Warszawa, 17 stycznia 2019 r.

NASZE SZKOLENIA SĄ BEZ VAT!

1. Wynagrodzenie minimalne w 2019 r.

Zmiana umów o pracę w związku ze zmianą minimalnego wynagrodzenia od 1 stycznia 2019 r.

Składniki związane z minimalnym wynagrodzeniem

Wypłata minimalnej stawki i składników powiązanych na przełomie roku – zasady i przykłady praktyczne

2. Minimalna stawka godzinowa dla zleceniobiorców i samozatrudnionych
3. Ubezpieczenia społeczne i zdrowotne w 2019 r.

Wysokość składek i limitów w 2019 r

ZUS IWA

Podstawa wymiaru składek ZUS osób pobierających zasiłek macierzyński

Podstawa wymiaru składek ZUS osób na urlopach wychowawczych

Dokumentacja przekazywana do ZUS w związku z elektronizacją akt osobowych.

4. Czas pracy i urlopy w 2019 r.

Ustalenie wymiarów czasy pracy w 2019 r.

Plan urlopów

Udzielanie urlopu na żadanie

Udzielanie zaległych urlopów

Pierwszy urlop na przełomie roku

Współczynnik ekwiwalentowy w 2019

5. Podatki w 2019 r.

Informacje i rozliczenia roczne

Skala podatkowa, koszty i ulga podatkowa w 2019 r.

Oświadczenia podatkowe w nowym roku

PIT-WZ

6. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych w 2019 r.

Jak zrezygnować z tworzenia Funduszu i wypłacania świadczenia urlopowego?

Nowa wysokość odpisu na Fundusz w 2019 r.

Korekta odpisu za 2018

Naliczanie odpisu na 2019

7. Prawo pracy – najważniejsze zmiany

Akta osobowe w wersji elektronicznej

Oświadczenia z zakresu prawa pracy – jakie składamy co roku?

8. Zasiłki

zwolnienia lekarskie – nowe zasady w 2019

kto jest płatnikiem zasiłku?

kontynuacja zwolnienia na przełomie roku

9. Potrącenia w 2019 r.
10. Zestawienie obowiązków na przełomie roku 2018 i 2019
11. Kalendarz pracodawcy - płatnika w 2019 r.

Doradco Podatkowy, uczestnicząc w naszym szkoleniu zdobywasz 5 punktów do oceny podnoszenia kwalifikacji zawodowych

Szkolenie prowadzi:

Monika Cieślak - Prawnik, doświadczony praktyk, trener. Pełniła przez 12 lat funkcję szefa działu personalnego oraz zajmowała się zagadnieniami związanymi z prawem pracy, prawem podatkowym i prawem ubezpieczeń społecznych. Specjalizuje się w zagadnieniach związanych z rachubą płac. Od 2004 r. działa jako niezależny konsultant, szkoleniowiec, audytor HR. Od 2008 r. prowadzi firmę doradczą zajmującą się doradztwem w zakresie miękkiego i twardego HR oraz wydawaniem publikacji prawni¬czych. Współpracuje z kilkoma wydawnictwami prawniczymi i firmami szkoleniowymi. 
Autorka i współautorka kilkuset publikacji, w tym książkowych m. in.: Płace od A do Z w 2017; HR Services, 2017, ZFŚS od A do Z w 2017; HR Services, 2017, Kadry od A do Z w 2015; HR Services, 2015, Płace od A do Z - ćwiczenia; HR Services, 2016, Poradnik pracodawcy - wybrane aspekty prawa pracy, ubezpieczeń: społecznych i zdrowotnego oraz prawa podatkowego, Komentarz do ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych; praca zbiorowa pod red. Witolda Modzelewskiego, współautor i redaktor Wynagrodzenia; Paweł Ziółkowski, Monika Cieślak, INFOR. 
Jest autorką licznych artykuły poświęcone problematyce prawa pracy, prawa podatkowego i ubezpieczeń społecznych publikowane w wydawnictwach: grupy INFOR, Difin, Instytut Studiów Podatkowych, Polskie Wydawnictwa Profesjonalne, Wiedza i Praktyka.

TERMIN, MIEJSCE:

17 stycznia 2019 r. w godz. 10.00 -14.00, Warszawa, Pałac Konstancji - siedziba ISP, ul. Kaleńska 8

CENA:

Cena za uczestnictwo wynosi 349 zł wraz z materiałami
Dla drugiej i kolejnych osób z firmy, cena za udział w wykładzie wynosi 249 zł wraz z materiałami


SERDECZNIE ZAPRASZAMY!

Kontakt:

Adres: ul. Kaleńska 8 04-367 Warszawa

Email: szkolenia@isp-modzelewski.pl
Telefon: 225173090

Zapisz się

Pobierz formularz zgłoszenia

Działy szkoleń

Dział Szkoleń w Warszawie

więcej

Dział Szkoleń w Wielkopolsce

więcej

Dział Szkoleń w Małopolsce

więcej

Dział Szkoleń na Śląsku

więcej