Kontrola podatkowa, JPK_VAT i czynności sprawdzające – kierunki zmian oraz praktyczne wskazówki dla pracowników działów księgowości/finansów i biur rachunkowych

Warszawa, 26 września 2019 r.

NASZE SZKOLENIA SĄ BEZ VAT!

Szanowni Państwo,

Doskonale wiecie, jak trudnym i stresującym momentem jest kontrola rozliczeń podatkowych przez urząd skarbowy. Firmie mogą grozić zaległości a pracownikom i zewnętrznym księgowym z biur rachunkowych – odpowiedzialność karna i karno-skarbowa. Organy podatkowe często prezentują bardzo formalistyczne podejście, nie uwzględniając specyfiki branży, struktury organizacyjnej kontrolowanego podatnika i jego kontaktów handlowych. Od ponad dwóch lat funkcjonuje Jednolity Plik Kontrolny (JPK) , który stał się standardem raportowania danych podatkowych do administracji skarbowej i – wraz z obowiązkiem składania elektrycznych deklaracji VAT – przeniósł komunikację z fiskusem w sferę cyfrową. Mało precyzyjne przepisy oraz niedopracowane struktury informatyczne wzbudzają wiele wątpliwości dotyczących rodzaju wymaganych danych oraz sposobu ich prezentacji.

Celem szkolenia jest przekazanie najważniejszych informacji dotyczących sporządzania informacji JPK_VAT oraz przygotowania się do kontroli podatkowej, jej sprawnego przeprowadzenia, podjęcia stosownych działań pokontrolnych i zminimalizowania ryzyka odpowiedzialności karnej i karno-skarbowej. W trakcie szkolenia omówione zostaną najważniejsze regulacje prawne i wynikające z nich wątpliwości, wytyczne Ministerstwa Finansów dotyczące strony merytorycznej i technicznej JPK oraz ewidencji prowadzonych na potrzeby podatku od towarów i usług, a także praktyczne przykłady i wskazówki przydatne w codziennej pracy.

 

MODUŁ I: Prawa i obowiązki podatnika i płatnika w toku kontrola i postępowania podatkowego

 1. Przegląd najważniejszych regulacji prawnych:
  • ustawa Prawo przedsiębiorców,
  • Ordynacja podatkowa (kontrola podatkowa),
  • ustawa o Krajowej Administracji Skarbowej (kontrola celno-skarbowa).
 2. Kto może kontrolować rozliczenia podatkowe z budżetem państwa?
  • urzędy skarbowe i urzędy celno-skarbowe,
  • izby administracji skarbowej,
  • Szef KAS.
 3. Tryby działań kontrolnych: postępowanie podatkowe, kontrola podatkowa, kontrola celno-skarbowa, czynności sprawdzające:
  • podobieństwa i różnice,
  • konsekwencje dla podatników i płatników.
 4. Modelowy przebieg spraw podatkowych.
 5. Wszczęcie kontroli:
  • wymóg zawiadomienia o zamiarze wszczęcia kontroli,
  • upoważnienie do przeprowadzenia kontroli,
  • kiedy jedynie „na legitymację”?,
  • wszczęcie postępowania podatkowego po zakończeniu kontroli,
  • specyfika kontroli celno-skarbowej.
 6. Ograniczenia liczby i czasu trwania kontroli u przedsiębiorcy.
 7. Osoba reprezentująca podatnika w toku kontroli.
  • sposób ustanowienia reprezentanta,
  • obowiązki reprezentanta,
  • wygoda i korzyści dla podatnika a zagrożenia dla reprezentanta.
 8. Skutki wydania decyzji podatkowej z punktu widzenia podatnika i urzędu.
  • odwołanie i skarga do sądu administracyjnego,
  • problem wykonalności decyzji:
   • konieczność zapłaty zaległości podatkowej i odsetek,
   • ryzyko postępowania egzekucyjnego,
   • możliwość wstrzymania wykonalności decyzji,
   • dalsze naliczanie odsetek za zwłokę,
  • „zamknięcie” rozliczeń danego okresu i brak możliwości ponownej kontroli,
  • tryby nadzwyczajne: z inicjatywy organu podatkowego lub podatnika.

