Podatek dochodowy od osób prawnych 2021/2022 – Polski Ład – Jacek Pyssa

Warszawa, 9 listopada 2021 r.

Daty innych szkoleń

NASZE SZKOLENIA SĄ BEZ VAT!

Szanowni Państwo,

Pomimo czasu pandemii uchwalane są liczne zmiany w zakresie podatku dochodowego od osób prawnych. Niektóre nowele weszły w życie na przestrzeni ostatnich miesięcy, a niektóre z nich zaczną obowiązywać od początku 2022 r. Ponadto są już skutki podatkowe otrzymanych dofinansowań w ramach tzw. tarcz antykryzysowych. Bardzo duże zmiany dla tego podatku wynikają z Polskiego Ładu. W trakcie szkolenia omówione zostaną wszystkie zmiany z uwzględnieniem praktycznych przykładów

 

 1. Zmiany w zakresie podatku u źródła 2022.
 2. Polski Ład – zmiany w CIT.
 3. Rozwiązania antykryzysowe w związku z COVID-19 na lata 2020-2022 w aspekcie CIT.
 4. Obowiązek posiadania i udostępniania strategii podatkowej przez podatników CIT.
 5. Problemy opodatkowania spółek komandytowych i niektórych spółek jawnych – 1 stycznia – 1 maja 2021 r.
 6. Podwyższenie do 2 mln euro kwoty limitu przychodów, uprawniających do skorzystania ze stawki 9% 2021 r.
 7. Zmiana zasad amortyzacji używanego środka trwałego oraz w sytuacji, gdy podatnik korzysta ze zwolnienia 2021 r.
 8. Zmiany w zakresie cen transferowych 2021 r.
 9. Przeniesienie obowiązku rozliczenia podatku z tytułu zbycia udziałów w spółkach nieruchomościowych ze zbywcy udziałów na spółkę nieruchomościową – 1 stycznia 2021 r.
 10. Ograniczenia w zakresie rozliczania straty podatkowej w przypadku przejęcia innego podmiotu lub wniesienia aportem przedsiębiorstwa lub jego zorganizowanej części.
 11. Opodatkowanie majątku likwidowanej spółki.
 12. Ulga na złe długi w CIT w 2021 r. (warunki zastosowania, moment uwzględnienia w rozliczeniu podatkowym, wyłączenia zastosowania).
 13. Wyłączenie z kosztów podatkowych wydatków ponoszonych na rachunek spoza białej listy oraz z pominięciem mechanizmu podzielonej płatności.
 14. Orzecznictwo sądowe i interpretacje podatkowe zakresie CIT.
 15. Założenia Polskiego Ładu.
Doradco Podatkowy, uczestnicząc w naszym szkoleniu zdobywasz 5 punktów do oceny podnoszenia kwalifikacji zawodowych

Szkolenie prowadzi:

Jacek Pyssa – Dyrektor Departamentu Prawnego, Dyrektor Departamentu Podatków Bezpośrednich, Radca Prawny nr wpisu Łd-S-157. Absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego (2003 r.), uczestnik American School of Law Uniwersity of Florida (2003), studiował nauki ekonomiczne w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie. Od lipca 2002 r. pracownik i współpracownik Instytutu Studiów Podatkowych. Od 2008 roku radca prawny. Jest wykładowcą Instytutu Studiów Podatkowych oraz doktorantem na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego (prowadzi zajęcia akademickie na temat prawa finansowego). Prowadził wykłady współfinansowane z Europejskiego Funduszu Społecznego. Do obowiązków Jacka Pyssy należy świadczenie pomocy prawnej i podatkowej, m.in. sporządzanie projektów opinii w sprawach prawnych i podatkowych, przeprowadzanie audytów prawnych i podatkowych oraz zastępstwo procesowe w postępowaniach podatkowych i prawnych przed organami administracji i sądami. Jacek Pyssa jest również wykładowcą w zakresie podatku dochodowego od osób prawnych, kontroli skarbowej, prawa karnego skarbowego oraz Ordynacji podatkowej.

TERMIN, MIEJSCE:

9 listopada 2021 r. w godz. 10.00-15.00, Warszawa, Pałac Konstancji – siedziba Instytutu Studiów Podatkowych, ul. Kaleńska 8

CENA:

Cena za uczestnictwo wynosi 379 zł oraz 53 zł za materiały. 
Dla drugiej i kolejnych osób z firmy wynosi 299 zł oraz 
53 zł za materiały

SERDECZNIE ZAPRASZAMY!

Kontakt:

Adres: ul. Kaleńska 8 04-367 Warszawa

Email: szkolenia@isp-modzelewski.pl
Telefon: 225173090

Zapisz się

Pobierz formularz zgłoszenia

Działy szkoleń

Dział Szkoleń w Warszawie

więcej

Dział Szkoleń w Wielkopolsce

więcej

Dział Szkoleń w Małopolsce

więcej

Dział Szkoleń na Śląsku

więcej