Podatek u źródła w 2023 roku dla praktyków - Jacek Pyssa

Warszawa, 8 lutego 2023 r.

NASZE SZKOLENIA SĄ BEZ VAT!

 1. Doprecyzowanie definicji rzeczywistego właściciela.
 2. Przesłanka rzeczywistej działalność gospodarczej.
 3. Zawężenie zakresu przedmiotowego i podmiotowego stosowania procedury poboru WHT pay & refund.
 4. Posługiwanie się kopią certyfikatu rezydencji innymi oświadczeniami. Problemy związane z poborem podatku u źródła (beneficjent rzeczywisty, pobór podatku u źródła przy płatnościach powyżej 2 ml, opinia o zastosowaniu preferencji, możliwość posługiwania się kopią certyfikatu rezydencji).
 5. Zmiany związane z terminami składania oświadczeń przez płatników oraz terminu ważności oświadczeń składanych przez płatników począwszy od 2023r.
 6. Zasady poboru podatku u źródła i zasad zachowania należytej staranności (najnowsze orzecznictwo w zakresie zachowania należytej staranności).
 7. Zasady opodatkowania dochodu nierezydentów.
 8. Zmiany w podatkach dochodowych związane z podatkiem u źródła (rozszerzony katalog przychodów osiąganych na terytorium RP)
 9. Zmiany w podatkach dochodowych dotyczące podatku u źródła od biletów lotniczych wynikające z ustawy z dnia 7 lipca 2017 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych (Dz.U. poz., 1448).
 10. Dochody opodatkowane podatkiem u źródła w Polsce – art. 21 i 22 ustawy o CIT (odsetki, dywidendy, należności licencyjne, know-how i inne) oraz art. 29 ustawy o PIT
 11. Opodatkowanie dywidend w świetle przepisów UE i PL
 12. Opodatkowanie odsetek na podstawie polsko – niemieckiej umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania (skutki podatkowe dotyczące odsetek od zaległości, kapitalizacji odsetek, Cash-pooling)
 13. Opodatkowanie odsetek w świetle przepisów UE i PL
 14. Opodatkowanie należności licencyjnych oraz innych świadczeń określonych w art. 21 ustawy o CIT na podstawie polsko-niemieckiej umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania
 15. Opodatkowanie należności licencyjnych za korzystanie z oprogramowania komputerowego oraz urządzeń przemysłowych, środków transportu
 16. Opodatkowanie należności z tytułu umów cywilnoprawnych i innych umów określonych w art. 29 ustawy o PIT
 17. Certyfikat rezydencji oryginał czy kopia (z uwzględnieniem zmian od początku 2019r. oraz zmian związanych z COVID-19)
 18. Przeliczanie wartości określonych w walucie dla celów podatkowych w Polsce
 19. Płatnik podatku u źródła i jego obowiązki nałożone ustawą o CIT i PIT (terminu poboru podatku i wpłaty do US, deklaracje PIT-8AR, CIT-10Z , informacje IFT)
 20. Konwencja MLI a podatek u źródła
 21. Planowane zmiany związane z podatkiem u źródła
Doradco Podatkowy, uczestnicząc w naszym szkoleniu zdobywasz 5 punktów do oceny podnoszenia kwalifikacji zawodowych

Szkolenie prowadzi:

Jacek Pyssa – Dyrektor Departamentu Prawnego, Dyrektor Departamentu Podatków Bezpośrednich, Radca Prawny nr wpisu Łd-S-157. Absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego (2003 r.), uczestnik American School of Law Uniwersity of Florida (2003), studiował nauki ekonomiczne w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie. Od lipca 2002 r. pracownik i współpracownik Instytutu Studiów Podatkowych. Od 2008 roku radca prawny. Jest wykładowcą Instytutu Studiów Podatkowych oraz doktorantem na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego (prowadzi zajęcia akademickie na temat prawa finansowego). Prowadził wykłady współfinansowane z Europejskiego Funduszu Społecznego. Do obowiązków Jacka Pyssy należy świadczenie pomocy prawnej i podatkowej, m.in. sporządzanie projektów opinii w sprawach prawnych i podatkowych, przeprowadzanie audytów prawnych i podatkowych oraz zastępstwo procesowe w postępowaniach podatkowych i prawnych przed organami administracji i sądami. Jacek Pyssa jest również wykładowcą w zakresie podatku dochodowego od osób prawnych, kontroli skarbowej, prawa karnego skarbowego oraz Ordynacji podatkowej.

TERMIN, MIEJSCE:

8 lutego 2023 r. godz. 10.00, Warszawa, Pałac Konstancji – siedziba Instytutu Studiów Podatkowych, ul. Kaleńska 8

CENA:

Cena za uczestnictwo w szkoleniu wynosi 399 zł wraz z materiałami.

Dla drugiej i kolejnych osób z firmy cena za udział w wykładzie wynosi 299 zł wraz z materiałami.

SERDECZNIE ZAPRASZAMY!

Kontakt:

Adres: ul. Kaleńska 8 04-367 Warszawa

Email: szkolenia@isp-modzelewski.pl
Telefon: 225173090

Zapisz się

Pobierz formularz zgłoszenia

Działy szkoleń

Dział Szkoleń w Warszawie

więcej

Dział Szkoleń w Wielkopolsce

więcej

Dział Szkoleń w Małopolsce

więcej

Dział Szkoleń na Śląsku

więcej