[przerwa kawowa]

 

MODUŁ II: Praktyczne wskazówki i strategia podczas kontroli i postępowania podatkowego

 1. O czym należy pamiętać przed kontrolą?
  • jak najlepiej przygotować się do kontroli?
  • kto powinien kontaktować się z kontrolującymi?
  • kiedy i w jakim zakresie korzystać z pomocy pełnomocnika (doradcy podatkowego)?
 2. Jak zachowywać się w trakcie kontroli?
  • prawa i obowiązki kontrolowanego,
  • monitorowanie przebiegu kontroli,
  • strategia udzielania wyjaśnień i udostępniania dokumentacji,
  • nastawienie kontrolujących do podatnika („czynnik ludzki”),
  • możliwości uzyskania satysfakcjonującego rezultatu na wczesnym etapie działań kontrolnych.
 3. Co robić po zakończeniu kontroli?
  • strategia podatnika – korekta deklaracji, czy spór z urzędem?,
  • kontrola a prawo do korekty deklaracji i naliczanie odsetek za zwłokę,
  • dalsze działania organu podatkowego – wszczęcie formalnego, postępowania i wydanie decyzji
  • specyfika kontroli celno-skarbowej.

[przerwa obiadowa]

 

MODUŁ III: Elektroniczne deklaracje VAT i Jednolity Plik Kontrolny (JPK)

 1. Cele i założenia systemu elektronicznego kontaktu z organami podatkowymi.
 2. Elektroniczne ewidencje i deklaracje VAT.
 3. Podstawowe informacje na temat JPK
  • podmioty zobowiązane do sporządzania i przekazywania JPK,
  • elementy składowe poszczególnych struktur JPK,
  • JPK przekazywane periodycznie, obligatoryjnie i bez wezwania,
  • JPK przekazywane na żądanie organu podatkowego,
  • przykłady podobnych instrumentów stosowanych w innych państwach,
  • wykorzystanie JPK na potrzeby wewnętrzne podatnika.
 4. Najczęstsze problemy przy przekazywaniu JPK drogą elektroniczną
 5. Tzw. e-kontrola za pomocą środków komunikacji elektronicznej
 6. Kary i sankcje nieprzekazywalnie drogą elektroniczną deklaracji VAT i JPK_VAT.
 7. Połączenie deklaracji VAT-7 i VAT-7K z JPK_VAT w 2020 r.

Szkolenie prowadzi:

dr Krzysztof Radzikowski - Doktor nauk prawnych, doradca podatkowy (nr wpisu 10107).
Absolwent Uniwersytetu Warszawskiego. W 2000 r. ukończył z wyróżnieniem Wydział Prawa i Administracji (kierunek: prawo), zaś w 2001 r. – także z wyróżnieniem – Wydział Dziennikarstwa i Nauk Politycznych (kierunek: stosunki międzynarodowe).
Doświadczenie zawodowe zdobywał w renomowanych kancelariach doradztwa podatkowego oraz firmach audytowych i doradczych. W 2004 r. uzyskał licencję doradcy podatkowego.
Dr Krzysztof Radzikowski jest autorem i współautorem ponad 100 publikacji naukowych z zakresu prawa podatkowego i administracyjnego w czasopismach prawniczych (m. in. „Państwo i Prawo”, „Ruch Prawniczy, Ekonomiczny i Socjologiczny”, „Kwartalnik Prawa Podatkowego”, „Zeszyty Naukowe Sądownictwa Administracyjnego”, „Kwartalnik Prawa Publicznego”, „Orzecznictwo Sądów Polskich”, „Przegląd Prawa Publicznego”, „Przegląd Podatkowy”, „Monitor Podatkowy”, „Glosa”, „Finanse Komunalne”, „Przegląd Orzecznictwa Podatkowego”, „Przegląd Podatków Lokalnych i Finansów Samorządowych”). Jest także autorem i współautorem wielu publikacji o charakterze specjalistycznym, a także recenzentem wydawnictw naukowych.

 

Uwaga. Uczestnicy seminarium w ramach materiałów szkoleniowych otrzymają:

 

Biuletyn Instytutu Studiów Podatkowych,
materiały autorskie dotyczące problematyki szkolenia.

 

TERMIN, MIEJSCE:

26 września 2019 r. w godz. 10.00-15.00, Warszawa, Pałac Konstancji – siedziba Instytutu Studiów Podatkowych, ul. Kaleńska 8

CENA:

Cena za uczestnictwo wynosi 399 zł wraz z materiałami. 
Dla drugiej i kolejnych osób z firmy wynosi 299 zł wraz z materiałami.

Doradco Podatkowy, uczestnicząc w naszym szkoleniu zdobywasz 5 punktów do oceny podnoszenia kwalifikacji zawodowych
SERDECZNIE ZAPRASZAMY!

Kontakt:

Adres: ul. Kaleńska 8 04-367 Warszawa

Email: szkolenia@isp-modzelewski.pl
Telefon: 225173090

Zapisz się

Pobierz formularz zgłoszenia

Działy szkoleń

Dział Szkoleń w Warszawie

więcej

Dział Szkoleń w Wielkopolsce

więcej

Dział Szkoleń w Małopolsce

więcej

Dział Szkoleń na Śląsku

więcej