Raportowanie schematów podatkowych (MDR-1, MDR-2 i MDR-3) – nowe obowiązki informacyjne jednostek samorządu terytorialnego i jednostek sfery finansów publicznych od 2019 r.

Warszawa, 15 maja 2019 r.

NASZE SZKOLENIA SĄ BEZ VAT!

Szanowni Państwo,

     Z dniem 1 stycznia 2019 r. wszedł w życie obowiązek raportowania organom krajowej administracji skarbowej (Szefowi KAS) schematów podatkowych, których wdrożenie skutkuje choćby potencjalną korzyścią podatkową (Mandatory Disclosure Rulet, MDR). Minęły już pierwsze terminy składania informacji, zwłaszcza MDR-3, który składa się wraz z deklaracją VAT-7. Obowiązek informacyjny dotyczący schematów podatkowych wynika z przepisów UE (dyrektyw MDR). Obowiązek ten dotyczy także jednostek sfery finansów publicznych na równi z innymi podatnikami i płatnikami, niemniej jego realizacja wymaga uwzględnienia daleko idącej specyfiki organizacyjnej i finansowej takich podmiotów jak: jednostki samorządu terytorialnego, jednostki budżetowe, samorządowe zakłady budżetowe, agencje wykonawcze, państwowe fundusze celowe, uczelnie publiczne, państwowe i samorządowe instytucje kultury itp. Za schemat podatkowy może zostać uznane rozwiązanie intelektualne wypracowane w oparciu o znajomość przepisów prawa podatkowego i praktykę jego stosowania. Ta niezwykle szeroka definicja legalna umożliwia zakwalifikowanie do niej wielu działań podejmowanych przez doradców podatkowych adwokatów, radców prawnych, księgowych wykonywanych na rzecz klientów.

     Zgodnie z wolą ustawodawcy obowiązek złożenia raportu dotyczy co do zasady każdego przypadku tzw. oszczędności podatkowej, m.in. niepowstanie zobowiązania podatkowego, obniżenie jego wysokości, a także powstanie albo zawyżenie straty podatkowej, a nawet sytuacji, w których nie powstanie jakakolwiek korzyść podatkowa.

     Informacje (MDR-1, MDR-2, MDR-2, MDR-4) składa się w związku z korzystaniem z szeroko pojętych usług doradczych w dziedzinie podatków oraz wdrażanie, księgowaniem i ewidencjonowaniem szeroko rozumianych schematów podatkowych. Obowiązki informacyjne obejmują w szczególności następujące podmioty:

 1. tzw. wspierających, czyli podmioty, które udzielają pomocy, wsparcia lub porad w zakresie schematów podatkowych (np. księgowy lub biuro rachunkowe, dyrektor finansowy, biegły rewident itp.),
 2. tzw. korzystających, czyli podmioty, którym schematy podatkowe są udostępniane, z którymi są uzgadniane lub u których są wdrażane (podatnicy, płatnicy itp.).

     Szkolenie jest adresowane do tych jednostek sfery finansów publicznych oraz do skarbników, księgowych, dyrektorów finansowych i innych osób zajmujących się ich rozliczeniami podatkowymi.

     Szkolenie prowadzi dr Krzysztof Radzikowski, doradca podatkowy i adiunkt w Katedrze Prawa Finansowego Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego.

 

Poniżej przedstawiamy program szkolenia.


