14 lipca 2022 r.: najnowsze zmiany w rozliczeniach zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych przez pracodawców, zleceniobiorców i innych płatników - prof. dr hab. Witold Modzelewski

Toruń, 8 lipca 2022 r.

Daty innych szkoleń

Z dniem 1 lipca 2022 r. po raz kolejny zmieniają się gruntownie obowiązki płatnika podatku dochodowego od osób fizycznych. Od początku roku już trzykrotnie zostały zmienione zasady obliczania i poboru zaliczek na ten podatek dokonywanych przez pracodawców, zleceniobiorców a także innych płatników. Już została uchwalona w dniu 9 czerwca 2022 r. czwarta nowelizacja tych zasad, które wprowadzają również inne zmiany o tym podatku. Co ważniejsze zmiany te mają wejść w życie z mocą wsteczną – od początku tego roku. Po raz kolejny podatnicy będą musieli dwukrotnie rozliczać pierwsze półrocze tego roku: raz w systemie bieżącym, a po raz drugi według nowych zasad powstania nadpłaty i niedopłaty. Co najważniejsze nastąpi obniżenie podstawowej stawki podatku dochodowego oraz częściowe odliczenie pobranej składki na ubezpieczenia zdrowotne od podstawy opodatkowania.

Oto szczegółowy program szkolenia:

 1. Obniżka stawki podatku z 17% na 12%: zakres zastosowania podmiotowy, przedmiotowy i czasowy.
 2. Uchylony art. 53a ustawy o PIT.
 3. Likwidacja tzw. ulgi dla klasy średniej od połowy roku: skutki dla rozliczeń w pierwszym półroczu oraz zeznań rocznych za 2022 r.
 4. Odliczenie pobranej składki na ubezpieczenie zdrowotne od podstawy opodatkowania: zakres zastosowania podmiotowy, przedmiotowy i czasowy.
 5. Limit odliczenia składki na ubezpieczenie zdrowotne od podstawy opodatkowania (8700 zł).
 6. Nowe kwoty odliczania od zaliczki minimalnej kwoty podatku: zmniejszenie z 5100 zł do 3600 zł.
 7. Możliwość odliczenia miesięcznej minimalnej kwoty podatku (obecnie 425 zł) przez dwóch lub trzech płatników, w tym organy rentowe:
  • zakres zastosowania kwot 300 zł albo 150 zł albo 100 zł,
  • tryb upoważnienia płatników przez podatników do zastosowania powyższych kwot – wniosek podatnika,
  • skutki korekty rozliczeń dokonanych w pierwszym półroczu po wejściu w życie nowych przepisów.
 8. Czy płatnik może za zgodą pracownika czasowo podwyższyć albo obniżyć zaliczkę na podatek w tym roku?
 9. Prawo do upoważnienia płatników do braku pobierania zaliczek na podatek w przypadku dochodów nieprzekraczających w skali roku 30 000 zł: zakres zastosowania podmiotowy, przedmiotowy i czasowy.
 10. Istotne rozszerzenie zakresu zastosowania zwolnienia do kwoty 85 528 zł rocznie przez osoby wychowujące co najmniej czwórkę dzieci.
 11. Rozszerzenie zakresu niektórych zwolnień w podatkach dochodowych od osób fizycznych np. zasiłki macierzyńskie.
 12. Odpowiedzialność podatkowa płatnika za niepobranie lub za brak wpłaty zaliczki na podatek. (art. 26 i 26a Ordynacji podatkowej).
 13. Odpowiedzialność karna skarbowa za brak pobrań lub brak wpłaty pobranej zaliczki. (srt. 78 KKS).
 14. Odpowiedzialność za brak pobrania lub wpłaty składek na ubezpieczenie zdrowotne.
 15. Zwolnienie z podatku wynagrodzeń z tytułu „zatrudnieni na czarno”.
 16. Kiedy złożyć „czynny żal” w przypadku zmniejszenia poboru zaliczek za styczeń 2022 r. i kto to powinien zrobić?

Uczestnicy szkolenia, które poprowadzi najbardziej znany wykładowca podatkowy w Polsce – prof. dr hab. Witold Modzelewski otrzymają komplet materiałów w tym UNIKATOWĄ INSTRUKCJĘ dotyczącą nowych zasad obliczania i poboru zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych.

Szkolenie poprowadzi:

prof. dr hab. Witold Modzelewski – najwybitniejszy dydaktyk podatkowy, nauczyciel największej w Polsce grupy specjalistów podatkowych, Profesor Uniwersytetu Warszawskiego (od 28 lat), prezes Instytutu Studiów Podatkowych (od 23 lat), Szef Podyplomowego Studium Podatków i Prawa Podatkowego (od 17 lat) oraz kierownik magisterskich studiów „Prawo Finansowe i Skarbowość”. Najbardziej znany w kraju wykładowca problematyki podatkowej oraz doradca podatkowy (00001). Od 37 lat reprezentuje podatników w postępowaniach przed sądami administracyjnymi. Autor ponad 1200 publikacji na tematy podatkowe i prawnopodatkowe. Szef Kapituły Medalu VIRTUS EST PERFEKTA RATIO im. F. Druckiego Lubeckiego, Członek Narodowej Rady Rozwoju przy Prezydencie RP (2011). Kierował pracami nad projektami nowej ustawy o podatku od towarów i usług oraz ustawy o jednolitym podatku dochodowym (2011 rok). Co najważniejsze: autor prognoz, które się z reguły sprawdzają. Specjalizujący się w obszarze trudnych sporów podatkowych.

W każdy poniedziałek wychodzi „Komentarz nieuczesany” jego autorstwa – www.isp-modzelewski.pl – Serwis Doradztwa Podatkowego.

 

Uwaga. Uczestnicy seminarium w ramach materiałów szkoleniowych otrzymają:

 

– najnowszą publikację ISP dotyczącą podatku od towarów i usług,
materiały autorskie dotyczące problematyki szkolenia.

 

TERMIN, MIEJSCE:

8 lipca 2022 r. w godz. 10.00-14.30, Toruń, hotel Filmar, ul. Grudziądzka 45

Cena:

Cena za uczestnictwo w szkoleniu wynosi 349 zł i 53 zł za materiały.

Dla drugiej i kolejnych osób z firmy cena za udział w wykładzie wynosi 329 zł i 53 zł za materiały.

SERDECZNIE ZAPRASZAMY!

Kontakt:

Adres: ul. Wiślana 53 60-401 Poznań

Email: izabela.trelka@isp-modzelewski.pl
Telefon: 618430921

Zapisz się

Pobierz formularz zgłoszenia

Działy szkoleń

Dział Szkoleń w Warszawie

więcej

Dział Szkoleń w Wielkopolsce

więcej

Dział Szkoleń w Małopolsce

więcej

Dział Szkoleń na Śląsku

więcej