VAT w obrocie międzynarodowym w 2023 r. - wykładowca: Krystian Łatka

Warszawa, 14 czerwca 2023 r.

NASZE SZKOLENIA SĄ BEZ VAT!

Celem szkolenia jest syntetyczne omówienie ważniejszych Zagadnień związanych z opodatkowaniem międzynarodowego obrotu towarowego z uwzględnieniem zmian w prawie krajowym i UE (w tym pakiet Quick Fixes). W ramach szkolenia omówione zostaną zasady rozpoznawania transakcji łańcuchowych, posługiwania się polskim numerem VAT UE, a także problemy opodatkowana dostaw eksportowych. Mimo wprowadzenia uproszczeń w obrocie wewnątrzunijnym, prawidłowe rozliczanie dostaw międzynarodowych jest trudnym zagadnieniem, budzącym wątpliwości praktyczne i prawne. Szkolenie uwzględnia również skutki najnowszego orzecznictwa TSUE i NSA w zakresie opodatkowania dostaw i nabyć towarów transgranicznie.

Szkolenie obejmuje w szczególności następujące zagadnienia:

 1. Międzynarodowe dostawy towarów:
  • odwrotne obciążenie w obrocie międzynarodowym towarowym,
  • kiedy zakup towaru od podatnika z innego kraju UE stanowi WNT?
  • wadliwa kwalifikacja dostawy jako krajowej,
  • dostawa z montażem – szczególny rodzaj transakcji towarowej międzynarodowej – na co zwracać uwagę.
 2. Dostawy wewnątrzwspólnotowe
  • przemieszczanie własnych towarów i procedura call of stock,
  • znaczenie numeru VAT UE nabywcy po wprowadzeniu pakietu Quick Fixes;
  • czy można podać numer VAT UE pod dostawie, albo dokonać zmiany podanego numeru?
  • transakcje łańcuchowe w UE i poza UE – jak ustalić, która dostawa korzysta ze stawki 0%,
  • procedura dla transakcji trójstronnych,
  • zakup towaru od kontrahenta spoza UE z dopuszczeniem do obrotu w Polsce lub innym państwie UE,
  • obowiązek podatkowy w wewnątrzwspólnotowej dostawie towarów,
  • zmiany w ramach SLIM VAT – 3 (kursy walut, korekta WDT),
  • stosowanie stawki 0% w WDT – dokumentacja w świetle rozporządzenia 282/2011 oraz Objaśnień podatkowych.
 3. Eksport towarów:
  • eksport w dostawie łańcuchowej,
  • reguły Incoterms a przypisywanie transportu,
  • co zrobić, gdy nabywca nie udziela informacji o dalszych dostawach w łańcuchu?
  • treść dokumentacji celnej a przypisywanie transportu,
  • błędy w dokumentacji celnej i ich wpływ na prawo do stawki 0%,
  • opodatkowanie zaliczek w eksporcie.
 4. Nabycie wewnątrzwspólnotowe
  • skutki błędnego posłużenia się numerem VAT PL w nabyciu wewnątrzwspólnotowym – kiedy można wybrać numer VAT UE, pod którym dokonuje się nabycia?
  • zmiany w ramach SLIM VAT – 3 (kursy walut)
  • korygowanie WNT (błędy, rabaty, reklamacje),
  • odliczenie podatku naliczonego z WNT.
 5. Pytania
Doradco Podatkowy, uczestnicząc w naszym szkoleniu zdobywasz 5 punktów do oceny podnoszenia kwalifikacji zawodowych

Szkolenie prowadzi:

Krystian Łatka– prawnik, doradca podatkowy, wykładowca i konsultant podatkowy w Instytucie Studiów Podatkowych, specjalizujący się w podatku od towarów i usług oraz obsłudze sporów podatkowych. Ukończył z wyróżnieniem studia na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego. Jest także absolwentem Podyplomowego Studium Podatków i Prawa Podatkowego Uniwersytetu Warszawskiego. Wykładowca na Studium dla Doradców i Ekspertów Podatkowych. Uczestnik wielu projektów szkoleniowych dla największych przedsiębiorstw działających na polskim rynku. Autor artykułów i współautor książek o tematyce podatkowej, w tym kolejnych wydań komentarza do ustawy o podatku od towarów i usług.

TERMIN, MIEJSCE:

14 czerwca 2023 r. w godz. 10.00-15.00, Warszawa, Pałac Konstancji – siedziba Instytutu Studiów Podatkowych, ul. Kaleńska 8

CENA:

Cena za uczestnictwo w szkoleniu wynosi 399 zł wraz z materiałami.

Dla drugiej i kolejnych osób z firmy cena za udział w wykładzie wynosi 299 zł wraz z materiałami

SERDECZNIE ZAPRASZAMY!

Kontakt:

Adres: ul. Kaleńska 8 04-367 Warszawa

Email: szkolenia@isp-modzelewski.pl
Telefon: 225173090

Zapisz się

Pobierz formularz zgłoszenia

Działy szkoleń

Dział Szkoleń w Warszawie

więcej

Dział Szkoleń w Wielkopolsce

więcej

Dział Szkoleń w Małopolsce

więcej

Dział Szkoleń na Śląsku

więcej