Podatek dochodowy od osób prawnych na 2023 r. - Jacek Pyssa

Wrocław, 4 kwietnia 2023 r.

NASZE SZKOLENIA SĄ BEZ VAT!

Za nami kolejna obszerna nowelizacja podatku dochodowego od osób prawnych. Chodzi oczywiście o nowelę na 2023 m.in. modyfikującą już wprowadzone zmiany w ramach programu „Polski Ład”. W ustawie o podatku dochodowym od osób prawnych pojawiają się nowe obowiązki i nowe obciążenia finansowe dla podatników CIT ale zmiany dotyczą także usunięcia trwale lub periodycznie wcześniej wprowadzonych obowiązków. Charakter nowelizacji wymaga aby ze szczegółami jej założeń zapoznać się jak najszybciej.

Oto szczegółowy plan szkolenia:

 1. Minimalny podatek dochodowy – nowa forma opodatkowania CIT i odroczenie stosowania w czasie
  • Na kim ciąży minimalny podatek dochodowy od 1 stycznia 2022 r. i jak zmienią się przepisy po nowelizacji
  • Podstawa opodatkowania i stawka z uwzględnieniem zmian.
  • Zasady rozliczania minimalnego podatku CIT oraz periodyczne zwolnienie.
 2. Zmiany w rozliczaniu kosztów finansowania dłużnego w kosztach podatkowych
  • Nowe zasady limitowania kosztów finansowani dłużnego od 1 stycznia 2022 r.
  • Zmiany wprowadzane w toku 2022 r. z mocą wsteczną!
 3. Nowy podatek od przerzuconych dochodów
  • Nowe zasady opodatkowania przerzuconych dochodów od 1 stycznia 2022 r.
  • Zmiany wprowadzane w toku 2022 r.
 4. Preferencyjne zasady opodatkowania dla Spółek Holdingowych
  • Nowa definicja spółki holdingowej od 2022 r.
  • Zwolnienie od podatku od dywidend dla spółek holdingowych
  • Zwolnienie podatkowe przy zbywaniu udziałów dla spółek holdingowych
  • Zmiany wprowadzane od 2023 r.
 5. Nowe zasady w zakresie przekazywania danych z ksiąg do US
  • Obowiązek prowadzenia ksiąg w formie programu komputerowego.
  • Obowiązek przekazywania organowi podatkowemu danych księgowych – harmonogram wprowadzania zmian dla poszczególnych grup podatników.
 6. Modernizacja przepisów dotyczących poboru podatku u źródła
  • Doprecyzowanie definicji rzeczywistego właściciela
  • Przesłanka rzeczywistej działalność gospodarczej
  • Zawężenie zakresu przedmiotowego i podmiotowego stosowania procedury poboru WHT pay & refund.
  • Kryterium należytej staranności.
  • Posługiwanie się kopią certyfikatu rezydencji innymi oświadczeniami.
 7. Zmiany w zakresie przepisów o cenach transferowych
  • Zmiany w zakresie lokalnej dokumentacji cen transferowych
  • Zmiany obowiązków dla podatników mających relacje z „rajami podatkowymi”.
  • Korekty cen transferowych
  • Wydłużenie terminów na realizację obowiązków formalnych przez podmioty powiązane
  • Zmiany w zakresie oświadczenia o sporządzeniu dokumentacji cen transferowych oraz informacji o cenach transferowych.
 8. Ryczałt od dochodów spółek czyli „CIT estoński”
  • Zasady ryczałtu wg przepisów na 1 stycznia 2022 r.
  • Zmiany ryczałtu na 2023 r.
 9. Pozostałe zmiany
  • Opodatkowanie nieujawnionych wynagrodzeń u pracodawcy i zwolnienie z obowiązku opodatkowania pracowników.
  • Uchylenie przepisów o tzw. „ukrytej dywidendzie”.
  • Przejściowy podatek ryczałtowy od niektórych dochodów od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych
  • Złagodzenie warunków tworzenia i funkcjonowania podatkowych grup kapitałowych (PGK).
  • Uproszczenie przepisów tzw. „uldze na złe długi”.
  • Zmiana przepisu dotyczącego terminu opłacenia składek z tytułu przychodów ze stosunku pracy i zrównanych, w części finansowanej przez płatnika, składek na Fundusz Pracy, Fundusz Solidarnościowy oraz Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych.
Doradco Podatkowy, uczestnicząc w naszym szkoleniu zdobywasz 5 punktów do oceny podnoszenia kwalifikacji zawodowych

Szkolenie prowadzi:

Jacek Pyssa – Dyrektor Departamentu Prawnego, Dyrektor Departamentu Podatków Bezpośrednich, Radca Prawny nr wpisu Łd-S-157. Absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego (2003 r.), uczestnik American School of Law Uniwersity of Florida (2003), studiował nauki ekonomiczne w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie. Od lipca 2002 r. pracownik i współpracownik Instytutu Studiów Podatkowych. Od 2008 roku radca prawny. Jest wykładowcą Instytutu Studiów Podatkowych oraz doktorantem na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego (prowadzi zajęcia akademickie na temat prawa finansowego). Prowadził wykłady współfinansowane z Europejskiego Funduszu Społecznego. Do obowiązków Jacka Pyssy należy świadczenie pomocy prawnej i podatkowej, m.in. sporządzanie projektów opinii w sprawach prawnych i podatkowych, przeprowadzanie audytów prawnych i podatkowych oraz zastępstwo procesowe w postępowaniach podatkowych i prawnych przed organami administracji i sądami. Jacek Pyssa jest również wykładowcą w zakresie podatku dochodowego od osób prawnych, kontroli skarbowej, prawa karnego skarbowego oraz Ordynacji podatkowej.

TERMIN, MIEJSCE:

4 kwietnia 2023 r. w godz. 10.00-14.30, Wrocław, hotel Scandic, ul. Piłsudskiego 53/57

CENA:

Cena za uczestnictwo w szkoleniu wynosi 379 zł oraz 83 zł za materiały.

Dla drugiej i kolejnych osób z firmy cena za udział w wykładzie wynosi 299 zł i 83 zł za materiały

SERDECZNIE ZAPRASZAMY!

Kontakt:

Adres: ul. Wiślana 53 60-401 Poznań

Email: izabela.trelka@isp-modzelewski.pl
Telefon: 618430921

Zapisz się

Pobierz formularz zgłoszenia

Działy szkoleń

Dział Szkoleń w Warszawie

więcej

Dział Szkoleń w Wielkopolsce

więcej

Dział Szkoleń w Małopolsce

więcej

Dział Szkoleń na Śląsku

więcej