Zmiany VAT 2019

Tychy, 30 maja 2019 r.

Daty innych szkoleń

NASZE SZKOLENIA SĄ BEZ VAT!

Celem szkolenia jest przybliżenie uczestnikom zmian dotyczących podatku VAT, które mają wejść w życie w 2019 r. Nowy rok ma przynieść wiele rewolucyjnych zmian w przepisach, nie tylko wynikających ze zmian w przepisach podatkowych, jak choćby zamówienia publiczne czy zarząd sukcesyjny.

Wszyscy zastanawiają się z kolei czy system split payment wejdzie w życie w wariancie obligatoryjnym i jak będzie wyglądało ostatecznie rejestrowanie sprzedaży przy pomocy kas fiskalnych on line.

Zupełną nowością jest opodatkowanie bonów podatkiem VAT oraz odmowa zwrotu VAT w przypadku bezpodstawnego wzbogacenia.

Żywym problemem jest kwestia warunków wykazania należytej staranności dla celów podatkowych.

 

 1. Zmiany w jednolitym pliku kontrolnym: nowa struktura i koniec deklaracji VAT
 2. Praktyczne problemy w JPK
 3. Obowiązkowy split payment dla wybranych
 4. Praktyczne problemy w stosowaniu split payment
 5. Kasy fiskalne online w 2019 roku
 6. Nowe zasady opodatkowania obrotu bonami towarowymi
 7. Zmiany w zakresie fakturowania elektronicznego w zamówieniach publicznych
 8. Zarząd sukcesyjny przedsiębiorstwem osoby fizycznej w spadku w podatku od towarów i usług
 9. Projektowane zamiany w zakresie wystawiania faktur do paragonów fiskalnych
 10. Zmiany w zakresie stosowania procedury MOSS (zasady opodatkowania usług cyfrowych, świadczonych na rzecz konsumentów z UE)
 11. Należyta staranność - Metodyka kontroli (Kryteria formalne, Kryteria transakcyjne)
 12. Modyfikacja zasad zwrotu podatku VAT
 13. Zmiany w zakresie rozliczania podatku VAT od importu towarów
 14. Zmiany w uldze na złe długi
 15. Bezpodstawne wzbogacenia - odmowa zwrotu VAT
 16. Zmiany w pakiecie paliwowym
 17. Zmiany w zasadach stosowania sankcji w podatku VAT
 18. Rozszerzenie zakresu ograniczenia zwolnienia podmiotowego
 19. Pierwsze zasiedlenie budynków i budowli (przełomowy wyrok TS UE)
 20. Obowiązek rejestracji dla celów podatku VAT w przypadku prowadzenia działalności nierejestrowanej
 21. Zmiany w zakresie stawek VAT - stosowanie nomenklatury celnej CN oraz PKWiU
 22. Wykaz podatników VAT czynnych
 23. Publikacja numerów rachunków bankowych podatników
 24. Lista podmiotów skreślonych, przywróconych oraz podmiotów, którym odmówiono rejestracji na podatek VAT.

Szkolenie prowadzi:

Jarosław Włoch - radca prawny nr Kr-2642; Wice-Dyrektor Departamentu Doradztwa Podatkowego, specjalizujący się w obsłudze prawno-podatkowej podmiotów gospodarczych oraz obsłudze sporów podatkowych (w tym również w zakresie reprezentacji klientów przed wojewódzkimi sądami administracyjnymi oraz Naczelnym Sądem Administracyjnym). kończył Prawo na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego. Jest także absolwentem Podyplomowego Studium z zakresu Doradztwa podatkowego Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie. Uczestniczy również w audytach podatkowych prowadzanych przez MISP. Autor wielu artykułów o tematyce podatkowej

 

Uwaga. Uczestnicy seminarium w ramach materiałów szkoleniowych otrzymają:

 

Biuletyn Instytutu Studiów Podatkowych,
materiały autorskie dotyczące problematyki szkolenia.

 

TERMIN, MIEJSCE:

30 maja 2019 r. godz. 10:00-14:30, Tychy, Hotel Tychy, Aleja Jana Pawła II 10

Cena:

Cena za uczestnictwo wynosi 349 zł oraz 53 zł za materiały.
Dla drugiej i kolejnych osób z firmy, cena za udział w wykładzie wynosi 249 zł i 53 zł za materiały.

 

Doradco Podatkowy, uczestnicząc w naszym szkoleniu zdobywasz 5 punktów do oceny podnoszenia kwalifikacji zawodowych
SERDECZNIE ZAPRASZAMY!

Kontakt:

Zapisz się

Pobierz formularz zgłoszenia

Działy szkoleń

Dział Szkoleń w Warszawie

więcej

Dział Szkoleń w Wielkopolsce

więcej

Dział Szkoleń w Małopolsce

więcej

Dział Szkoleń na Śląsku

więcej