Podatek od towarów i usług w 2023 r. – Slim Vat 3, grupy VAT, KSeF – Krystian Łatka

Toruń, 30 marca 2023 r.

NASZE SZKOLENIA SĄ BEZ VAT!

Szanowni Państwo

Od dnia 1 kwietnia 2023 r. planowane są kolejne zmiany w ustawie o podatku od towarów i usług w ramach pakietu Slim VAT 3 (projekt jest już w Sejmie). Projekt ma na celu uporządkowanie i uproszczenie rozliczenia podatku, ale – jak w przypadku poprzednich nowelizacji – powoduje już pierwsze wątpliwości interpretacyjne. Ponadto powstały już pierwsze grupy VAT, dlatego warto przeanalizować, kiedy utworzenie grupy VAT może być opłacalne, a kiedy będzie tylko źródłem problemów.

Ministerstwo Finansów pracuje także nad kolejną wersją przepisów wdrażających obowiązkowy KSeF. W tym zakresie celem szkolenia będzie przybliżenie projektowanego modelu fakturowania w KSeF. Ponieważ system ten zrewolucjonizuje zasady fakturowania, wczesne rozpoznanie problemów i wyzwań KSeF ułatwi wdrożenie elektronicznego fakturowania.

Zakres szkolenie obejmuje w szczególności:

 1. Pakiet Slim VAT 3:
  • Zmiana limitu dla obrotów dla małych podatników;
  • Nowe zasady stosowania kursów walut w przypadku korekt faktur (błędy, zmiany cen, faktury zbiorcze) w transakcjach krajowych i międzynarodowych, WNT i importu usług;
  • Uporządkowanie przepisów dotyczących WIS;
  • Zmiana zasad ustalania prognoz wskaźnika/prewskaźnika podatku podlegającego odliczeniu; konsekwencje braku ustalenia prognozy;
  • Nowe zasady stosowania proporcji i reguły dokonywania korekty podatku (rocznej/wieloletniej)
  • Paragony z kas on-line – zniesienie obowiązku drukowania; zwolnienie z obowiązku drukowania dokumentów niefiskalnych;
  • Zmiany w mechanizmie płatności podzielonej,
  • Sankcja VAT: miarkowanie wysokości sankcji – jakie czynności podjąć, aby sankcja była jak najniższa?
 2. Grupa VAT:
  • Warunki utworzenia Grupy VAT;
  • Ewidencja VAT w grupie VAT a księgi rachunkowe,
  • Zasady dokonywania obrotów z Grupą VAT;
  • Fakturowanie przez Grupę VAT,
  • Opodatkowanie czynności wewnątrz Grupy VAT-jak opodatkować czynności w toku, w trakcie powstania Grupy VAT?
  • Odliczenie podatku naliczonego w Grupie VAT – alokacja, odliczenie wskaźnikiem, przekaźnikiem;
  • Przedstawiciel Grupy VAT;
  • Powstanie Grupy VAT – umowa, rejestracja;
  • Sukcesja w Grupie VAT – korygowania faktur, deklaracji sprzed powstania Grupy i po jej ustaniu;
  • Ewidencja czynności wewnątrzgrupowych – JPK wewnętrzny Grupy VAT;
  • Komu opłaca się grupa VAT?
 3. Krajowy System e-Faktur
  • Od kiedy KSeF będzie obowiązkowy?
  • Jakie faktury będą obowiązkowo wystawiane w KSeF?
  • Fakturowanie sprzedaży dla podmiotów zagranicznych w KSeF,
  • Otrzymywanie faktur w KSeF i poza KSeF,
  • Paragony z nip w KSeF,
  • Rozliczanie faktur korygujących w KSeF,
  • Niedostępność/awaria KSeF – brak możliwości fakturowania?
  • Data wystawienia faktury w KSeF, a data wystawienia na fakturze;
  • Faktury rozliczeniowe do zaliczek w KSeF;
  • Zmiana terminu wystawiania faktur przed czynnością;
  • Noty korygujące w KSeF;
  • Identyfikator zbiorczy do paczki faktur a numer KSeF;
  • Kary pieniężne za naruszenie obowiązku fakturowania KSeF – miarkowanie;
  • KSeF a MPP i przelewy zwykłe – numer KSeF w tytule przelewu,
  • Faktura VAT RR w KSEF;
  • Skrócenie terminu zwrotu VAT;
  • Czynności sprawdzające w ramach KSeF;
  • KSEF a zwalczanie zatorów płatniczych.
 4. Pytania uczestników.
Doradco Podatkowy, uczestnicząc w naszym szkoleniu zdobywasz 5 punktów do oceny podnoszenia kwalifikacji zawodowych

Szkolenie prowadzi:

Krystian Łatka– prawnik, doradca podatkowy, wykładowca i konsultant podatkowy w Instytucie Studiów Podatkowych, specjalizujący się w podatku od towarów i usług oraz obsłudze sporów podatkowych. Ukończył z wyróżnieniem studia na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego. Jest także absolwentem Podyplomowego Studium Podatków i Prawa Podatkowego Uniwersytetu Warszawskiego. Wykładowca na Studium dla Doradców i Ekspertów Podatkowych. Uczestnik wielu projektów szkoleniowych dla największych przedsiębiorstw działających na polskim rynku. Autor artykułów i współautor książek o tematyce podatkowej, w tym kolejnych wydań komentarza do ustawy o podatku od towarów i usług.

TERMIN, MIEJSCE:

30 marca 2023 r. w godz. 10.00-14.30, Toruń, hotel Filmar, ul. Grudziądzka 45

CENA:

Cena za uczestnictwo w szkoleniu wynosi tylko 379 zł i 83 zł za materiały.

Dla drugiej i kolejnych osób z firmy cena za udział w wykładzie wynosi 299 zł i 83 zł za materiały.

SERDECZNIE ZAPRASZAMY!

Kontakt:

Adres: ul. Wiślana 53 60-401 Poznań

Email: izabela.trelka@isp-modzelewski.pl
Telefon: 618430921

Zapisz się

Pobierz formularz zgłoszenia

Działy szkoleń

Dział Szkoleń w Warszawie

więcej

Dział Szkoleń w Wielkopolsce

więcej

Dział Szkoleń w Małopolsce

więcej

Dział Szkoleń na Śląsku

więcej