Nowe obowiązki podatników VAT: MDR-3 składany wraz z deklaracją VAT-7 oraz zmiany związane z „białą listą” podatników

Tarnowskie Góry, 12 czerwca 2019 r.

Daty innych szkoleń

NASZE SZKOLENIA SĄ BEZ VAT!

Od stycznia 2019 r. weszły w życie zmiany w zakresie raportowania schematów podatkowych, których wdrożenie skutkuje powstaniem korzyści podatkowej. Zgodnie z tymi przepisami, w sytuacji gdy podatnik wykonuje w danym okresie rozliczeniowym czynności będące elementem schematu podatkowego lub uzyskuje wynikające z niego korzyści podatkowe, zobowiązany jest do złożenia do Szefa KAS informacji o schemacie podatkowym (formularz MDR-3) w terminie złożenia deklaracji podatkowej dotyczącej danego podatku, czyli wraz z deklaracjami VAT-7. Jest to jego drugi (niezależny) obowiązek po przekazaniu informacji o schemacie podatkowym na formularzu MDR-1. To sam podatnik musi informować o korzyściach, jakie w związku z wdrożonymi schematami osiągnął. Musi to przy tym zrobić w terminie złożenia deklaracji.

Z kolei zgodnie z nowelizacją ustawy o VAT z dnia 12 kwietnia 2019 r. niebawem zacznie działać specjalny rejestr podatników podatku od towarów i usług, tzw. „biała lista” podatników. Znajdą się tam numery rachunków bankowych przedsiębiorców. Zapłata na inne konto nie będzie mogła być kosztem podatkowym. Przedmiotem szkolenia są również inne aktualne problemy tego podatku.

Celem szkolenia jest kompleksowe omówienie obowiązków dotyczących przekazywanej organom podatkowym – wraz z deklaracjami – informacji MDR-3, w przypadku gdy podatnik uzyskuje korzyści w związku ze stosowaniem tzw. schematów podatkowych. Przedstawione zostaną także konsekwencje związane z wprowadzeniem „białej listy” podatników.

 

Program szkolenia:

 1. Nowa informacja MDR-3 składana wraz z deklaracją VAT-7:
  1. Nowa informacja MDR-3 składana wraz z deklaracjami podatkowymi.
  2. Zasady deklarowania w związku z wejściem w życie obowiązku raportowania.
  3. Kogo obejmują obowiązki informacje?
  4. Kiedy wraz z deklaracją składa się MDR-3?
  5. Co w sytuacji, gdy dany schemat podatkowy powoduje uzyskanie korzyści w więcej niż jednym podatku, które rozliczane są w różnych okresach rozliczeniowych (np. CIT i VAT)
  6. Praktyczne sposoby wypełnienia informacji MDR-3 – Co powinna zawierać informacja? Kto podpisuje MDR-3?
  7. Sankcje z tytułu braku lub nieprawidłowego raportowania.
 2. Zmiany związane z „białą listą” podatników:
  1. Wykaz podatników VAT czynnych.
  2. Publikacja numerów rachunków bankowych podatników.
  3. Lista podmiotów skreślonych, przywróconych oraz podmiotów, którym odmówiono rejestracji na podatek VAT.
  4. Ograniczenie kosztów uzyskania przychodu w przypadku zapłaty na rachunek inny niż ujawniony w rejestrze – co z kontami spersonalizowanymi w przypadku zakupów elektryczności, wody i gazu?
  5. Solidarna odpowiedzialność nabywcy za zaległości dostawcy w razie zapłaty na rachunek inny niż ujawniony w rejestrze.
  6. Wejście w życie i przepisy przejściowe.
 3. Pozostałe zmiany.
  1. Nowa deklaracja VAT-7 i VAT-7k.
  2. Zasady ewidencjonowania i deklarowania towarów i usług – sprzedaż za bony jednego przeznaczenia.

Szkolenie prowadzi:

Sebastian Kopacz – Konsultant podatkowy, pracownik Instytutu Studiów Podatkowych Oddziału Śląskiego. Z wykształcenia prawnik, absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Śląskiego, słuchacz Podyplomowego Studium Podatków i Prawa Podatkowego na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego. Od początku swojej kariery zawodowej związany z Instytutem Studiów Podatkowych. Do jego obowiązków należy obsługa sporów podatkowych oraz bieżące doradztwo. Autor artykułów publikowanych w prasie branżowej (Biuletynie Instytutu Studiów Podatkowych).

 

Uwaga. Uczestnicy seminarium w ramach materiałów szkoleniowych otrzymają:

 

Biuletyn Instytutu Studiów Podatkowych,
materiały autorskie dotyczące problematyki szkolenia.

 

TERMIN, MIEJSCE:

12 czerwca 2019 r. w godz. 10:00-14:30, Tarnowskie Góry, Hotel Neo, ul. Obwodnica 6

Cena:

Cena za uczestnictwo wynosi 349 zł oraz 53 zł za materiały.
Dla drugiej i kolejnych osób z firmy, cena za udział w wykładzie wynosi 249 zł i 53 zł za materiały.

Doradco Podatkowy, uczestnicząc w naszym szkoleniu zdobywasz 5 punktów do oceny podnoszenia kwalifikacji zawodowych
SERDECZNIE ZAPRASZAMY!

Kontakt:

Zapisz się

Pobierz formularz zgłoszenia

Działy szkoleń

Dział Szkoleń w Warszawie

więcej

Dział Szkoleń w Wielkopolsce

więcej

Dział Szkoleń w Małopolsce

więcej

Dział Szkoleń na Śląsku

więcej