VAT w obrocie międzynarodowym - bezpieczne i prawidłowe rozliczanie dokumentów księgowych

Wrocław, 9 lipca 2019 r.

NASZE SZKOLENIA SĄ BEZ VAT!

Rozliczenie transakcji międzynarodowych od lat budzi wiele wątpliwości i kontrowersji praktycznych. Dodatkowo transakcje eksportu towarów i WDT wykorzystywane są przez nierzetelnych podatników do wyłudzania podatku VAT i wkręcania najczęściej nieświadomych podatników w karuzele podatkowe czego konsekwencją jest brak prawa do zastosowania stawki 0% czy prawa do odliczenia podatku VAT przy nabyciu towarów następne sprzedawanych poza granicę Polski.

Co więcej od stycznia 2017 r. istotnie zmieniły się zasady odliczania podatku naliczonego w sytuacji nabycia towarów i usług objętych odwrotnym obciążeniem, czyli między innymi transakcji międzynarodowych, dla których należy w Polsce wykazać podatek należny. Niewłaściwe stosowanie nowych przepisów może prowadzić do powstania zaległości w podatku VAT.

Na szkoleniu omówione zostaną praktyczne wątpliwości występujące w obrocie towarowym i usługowym międzynarodowym ze szczególnym uwzględnieniem zmian. Wskażemy również na co zwracać szczególną uwagę aby nie dać się wkręcić w karuzelę podatkową.

 

I. Wewnątrzwspólnotowe i międzynarodowe transakcje towarowe

 

1. Wewnątrzwspólnotowa dostawa towarów:

 1. Definicja w świetle ustawy o VAT – warunki podmiotowe i przedmiotowe uznania za WDT
 2. Warunki zastosowania stawki VAT 0%,
 3. bezpieczne i prawidłowe dokumentowanie WDT – rola faktury i dokumentów towarzyszących (listy przewozowe CMR, itp. ) – czy neutralizacja CMR jest nielegalna?
 4. prawidłowa treść oświadczenia odbiorcy o otrzymaniu towaru
 5. ryzykowne transakcje na warunkach EXW
 6. Moment powstania obowiązku podatkowego w przypadku WDT – moment dostawy towaru, zaliczki w WDT
 7. Różnice pomiędzy dostawą towarów wraz z montażem a WDT,
 8. nietransakcyjne przemieszczenie własnych towarów do innego kraju UE – zasady rozliczania
 9. Przerwanie transportu (przeładowywanie, składowanie, magazynowanie usługi w toku), opóźnienia w wywozie a prawo do stawki 0 % - brak ciągłości w dostawie powodem utraty prawa do 0%
 10. WDT jako element karuzeli podatkowych – pułapki zastawiane przez nierzetelnych podatników – brak ratio gospodarczego – najnowsze podejście organów podatkowych w kwestionowaniu prawa do 0%
 11. Rola informacji podsumowujących w obrocie wewnątrzwspólnotowym – jak (nie)działa system międzynarodowy

 

2. Wewnątrzwspólnotowe nabycie towarów:

 1. Definicja w świetle ustawy o VAT warunki podmiotowe i przedmiotowe:
  –      Czy i kiedy nabycie towarów od dostawcy z polskim NIP może stanowić WNT?
  –      Czy nabycie towarów od dostawcy unijnego to zawsze WNT?
 2. Moment powstania obowiązku podatkowego w przypadku WNT – rola faktury (wystawienie przed i po dostawie), moment dostawy towaru (wpływ Incoterms), otrzymanie zaliczki, opóźnione wystawienie i otrzymanie faktury – skutki po stronie odbiorcy,
 3. Nowe zasady odliczania podatku dla WNT zmiany w podatku VAT 2017 – brak lub opóźnienie w otrzymaniu faktury – kiedy u odbiorcy powstanie zaległość podatkowa- czy nowe przepisy są niezgodne z Dyrektywą VAT – ważne orzecznictwo sądów administracyjnych ,
 4. Nabycie towarów wraz z montażem a WNT,
 5. Nie transakcyjne przemieszczenie własnych towarów – kiedy stanowi WNT?

