Podatek VAT 2022/2023

Toruń, 18 października 2022 r.

NASZE SZKOLENIA SĄ BEZ VAT!

Szanowni Państwo,

Rok 2023 przyniesie kolejne zmiany w podatku od towarów i usług: pojawi się nowy rodzaj podatnika: Grupa VAT. Ponadto trwają prace nad pakietem zmian w ustawie w ramach tzw. Slim VAT 3, które dotkną kilku ważnych obszarów rozliczania podatku od towarów i usług, w tym zasad fakturowania, kursów walut, a także rozliczenia proporcją i korekty podatku naliczonego. Szereg pytań i wątpliwości budzi również wdrożenie Krajowego Systemu e- Faktur.

Celem szkolenia jest omówienie zmian, a także zagadnień praktycznych wynikających z wdrożenia KSeF oraz bieżącej praktyki podatkowej.

Program szkolenia obejmuje następujące zagadnienia:

 1. Pakiet Slim VAT 3:
  • Zmiana limitu dla obrotów dla małych podatników;
  • Nowe zasady stosowania kursów walut w przypadku korekt faktur (błędy, zmiany cen, faktury zbiorcze) w transakcjach krajowych i międzynarodowych, WNT i importu usług;
  • Uporządkowanie przepisów dotyczących WIS;
  • Zmiana zasad ustalania prognoz wskaźnika/prewskaźnika podatku podlegającego odliczeniu; konsekwencje braku ustalenia prognozy;
  • Nowe zasady stosowania proporcji i reguły dokonywania korekty podatku (rocznej/wieloletniej)
  • Faktury zaliczkowe – brak obowiązku wystawiania, gdy dostawa/usługa w tym samym okresie rozliczeniowym
  • Paragony z kas on-line – zniesienie obowiązku drukowania; zwolnienie z obowiakzu drukowania dokumentów niefiskalnych;
  • Zmiany w mechanizmie płatności podzielonej – przelewy między rachunkami, nowe tytułu podatkowe, czy zamawiający, dokonujący płatności bezpośredniej podwykonawcy, musi stosować MPP?
  • Sankcja VAT: miarkowanie wysokości sankcji – jakie czynności podjąć, aby sankcja była jak najniższa?
  • Miarkowanie sankcji a list ostrzegawczy z KAS informujący podatnika o ryzyku występowania w obrocie towarami lub usługami znikającego podatnika;
  • Deklaracje korygujące w OSS/IOSS – CESOP , czyli wspólnotowy STIR.
 2. Krajowy System e-Faktur
  • Od kiedy obowiązkowy?
  • Czy muszę zgodzić się na otrzymywanie faktur ustrukturyzowanych?
  • Czy mogę wystawiać faktury ustrukturyzowane bez zgody nabywcy?
  • Szczególne zasady korygowania faktur ustrukturyzowanych i rozliczenia takich korekt?
  • Data wystawienia faktury ustrukturyzowanej, a data sporządzenia faktury i jej przesłania do KSeF;
  • Otrzymywanie faktur ustrukturyzowanych;
  • Korygowanie błędów w fakturze ustrukturyzowanej (anulowanie, noty korygujące).
 3. Grupa VAT:
  • Warunki utworzenia Grupy VAT;
  • Zasady dokonywania obrotów z Grupą VAT;
  • Fakturowanie przez Grupę VAT,
  • Opodatkowanie czynności wewnątrz Grupy VAT-jak opodatkować czynności w toku, w trakcie powstania Grupy VAT?
  • Odliczenie podatku naliczonego w Grupie VAT – alokacja, odliczenie wskaźnikiem, przekaźnikiem;
  • Przedstawiciel Grupy VAT;
  • Powstanie Grupy VAT – umowa, rejestracja;
  • Sukcesja w Grupie VAT – korygowania faktur, deklaracji sprzed powstania Grupy i po jej ustaniu;
  • Ewidencja czynności wewnątrzgrupowych – JPK wewnętrzny Grupy VAT;
  • Komu opłaca się grupa VAT?
 4. Opodatkowanie wynajmu na cele mieszkalne:
  • Interpretacja ogólna Ministra Finansów
  • Nowa praktyka Krajowej Informacji Skarbowej – ośrodek życiowy jako warunek stosowania zwolnienia.
 5. Opcja opodatkowania usług finansowych:
  • Jakie usługi można opodatkować?
  • Jak wybrać opodatkowanie?
  • Kiedy warto wybrać opodatkowanie usług finansowych?
  • Opodatkowanie leasingu zwrotnego – dostawa czy usługa?
 6. Wyrok TSUE w sprawie nabycia wewnątrzwspólnotowego na skutek podania polskiego VAT UE:
  • Kiedy wolno użyć polskiego VAT UE w transakcji łańcuchowej – ważna treść faktury sprzedaży podatnika pośrednika;
  • Wadliwe potraktowanie zakupu w Polsce jako dostawy krajowej – skutki w świetle ustawy o VAT i wyroku TUSE.
 7. Pytania uczestników.
Doradco Podatkowy, uczestnicząc w naszym szkoleniu zdobywasz 5 punktów do oceny podnoszenia kwalifikacji zawodowych

Szkolenie prowadzi:

Krystian Łatka– prawnik, doradca podatkowy, wykładowca i konsultant podatkowy w Instytucie Studiów Podatkowych, specjalizujący się w podatku od towarów i usług oraz obsłudze sporów podatkowych. Ukończył z wyróżnieniem studia na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego. Jest także absolwentem Podyplomowego Studium Podatków i Prawa Podatkowego Uniwersytetu Warszawskiego. Wykładowca na Studium dla Doradców i Ekspertów Podatkowych. Uczestnik wielu projektów szkoleniowych dla największych przedsiębiorstw działających na polskim rynku. Autor artykułów i współautor książek o tematyce podatkowej, w tym kolejnych wydań komentarza do ustawy o podatku od towarów i usług.

TERMIN, MIEJSCE:

18 października 2022 r. w godz. 10.00-14.30, Toruń, hotel Filmar, ul. Grudziądzka 45.

CENA:

Cena za uczestnictwo w szkoleniu wynosi 379 zł. i 83 zł za materiały.

Dla drugiej i kolejnych osób z firmy cena za szkolenie wynosi 299zł i 83zł za materiały.

SERDECZNIE ZAPRASZAMY!

Kontakt:

Adres: ul. Wiślana 53 60-401 Poznań

Email: izabela.trelka@isp-modzelewski.pl
Telefon: 618430921

Zapisz się

Pobierz formularz zgłoszenia

Działy szkoleń

Dział Szkoleń w Warszawie

więcej

Dział Szkoleń w Wielkopolsce

więcej

Dział Szkoleń w Małopolsce

więcej

Dział Szkoleń na Śląsku

więcej