Szkolenie online: Tarcza antykryzysowa – podatki dochodowe oraz przepisy o rachunkowości - Jacek Pyssa

Szkolenie online

Czas trwania szkolenia wynosi 85 minut

Jak skorzystać ze szkolenia?

Zgłoś się online poprzez nasz formularz na dole strony. Na podstawie otrzymanego potwierdzenia dokonaj wpłaty i wyślij ją zwrotnie na mail z którego zostało wysłane potwierdzenie otrzymania zgłoszenia. W odpowiedzi my wyślemy unikatowy kod z dostępem do szkolenia, który będzie działał przez 5 dni.

Uchwalono pulę przepisów zarówno ustaw jak i rozporządzeń wykonawczych w celu przeciwdziałania skutkom koronawirusa. Najobszerniejszym i najważniejszym aktem prawnym w tym zakresie jest  ustawa z dnia 31 marca 2020 r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw. Ustawa ta zwana jest Tarczą antykryzysową i weszła w życie w dniu 31 marca 2020 r.

Przesunięciu w czasie uległo wiele terminów podatkowych i terminów sprawozdawczych. Poza tym do podatków dochodowych wprowadzono wiele bezprecedensowych rozwiązań, m.in.: prawo do rozliczenia straty z mocą wsteczną, zmiana nowowprowadzonej „ulgi na złe długi”, nowe ulgi podatkowe takie jak rozszerzone prawo do odliczenia od podstawy opodatkowania niektórych darowizn.

 

Oto plan szkolenia:

 1. Przedłużenie terminów w zakresie wpłat, zeznań i deklaracji w CIT
  • nowe terminy dla podatników na zasadach ogólnych
  • nowe terminy dla podatników korzystających ze zwolnień
 2. Przedłużenie terminów w zakresie wpłat, zeznań i deklaracji w PIT i nowy termin dla płatników PIT
  • nowy termin na zeznania roczne,
  • odroczenie terminu wpłaty zaliczek przez płatnika PIT/
 3. Odroczenie innych terminów podatkowych
  • zawiadomienie o płatności na rachunek bankowy
  • informacje o cenach transferowych,
  • podatek „budynkowy”,
  • wydanie interpretacji indywidualnej,
  • schematy podatkowe,
  • informacje IFT,
  • zawieszenie terminów w postępowaniach i kontrolach
 4. Nowe terminy w zakresie sprawozdań finansowych
  • nowy terminy sporządzenia, zatwierdzenia sprawozdań,
  • nowe terminy przekazania sprawozdań do KRS albo KAS,
 5. Inne nowe terminy z przepisów o rachunkowości
  • inwentaryzacja,
  • sprawozdanie grupy kapitałowej,
  • skonsolidowane sprawozdania finansowe.
 6. Wsteczne rozliczenie straty podatkowej w CIT i PIT
  • kto i za jaki okres ma prawo do preferencyjnego rozliczenia straty
  • jaki jest limit i tryb preferencyjnego rozliczenia
 7. Zmiany w zakresie „ulgi na złe długi” w CIT i PIT
  • ograniczenie obowiązku „korekty kosztów” w związku z nieuregulowanymi zobowiązaniami,
  • prawa wierzyciela w uldze na złe długi
 8. Nowe zasady odliczania darowizn w CIT i PIT
  • jakie darowizny podlegają preferencyjnemu odliczeniu
  • kto i za jaki okres ma prawo do preferencyjnego odliczenia darowizn
 9. Inne preferencje podatkowe z Tarczy antykryzysowej w CIT i PIT
  • prawo do rezygnacji z uproszczonych zaliczek w CIT i PIT,
  • ulga B+R i ulga IP-BOX w CIT i PIT,
  • jednorazowe odpisy amortyzacyjne w CIT i PIT,
  • nowe zwolnienia i zwiększone limity dotychczasowych zwolnień w PIT

Po szkoleniu Uczestnik w formie mailowej może zadać jedno pytanie, które będzie dotyczyło tematyki szkolenia.

Odpowiedzi będą udzielane zwrotnie mailem lub w trakcie rozmowy telefonicznej.

Pytania prosimy przesyłać na mail: szkolenia@isp-modzelewski.pl

Odpowiedzi są integralną częścią szkolenia i nie są usługą doradztwa podatkowego.

Szkolenie poprowadzi:

Jacek Pyssa - Dyrektor Departamentu Prawnego, Dyrektor Departamentu Podatków Bezpośrednich, Radca Prawny nr wpisu Łd-S-157. Absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego (2003 r.), uczestnik American School of Law Uniwersity of Florida (2003), studiował nauki ekonomiczne w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie. Od lipca 2002 r. pracownik i współpracownik Instytutu Studiów Podatkowych. Od 2008 roku radca prawny. Jest wykładowcą Instytutu Studiów Podatkowych oraz doktorantem na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego (prowadzi zajęcia akademickie na temat prawa finansowego). Prowadził wykłady współfinansowane z Europejskiego Funduszu Społecznego. Do obowiązków Jacka Pyssy należy świadczenie pomocy prawnej i podatkowej, m.in. sporządzanie projektów opinii w sprawach prawnych i podatkowych, przeprowadzanie audytów prawnych i podatkowych oraz zastępstwo procesowe w postępowaniach podatkowych i prawnych przed organami administracji i sądami. Jacek Pyssa jest również wykładowcą w zakresie podatku dochodowego od osób prawnych, kontroli skarbowej, prawa karnego skarbowego oraz Ordynacji podatkowej.

Cena:

Cena za dostęp do szkolenia przez 5 dni z jednego urządzenia (komputer lub telefon) wynosi 149 zł netto (183,27 brutto).

Nie można udostępniać zakupionego szkolenia osobom trzecim. Grozi to odpowiedzialnością karną. Instytut współpracuje z firmą, która na co dzień zajmuje się przeciwdziałaniem nielegalnemu udostępnianiu filmów. Na jednym urządzeniu w czasie 5 dni możecie Państwo obejrzeć szkolenie wielokrotnie.

SERDECZNIE ZAPRASZAMY!

Kontakt:

Adres: ul. Kaleńska 8 04-367 Warszawa

Email: szkolenia@isp-modzelewski.pl
Telefon: 225173090

Zapisz się

Pobierz formularz zgłoszenia

Działy szkoleń

Dział Szkoleń w Warszawie

więcej

Dział Szkoleń w Wielkopolsce

więcej

Dział Szkoleń w Małopolsce

więcej

Dział Szkoleń na Śląsku

więcej