VAT od podstaw oraz najnowsze zmiany w zakresie tego podatku

Tychy, 15 października 2019 r.

NASZE SZKOLENIA SĄ BEZ VAT!

Szanowni Państwo,

     Z dniem 1 września oraz z dniem 1 listopada 2019 r. wchodzą w życie przełomowe zmiany w podatku od towarów i usług. Począwszy od września zacznie działać specjalny rejestr podatników podatku od towarów i usług, tzw. „biała lista” podatników. Znajdą się tam numery rachunków bankowych przedsiębiorców. Zapłata na inne konto nie będzie mogła być kosztem podatkowym. W dniu 1 listopada wprowadzony zostanie natomiast mechanizm podzielonej płatności, który będzie obowiązywał tylko w transakcjach między przedsiębiorcami przy kwotach większych niż 15 tys. zł brutto. Nabywcy będą musieli przelewać kwotę netto na rachunek rozliczeniowy sprzedawcy, a kwotę podatku na specjalny rachunek VAT. Rozwiązanie będzie dotyczyć określonych sektorów, które zasadniczo są dziś objęte mechanizmem odwrotnego obciążenia oraz odpowiedzialnością solidarną. Na szkoleniu zostaną omówione również pomniejsze zmiany, które obecnie pozostają na etapie projektowania aktów prawnych i konsultowania ich skutków.

 1. Podmiot (definicja podatnika, podatnik VAT czynny a zwolniony) - ograniczenie możliwości korzystania ze zwolnienia podmiotowego od 1 września 2019 r.,
 2. Stawki i zwolnienia – zmiany od 1 listopada 2019 r.:
  1. jaką przyjąć stawkę podatku przy refakturze, gdy kontrahent błędnie wystawił fakturę ze zwolnieniem lub stawką obniżoną,
  2. czy można odliczyć podatek z tytułu faktury wystawionej z błędną stawką,
  3. wiążąca informacja stawkowa,
  4. nowa matrycy stawek VAT.
 3. Odliczenia w oparciu o współczynnik proporcji oraz tzw. prewspółczynnik (zakupy wykorzystywane do celów mieszanych, metody wyliczania współczynnika),
 4. Mechanizm podzielonej płatności:
  1. uchylenie załącznika nr 11 i 14 do ustawy o VAT, czyli likwidacja odwrotnego obciążenia,
  2. nowy załącznik nr 15 do ustawy o VAT: towary i usługi objęte obowiązkową podzieloną płatnością,
  3. co należy napisać na fakturze dokumentującej dostawę towarów (świadczenie usług) objętych obowiązkową podzieloną płatnością?
  4. kiedy nabywca (usługobiorca) musi zastosować obowiązkową podzieloną płatność?
  5. kiedy nabywcy są zwolnieni z tego obowiązku?
  6. jakie sankcje grożą za brak zastosowania obowiązkowej podzielonej płatności?
 5. „Biała lista” podatników:
  1. wykaz podatników VAT czynnych,
  2. publikacja numerów rachunków bankowych podatników,
  3. lista podmiotów skreślonych, przywróconych oraz podmiotów, którym odmówiono rejestracji na podatek VAT,
  4. ograniczenie kosztów uzyskania przychodu w przypadku zapłaty na rachunek inny niż ujawniony w rejestrze – co z kontami spersonalizowanymi w przypadku zakupów elektryczności, wody i gazu?
  5. solidarna odpowiedzialność nabywcy za zaległości dostawcy w razie zapłaty na rachunek inny niż ujawniony w rejestrze,
  6. wejście w życie i przepisy przejściowe.
 6. Obowiązki fakturowe, ewidencyjne i deklaracyjne:
  1. terminy wystawiania faktur,
  2. terminy wystawiania refaktur,
  3. data sprzedaży,
  4. jednostki miary,
  5. elementy obowiązkowe faktur,
  6. noty korygujące – co można korygować notą,
  7. kiedy należy wystawiać faktury korygujące,
  8. kiedy można wystawiać fakturę proformę, a kiedy fakturę zaliczkową,
  9. deklaracje VAT – rodzaje, terminy i sposób składania – zastąpienie deklaracji VAT-7 i VAT-7K nowym plikiem JPK_VAT,
  10. informacje podsumowujące,
  11. zmiany w zakresie zasad wystawiania faktur, których podstawą jest paragon fiskalny,
  12. zmiana zakresu danych umieszczanych na dokumentach wystawianych przy nabywaniu produktów rolnych i usług rolniczych od rolników ryczałtowych (fakturach VAT RR).
 7. Kasy rejestrujące (kiedy należy ewidencjonować sprzedaż przy użyciu kasy rejestrującej) – kasy online.

 

Szkolenie prowadzi:

Sebastian Kopacz - Konsultant podatkowy, pracownik Instytutu Studiów Podatkowych Oddziału Śląskiego. Z wykształcenia prawnik, absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Śląskiego oraz Podyplomowego Studium Podatków i Prawa Podatkowego Uniwersytetu Warszawskiego. Od początku swojej kariery zawodowej związany z Instytutem Studiów Podatkowych. Do jego obowiązków należy obsługa sporów podatkowych oraz bieżące doradztwo. Autor artykułów publikowanych w prasie branżowej (Biuletynie Instytutu Studiów Podatkowych).

 

Uwaga. Uczestnicy seminarium w ramach materiałów szkoleniowych otrzymają:

 

Biuletyn Instytutu Studiów Podatkowych,
materiały autorskie dotyczące problematyki szkolenia.

 

TERMIN, MIEJSCE:

15 października 2019 r. w godz. 10:00-14:30, Tychy, Hotel Tychy, ul. Jana Pawła II 10

CENA:

Cena za uczestnictwo w szkoleniu wynosi 349 zł oraz 53 zł za materiały.

Dla drugiej i kolejnych osób z firmy cena za udział w wykładzie wynosi 249 zł i 53 zł za materiały.

Doradco Podatkowy, uczestnicząc w naszym szkoleniu zdobywasz 5 punktów do oceny podnoszenia kwalifikacji zawodowych
SERDECZNIE ZAPRASZAMY!

Kontakt:

Zapisz się

Pobierz formularz zgłoszenia

Działy szkoleń

Dział Szkoleń w Warszawie

więcej

Dział Szkoleń w Wielkopolsce

więcej

Dział Szkoleń w Małopolsce

więcej

Dział Szkoleń na Śląsku

więcej