 

3. Eksport towarów:

 1. definicja eksportu towarów w ustawie o VAT warunki przedmiotowe i podmiotowe
 2. eksport pośredni i bezpośredni – rozróżnienie a stosowanie stawki 0% na co zwracać uwagę
 3. warunki i zasady zastosowania stawki 0% w eksporcie towarów – jakie dokumenty mogą potwierdzać prawo do stawki 0%
 4. przerwanie transportu (przeładowywanie, składowanie, magazynowanie usługi w toku), opóźnienia w wywozie a prawo do stawki 0 % - brak ciągłości w dostawie powodem utraty prawa do 0 %
 5. moment powstania obowiązku podatkowego w eksporcie towarów,
 6. zaliczka na eksport a stawka podatku i moment powstania obowiązku podatkowego.
 7. transakcje eksportowe jako element karuzeli podatkowej – jak nie dać się wkręcić w karuzele podatkową na co zwracać szczególną uwagę – dochowanie należytej staranności, ciężar dowodu,
 8. czy miejsce faktycznego przekroczenia granicy (inne niż deklarowane) ma znaczenie dla celów podatkowych?
 9. eksport towarów objętych procedurą celną wywozu w innym państwie
 10. przypadki fałszowania dokumentów celnych (numer MRS)
 11. zgłoszenie eksportu w ramach procedury uproszczonej – słabość systemy wykorzystywana przeciwko podatnikom.

 

4. Transakcje łańcuchowe:

 1. Jak prawidłowo rozpoznać miejsce dostawy – transakcja ruchome kluczem do prawidłowego opodatkowania transakcji
 2. miejsce opodatkowania transakcji – przed i po transakcji ruchomej
 3. zasady przyporządkowania transportu do dostaw łańcuchowych komu przypisać organizację transportu,
 4. transakcje łańcuchowe a konieczność rejestracji w innych krajach,
 5. sposób opodatkowania transakcji w Polsce i wykazania w deklaracji VAT- moment powstania obowiązku podatkowego, zasady fakturowania,
 6. najnowsze istotne orzecznictwo TSUE w zakresie transakcji łańcuchowych oraz interpretacje przepisów prawa podatkowego.

 

5. Uproszczone transakcje wewnątrzwspólnotowe warunki zastosowania i dokumentowanie

 1. kiedy mamy do czynienia z wewnątrzwspólnotową transakcją trójstronną
 2. transakcje trójstronne a konieczność zarejestrowania w innych krajach,
 3. dokumentowanie transakcji trójstronnych uproszczonych.

 

II. Międzynarodowe świadczenie usług

 

1. Import i eksport usług

 1. określenie miejsca opodatkowania – zasada ogólna oraz wyjątki,
 2. transakcje usługowe bezwzględnie opodatkowane w miejscu faktycznego świadczenia - związane z nieruchomościami, hotelowe, restauracyjne – odmienne miejsce świadczenia usług,
 3. moment powstania obowiązku podatkowego – zasady ogólne i szczególne – czy faktura zagraniczna ma znaczenie? Zasady przeliczania kursów
 4. brak faktury a obowiązek wykazania importu usług,
 5. odliczenie podatku naliczonego przy imporcie usług nowe, istotne zmiany obowiązujące od 2017 r. import usług a konieczność rejestracji VAT-UE,
 6. wykazywanie usług wewnątrzwspólnotowych w VAT-UE.

Szkolenie prowadzi:

Jarosław Włoch - radca prawny nr Kr-2642; Wice-Dyrektor Departamentu Doradztwa Podatkowego, specjalizujący się w obsłudze prawno-podatkowej podmiotów gospodarczych oraz obsłudze sporów podatkowych (w tym również w zakresie reprezentacji klientów przed wojewódzkimi sądami administracyjnymi oraz Naczelnym Sądem Administracyjnym). kończył Prawo na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego. Jest także absolwentem Podyplomowego Studium z zakresu Doradztwa podatkowego Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie. Uczestniczy również w audytach podatkowych prowadzanych przez MISP. Autor wielu artykułów o tematyce podatkowej

 

Uwaga. Uczestnicy seminarium w ramach materiałów szkoleniowych otrzymają:

 

Biuletyn Instytutu Studiów Podatkowych,
materiały autorskie dotyczące problematyki szkolenia.

 

TERMIN, MIEJSCE:

9 lipca 2019 r., godz. 9.00-13.30, Wrocław, hotel Sofia , ul. Piłsudskiego 104

Cena:

Cena za uczestnictwo wynosi 349 zł oraz 53 zł za materiały.

Cena za uczestnictwo drugiej i kolejnej osoby z firmy wynosi 249 zł oraz 53 zł za materiały

Doradco Podatkowy, uczestnicząc w naszym szkoleniu zdobywasz 5 punktów do oceny podnoszenia kwalifikacji zawodowych
SERDECZNIE ZAPRASZAMY!

Kontakt:

Zapisz się

Pobierz formularz zgłoszenia

Działy szkoleń

Dział Szkoleń w Warszawie

więcej

Dział Szkoleń w Wielkopolsce

więcej

Dział Szkoleń w Małopolsce

więcej

Dział Szkoleń na Śląsku

więcej