test

NASZE SZKOLENIA SĄ BEZ VAT!
  
      Z początkiem 2013 r. wchodzą w życie m.in. nowe deklaracje dla potrzeb podatku od towarów i usług, sześć innych rozporządzeń wykonawczych oraz dwie nowelizacje ustawy o podatku od towarów i usług. Przedmiotem seminarium jest szczegółowe omówienie nowych zasad deklarowania i ewidencjonowania dla potrzeb sporządzenia nowych deklaracji oraz prezentacja innych zmian, które obowiązują od dnia 1 stycznia 2013 r.

 

 1. Obowiązek stosowania nowych deklaracji VAT-7, VAT-7K i VAT-7D – wyjątki dla „starych” formularzy.
 2. Kiedy składamy formularz VAT-ZD?
  1. Czy składa dłużnik czy wierzyciel?
  2. Nowe uprawnienie do zmniejszenia podstawy opodatkowania i podatku należnego w stosunku do wierzytelności powstałych przed dniem 1 stycznia 2013 r.
  3. Kasowy charakter podatku należnego i naliczonego: przesłanki ustawowe,
  4. Generalny nakaz zmniejszenia podatku naliczonego w stosunku do zobowiązań powstałych przed i po dniu 1 stycznia 2013 r. – sposób dokumentowania, ewidencjonowania i prezentacji w deklaracji,
  5. „stare” zasady korekty podatku należnego i naliczonego po dniu 31 grudnia 2012 r.
 3. Dokumentowanie podatku naliczonego dla potrzeb nowych deklaracji:
  1. Co zrobić, gdy dostawca (usługodawca) wystawi po dniu 1 stycznia 2013 r. fakturę VAT?
  2. Kiedy faktura VAT wystawiona po dniu 1 stycznia 2013 r. Daje prawo do odliczenia?
  3. Jak ewidencjonować w rejestrze zakupów nowe faktury podatkowe:
   1. wystawione ex ante,
   2. wystawione ex post,
  4. W jaki sposób dostawcy (usługodawcy) korygują faktury VAT wystawione po 1 stycznia 2013 r.?
  5. Jak obliczyć podatek naliczony, gdy nie będziemy wystawiać faktur wewnętrznych z tytułu WNT i importu usług?
 4. Dokumentowanie podstawy opodatkowania i podatku należnego dla potrzeb nowych deklaracji:
  1. Kiedy możemy jeszcze wystawić fakturę VAT po dniu 1 stycznia 2013 r.?
  2. Jak wystawiamy nowe faktury podatkowe: przed czy po czynności podlegającej opodatkowaniu?
  3. Jak wystawiamy nową fakturę w przypadku braku nowego oprogramowania (przenieść słowo VAT do numeracji faktury)?
  4. Czy musimy wystawić faktury wewnętrzne i jaka jest ich treść?
  5. Jak dokumentować czynność nieodpłatne, WNT i import usług, gdy nie wybierzemy wystawiania faktur wewnętrznych?
  6. Co znaczy „obowiązek zapewnienia autentyczności pochodzenia, integralności treści i czytelności” nowych faktur podatkowych?
  7. Nowy obowiązek podatkowy w przypadku WDT i WNT,
  8. Terminy wystawiania nowych faktur:
   1. w przypadku dostawy towarów i świadczenia usług,
   2. w przypadku importu usług.
 5. Zmiany dotyczące kas rejestrujących – nowe rozporządzenie wykonawcze przyspieszające obowiązek instalacji kas.
 6. Pozostałe zmiany.
Uczestnicy seminarium otrzymają w wersji elektronicznej Skróconą Instrukcję Sporządzania Nowej Deklaracji VAT-7 (ściągawkę deklaracyjną).

Szkolenie prowadzi:

Witold Modzelewski - Profesor Uniwersytetu Warszawskiego (od 24 lat), prezes Instytutu Studiów Podatkowych (od 20 lat), Szef Podyplomowego Studium Podatków i Prawa Podatkowego (od 14 lat) oraz kierownik magisterskiego „Prawo Finansowe i Skarbowość”. Najbardziej znany w kraju wykładowca problematyki podatkowej oraz doradca podatkowy (00001). Od 34 lat reprezentuje podatników w postępowaniach przed sądami administracyjnymi. Autor ponad 1200 publikacji na tematy podatkowe i prawnopodatkowe. Szef Kapituły Medalu VIRTUS EST PERFEKTA RATIO im. F. Druckiego Lubeckiego, Członek Narodowej Rady Rozwoju przy Prezydencie RP (2011). Kierował pracami nad projektami nowej ustawy o podatku od towarów i usług oraz ustawy o jednolitym podatku dochodowym (2011 rok). Co najważniejsze: autor prognoz, które się z reguły sprawdzają. Specjalizujący się w obszarze trudnych sporów podatkowych.

W każdy poniedziałek wychodzi „Komentarz nieuczesany” jego autorstwa – www.isp-modzelewski.pl – Serwis Doradztwa Podatkowego.

 

Uwaga. Uczestnicy seminarium w ramach materiałów szkoleniowych otrzymają:

 

– najnowszą publikację ISP dotyczącą podatku od towarów i usług,
Biuletyn Instytutu Studiów Podatkowych,
materiały autorskie dotyczące problematyki szkolenia.

 

TERMIN, MIEJSCE:

11 marca 2019 r. w godz. 10.00-15.00, Warszawa, Pałac Konstancji – siedziba Instytutu Studiów Podatkowych, ul. Kaleńska 8

Cena:

Cena za uczestnictwo wynosi 410  oraz 83 zł za materiały. 
Dla drugiej i kolejnych osób z firmy wynosi 329 zł oraz 83 zł za materiały

 

Doradco Podatkowy, uczestnicząc w naszym szkoleniu zdobywasz 5 punktów do oceny podnoszenia kwalifikacji zawodowych
SERDECZNIE ZAPRASZAMY!

Kontakt:

Zapisz się

Pobierz formularz zgłoszenia

Działy szkoleń

Dział Szkoleń w Warszawie

więcej

Dział Szkoleń w Wielkopolsce

więcej

Dział Szkoleń w Małopolsce

więcej

Dział Szkoleń na Śląsku

więcej