Raportowanie schematów podatkowych – nowe obowiązki podatników od 2019 r.

Wrocław, 15 listopada 2019 r.

Daty innych szkoleń

NASZE SZKOLENIA SĄ BEZ VAT!

     Z dniem 1 stycznia 2019 r. wszedł w życie obowiązek raportowania schematów podatkowych, których wdrożenie skutkuje powstaniem korzyści podatkowej. Wprowadzenie obowiązku przekazywania organom podatkowym informacji o schematach podatkowych (Mandatory Disclosure Rules) wynika z unijnych przepisów (tzw. dyrektywa MDR). Schemat podatkowy może być pewnym rozwiązaniem intelektualnym, wypracowanym w oparciu o znajomość przepisów prawa podatkowego i praktykę jego stosowania. Ta niezwykle szeroka definicja legalna umożliwia zakwalifikowanie do niej wielu działań podejmowanych przez doradców podatkowych adwokatów, radców prawnych, księgowych wykonywanych na rzecz klientów. Zgodnie z wolą ustawodawcy obowiązek złożenia raportu dotyczy co do zasady każdego przypadku oszczędności podatkowej, m.in. niepowstanie zobowiązania podatkowego, obniżenie jego wysokości, a także powstania albo zawyżenia straty podatkowej.

     Szkolenie kierowane jest zarówno do podatników, w tym zwłaszcza księgowych i dyrektorów finansowych, jak i podmiotów świadczących profesjonalną obsługę podatkową (biur rachunkowych) i ma na celu zapoznanie z nowymi obowiązkami oraz omówienie wynikających stąd skutków podatkowych, w tym nowych praw i obowiązków, jakie ciążą na podatnikach od dnia 1 stycznia 2019 r.

     Jednocześnie w dniu 23 sierpnia 2019 r. opublikowano projekt ustawy o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, wymianie informacji z innymi państwami, a także niektórych innych ustaw, który przewiduje wprowadzenie zmian w zakresie raportowania schematów podatkowych, a zwłaszcza schematów podatkowych transgranicznych.

 1. Podstawy prawne raportowania.
  1. transpozycja dyrektywy Rady (UE) 2018/822 z 25.05.2018 r. zmieniającej dyrektywę 2011/16/UE w zakresie obowiązkowej automatycznej wymiany informacji w dziedzinie opodatkowania w odniesieniu do podlegających zgłoszeniu uzgodnień transgranicznych
  2. Ustawa z dnia 23 października 2018 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, ustawy – Ordynacja podatkowa oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2018 r. poz. 2193) wprowadzająca nowy obowiązek
 2. Definicja schematu podatkowego. Kiedy powstaje obowiązek ujawnienia schematu podatkowego?
  1. Praktyczne przykłady zastosowania „schematów podatkowych”;
  2. Czy każdy „schemat podatkowy” będzie podlegał zgłoszeniu?
  3. Definicja „uzgodnienia”;
  4. Definicja „korzyści podatkowej”;
 3. Zakres podmiotowy obowiązku przekazywania informacji o schematach podatkowych.
  1. Definicja „promotora”;
  2. Definicja „korzystającego”;
  3. Definicja „wspomagającego”;
 4. Procedura raportowania schematu podatkowego do Szefa KAS.
  1. Czynności raportowania;
  2. Termin raportowania;
  3. Problematyka tajemnicy zawodowej promotora;
  4. Treść raportowanego schematu podatkowego;
 5. Sankcje oraz ochrona w związku z raportowaniem
  1. Odpowiedzialność za brak raportowania lub nieprawidłowe raportowanie;
  2. Kary za brak raportowania;
 6. Projekt nowelizacji przepisów dotyczących raportowania schematów podatkowych.
  1. Zmiany w raportowaniu schematów transgranicznych;
  2. Wspomagający a obowiązek raportowania retrospektywnego;
  3. Termin raportowania;
  4. Numer zgłoszenia schematu podatkowego transgranicznego (NZSPT)

 

Uwaga. Uczestnicy seminarium w ramach materiałów szkoleniowych otrzymają:

 

Biuletyn Instytutu Studiów Podatkowych,
materiały autorskie dotyczące problematyki szkolenia.

 

Szkolenie poprowadzi:

Marek Zagórki - absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego, aplikant adwokacki. Od ponad 5 lat jest pracownikiem Instytutu Studiów Podatkowych. Odpowiedzialny jest za sporządzanie opinii prawno-podatkowych, pism procesowych, a także projektów aktów prawnych. Współautor publikacji z zakresu prawa podatkowego m.in. komentarza do ustawy o podatku akcyzowym, oraz komentarza do dyrektywy 2006/112/WE Autor licznych artykułów o tematyce prawnopodatkowej w Biuletynie Instytutu Studiów Podatkowych, a także Dzienniku Gazecie Prawnej i na portalu infor.pl.

TERMIN, MIEJSCE:

15 listopada 2019 r., godz. 10.00-14.30, Wrocław, ibis Styles Wrocław Centrum, ul. Plac Konstytucji 3 Maja 3

Cena:

Cena za uczestnictwo wynosi 349 zł oraz 53 zł za materiały.
Dla drugiej i kolejnych osób z firmy, cena za udział w wykładzie wynosi 249 zł i 53 zł za materiały.

Doradco Podatkowy, uczestnicząc w naszym szkoleniu zdobywasz 5 punktów do oceny podnoszenia kwalifikacji zawodowych
SERDECZNIE ZAPRASZAMY!

Kontakt:

Zapisz się

Pobierz formularz zgłoszenia

Działy szkoleń

Dział Szkoleń w Warszawie

więcej

Dział Szkoleń w Wielkopolsce

więcej

Dział Szkoleń w Małopolsce

więcej

Dział Szkoleń na Śląsku

więcej