VAT 2022: SLIM VAT 2, zmiany zasad fakturowania, Polski Ład

Toruń, 12 stycznia 2022 r.

NASZE SZKOLENIA SĄ BEZ VAT!

Szanowni Państwo,

Szanowni Państwo,

Celem szkolenia jest omówienie zmian wynikających z kolejnej nowelizacji ustawy o podatku od towarów i usług (SLIM VAT 2). Nowelizacja dotknęła kilku obszarów rozliczania podatku, wprowadzając szereg uproszczeń. Niestety niektóre zmiany są także niekorzystane dla podatników.

Obecnie w Sejmie RP procedowany jest już pakiet kolejnych zmian, które mają na celu wprowadzenie powszechnego systemu elektronicznego fakturowania na platformie administracji podatkowej. Mają się także zmienić zasady wystawiania faktur tradycyjnych. Niezależnie planowane jest wprowadzenie w polskim systemie podatnika grupowego (grupa VAT), a także umożliwienie podatnikom korzystania z opcji opodatkowania usług finansowych. MF zmierza także do dalszego uszczelnienia systemu podatkowego poprzez integrację kas fiskalnych z terminalami płatniczymi.

W trakcie szkolenie omówione zostaną także zagadnienia praktyczne, związane z najnowszym orzecznictwem i praktyką organów podatkowych.

Program szkolenia obejmuje w szczególności omówienie następujących zagadnień:

 1. SLIM VAT 2:
  1. łańcuchowe dostawy eksportowe,
  2. korekty podstawy opodatkowania w odwrotnych obciążeniach,
  3. nowe zasady rozliczania importu towarów w deklaracji,
  4. nowe zasady składania oświadczenia o wyborze opodatkowania dostawy budynków i budowli,
  5. zmiana zasad rozliczenia podatku naliczonego z tytułu importu usług (rezygnacja z warunku „3 miesięcy”),
  6. zmiany zasad składania VAT – 26,
  7. nowe zasady odliczenia podatku przez korektę deklaracji,
  8. zmiany w uldze na złe długi – ograniczenie w stosunku do wyroku TSUE,
  9. korekta podatku naliczonego przez podatników w trakcie upadłości/restrukturyzacji po zmianach,
  10. zmiany w załączniku nr 15.
 2. Pakiet paliwowy po wyroku TSUE.
 3. Faktury ustrukturyzowane (Krajowy System e-Faktur):
  1. zasady wystawiania i otrzymywania – udostępnianie e-faktur ustrukturyzowanych;
  2. udzielenie zgody na korzystanie z KSeF;
  3. korzystanie z KSeF w braku zgody odbiorcy;
  4. zawiadomienie ZAW-FA;
  5. korygowanie faktur ustrukturyzowanych, noty korygujące;,
  6. odrębne zasady rozliczania faktur korygujących ustrukturyzowanych,
  7. przechowywanie faktur ustrukturyzowanych;
  8. faktury ustrukturyzowane a JPK_FA:
  9. przyspieszony zwrot VAT.
 4. Zmiany w fakturowaniu:
  1. zmiana terminu dla faktur wystawionych przed dostawą/usługą/zaliczką;
  2. likwidacja obowiązku oznaczeń „duplikat”, „faktura korygująca” oraz wskazywania przyczyn korekty;
  3. zbiorcze faktury korygujące selektywne.
 5. Zmiany w podatku od towarów i usług w ramach Polskiego Ładu:
  1. grupa VAT,
  2. czynności w grupie VAT,
  3. zasady kalkulacji wskaźnika w grupie VAT,
  4. opcja opodatkowania usług finansowych,
  5. integracja kas fiskalnych z terminalami płatniczymi.
 6. Zasady obliczania limitu 42 tys. dla WSTO. – pakiet e-commerce nie tylko dla sklepów internetowych:
  1. jakie transakcje wymagają analizy?
  2. jakie są skutki przekroczenie limitu?
  3. jakie usługi można rozliczyć w procedurze OSS?
 7. Opodatkowanie transakcji z pracownikami podatnika:
  1. zasady rozliczania świadczeń częściowo odpłatnych dla pracowników,
  2. obowiązek stosowania wartości rynkowej świadczenia – orzecznictwo NSA,
  3. opodatkowanie zużycia produktów spożywczych w firmie – nowe podejście DKIS.
 8. Pytania słuchaczy.
Doradco Podatkowy, uczestnicząc w naszym szkoleniu zdobywasz 5 punktów do oceny podnoszenia kwalifikacji zawodowych

Szkolenie prowadzi:

Krystian Łatka– prawnik, doradca podatkowy, wykładowca i konsultant podatkowy w Instytucie Studiów Podatkowych, specjalizujący się w podatku od towarów i usług oraz obsłudze sporów podatkowych. Ukończył z wyróżnieniem studia na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego. Jest także absolwentem Podyplomowego Studium Podatków i Prawa Podatkowego Uniwersytetu Warszawskiego. Wykładowca na Studium dla Doradców i Ekspertów Podatkowych. Uczestnik wielu projektów szkoleniowych dla największych przedsiębiorstw działających na polskim rynku. Autor artykułów i współautor książek o tematyce podatkowej, w tym kolejnych wydań komentarza do ustawy o podatku od towarów i usług.

TERMIN, MIEJSCE:

12 stycznia 2022 r. w godz. 10.00-14.30, Toruń, hotel Filmar, ul. Grudziądzka 45.

CENA:

Cena za uczestnictwo wraz z materiałami wynosi 402 zł.
Dla drugiej i kolejnych osób z firmy cena za szkolenie wraz z materiałami wynosi 302 zł.

SERDECZNIE ZAPRASZAMY!

Kontakt:

Adres: ul. Wiślana 53 60-401 Poznań

Email: izabela.trelka@isp-modzelewski.pl
Telefon: 618430921

Zapisz się

Pobierz formularz zgłoszenia

Działy szkoleń

Dział Szkoleń w Warszawie

więcej

Dział Szkoleń w Wielkopolsce

więcej

Dział Szkoleń w Małopolsce

więcej

Dział Szkoleń na Śląsku

więcej