nietypową wiedzę na ten temat, a także zmiany, które zostały wprowadzone „tarczą antykryzysową”.

 

Oto szczegółowe problemy przedstawione w trakcie wykładu:

  1. Czy w przypadku ubytków majątkowych związanych z np. przeterminowaniem przydatności towarów handlowych należy wystawić fakturę wewnętrzną lub skorygować podatek naliczony?
  2. Kiedy nieodpłatne przekazanie towarów osobom trzecim w związku z brakiem możliwości zbytu np. pracownikowi podlega opodatkowaniu?
  3. W jakim przypadku istnieje obowiązek korekty podatku naliczonego w związku z opłaconymi lecz anulowanymi rezerwacjami (zaliczkami)?
  4. Kiedy podatnik koryguje podatek naliczony w związku z brakiem uregulowania długu na rzecz dostawcy lub usługodawcy?
  5. W jakim przypadku podatnik może skorygować podatek naliczony w przypadku braku uregulowania długu przez kontrahenta (dokumentowanie, ewidencjonowanie, deklarowanie)?
  6. W jakich przypadkach podatnik VAT będący jednocześnie podatnikiem podatku dochodowego, może zmniejszyć dochód opodatkowany zaliczką na ten ostatni podatek w przypadku braku uregulowania długu przez kontrahenta?
  7. W jakich przypadkach istnieje obowiązek zwiększenia podstawy opodatkowania (dochodu) dla potrzeb odprowadzenia zaliczek w podatku dochodowym w przypadku braku zapłaty długu przez podatnika (zasada 90 dni)?
  8. W jakim przypadku obowiązek zwiększenie podstawy opodatkowania (dochodu) ulega w ciągu roku zawieszeniu na mocy przepisów szczególnych wprowadzonych „tarczą antykryzysową” (spadek przychodów o co najmniej 50%)?

Szkolenie prowadzi:

Witold Modzelewski - Profesor Uniwersytetu Warszawskiego (od 27 lat), prezes Instytutu Studiów Podatkowych (od 23 lat), Szef Podyplomowego Studium Podatków i Prawa Podatkowego (od 17 lat) oraz kierownik magisterskich studiów „Prawo Finansowe i Skarbowość”. Najbardziej znany w kraju wykładowca problematyki podatkowej oraz doradca podatkowy (00001). Od 37 lat reprezentuje podatników w postępowaniach przed sądami administracyjnymi. Autor ponad 1200 publikacji na tematy podatkowe i prawnopodatkowe. Szef Kapituły Medalu VIRTUS EST PERFEKTA RATIO im. F. Druckiego Lubeckiego, Członek Narodowej Rady Rozwoju przy Prezydencie RP (2011). Kierował pracami nad projektami nowej ustawy o podatku od towarów i usług oraz ustawy o jednolitym podatku dochodowym (2011 rok). Co najważniejsze: autor prognoz, które się z reguły sprawdzają. Specjalizujący się w obszarze trudnych sporów podatkowych.
W każdy poniedziałek wychodzi „Komentarz nieuczesany” jego autorstwa – www.isp-modzelewski.pl – Serwis Doradztwa Podatkowego.

 

Kontakt:

Adres: ul. Kaleńska 8 04-367 Warszawa

Email: szkolenia@isp-modzelewski.pl
Telefon: 225173090

Zapisz się

Pobierz formularz zgłoszenia

Działy szkoleń

Dział Szkoleń w Warszawie

więcej

Dział Szkoleń w Wielkopolsce

więcej

Dział Szkoleń w Małopolsce

więcej

Dział Szkoleń na Śląsku

więcej