 1. Nowe obowiązki jednostek sfery finansów publicznych w zakresie informacji MDR:
  • czy każdy „schemat podatkowy” podlega zgłoszeniu?;
  • kiedy informację MDR-1 składa korzystający (podatnik), a kiedy promotor?;
  • co to jest „schemat podatkowy”: transgraniczny, standaryzowany, krajowy?;
  • co to jest „korzyść podatkowa”?;
  • co to jest „uzgodnienie”?;
  • co to jest „wdrożenie”?;
  • czym są cechy rozpoznawcze: ogólna i szczególne?;
  • czy warto zwolnić promotora, który udostępnia schemat podatkowy, z tajemnicy zawodowej?
 2. Podstawy prawne i najważniejsze informacje praktyczne dotyczące nowych obowiązków informacyjnych:
  • czynności raportowania;
  • termin raportowania;
  • problematyka tajemnicy zawodowej promotora;
  • treść raportowanego schematu podatkowego.
 3. Nowa informacja MDR-3 składana wraz z deklaracjami podatkowymi:
  • kto podpisuje MDR-3?;
  • kiedy wraz z deklaracją VAT-7 składa się MDR-3?
 4. Praktyczne sposoby wypełnienia informacji MDR-1, MDR-2 i MDR-3.
 5. Sankcje oraz ochrona jednostek sfery finansów publicznych oraz ich pracowników w związku z nowymi obowiązkami informacyjnymi:
  • odpowiedzialność za brak lub nieprawidłowe raportowanie;
  • kary za brak raportowania.

Uczestnicy szkolenia otrzymają wzorcowe wewnętrzne polecenie służbowe, które powinno zostać wdrożone w każdej jednostce sfery finansów publicznych w związku z nowymi obowiązkami informacyjnymi.

Szkolenie prowadzi:

dr Krzysztof Radzikowski - Doktor nauk prawnych, doradca podatkowy (nr wpisu 10107). Absolwent Uniwersytetu Warszawskiego. W 2000 r. ukończył z wyróżnieniem Wydział Prawa i Administracji (kierunek: prawo), zaś w 2001 r. – także z wyróżnieniem – Wydział Dziennikarstwa i Nauk Politycznych (kierunek: stosunki międzynarodowe). Doświadczenie zawodowe zdobywał w renomowanych kancelariach doradztwa podatkowego oraz firmach audytowych i doradczych. W 2004 r. uzyskał licencję doradcy podatkowego. Dr. Krzysztof Radzikowski jest autorem i współautorem ponad 100 publikacji naukowych z zakresu prawa podatkowego i administracyjnego w czasopismach prawniczych (m. in. „Państwo i Prawo”, „Ruch Prawniczy, Ekonomiczny i Socjologiczny”, „Kwartalnik Prawa Podatkowego”, „Zeszyty Naukowe Sądownictwa Administracyjnego”, „Kwartalnik Prawa Publicznego”, „Orzecznictwo Sądów Polskich”, „Przegląd Prawa Publicznego”, „Przegląd Podatkowy”, „Monitor Podatkowy”, „Glosa”, „Finanse Komunalne”, „Przegląd Orzecznictwa Podatkowego”, „Przegląd Podatków Lokalnych i Finansów Samorządowych”). Jest także autorem i współautorem wielu publikacji o charakterze specjalistycznym, a także recenzentem wydawnictw naukowych. Obecnie współpracuje z Instytutem Studiów Podatkowych. Zajmuje się m. in. sporządzaniem opinii prawnych, prowadzeniem postępowań podatkowych i reprezentacją Klientów Instytutu przed sądami administracyjnymi.

TERMIN, MIEJSCE:

15 maja 2019 r. w godz. 10.00-15.00, Warszawa, Pałac Konstancji – siedziba Instytutu Studiów Podatkowych, ul. Kaleńska 8

CENA:

Cena za uczestnictwo wynosi 399 zł wraz z materiałami

Cena za uczestnictwo drugiej i kolejnej osoby z firmy wynosi 349 zł wraz z materiałami

Doradco Podatkowy, uczestnicząc w naszym szkoleniu zdobywasz 5 punktów do oceny podnoszenia kwalifikacji zawodowych
SERDECZNIE ZAPRASZAMY!

Kontakt:

Adres: ul. Kaleńska 8 04-367 Warszawa

Email: szkolenia@isp-modzelewski.pl
Telefon: 225173090

Zapisz się

Pobierz formularz zgłoszenia

Działy szkoleń

Dział Szkoleń w Warszawie

więcej

Dział Szkoleń w Wielkopolsce

więcej

Dział Szkoleń w Małopolsce

więcej

Dział Szkoleń na Śląsku

więcej