Podatki 2024 – rozwiązania dla praktyków

Zanzibar, 7-14 października 2024 r.

Daty innych szkoleń

NASZE SZKOLENIA SĄ BEZ VAT!

Szanowni Państwo,

 

Szkolenie adresowane jest do osób obsługujących bezpośrednio rozliczenia podatników VAT, PIT i CIT (Księgowych, pracowników biur rachunkowych itp.).

Podczas szkolenia zostaną omówione najistotniejsze aktualne problemy dokumentowania, ewidencjonowania oraz rozliczania podatku od towarów i usług w 2024 r. Istotne znaczenie w tym roku mają również wprowadzone oraz przewidywane zmiany w przepisach podatkowych oraz judykatura sądowa, w tym zwłaszcza TSUE. W związku z tym, że oddalono w przyszłość powszechny obowiązek wystawiania tzw. faktur ustrukturyzowanych (2024) zagadnienia te nie będą przedmiotem szkolenia. Pragniemy dodać z satysfakcją, że Wykładowca prowadzący niniejsze zajęcia, był aktywnie zaangażowany w przesunięcie powyższego terminu, co zakończyło się sukcesem.

Za nami również kolejne nowelizacje podatku dochodowego od osób prawnych i podatku PIT. Do polskiego prawa wprowadzona została fundacja rodzinna. Czy zachęta podatkowa w postaci zwolnienia tej fundacji z CIT będzie wystarczająca, aby w Polsce zaczęto rozwijać tego rodzaju podmioty? Gdzie i jakie budynki wznosić, aby skorzystać z preferencyjnej, bo przyspieszonej amortyzacji? Czy praktyka potwierdza stanowisko resortu finansów, że CIT estoński jest korzystny? To oczywiście tylko przykładowe pytania, na które wyczerpujących odpowiedzi udzielimy w trakcie szkolenia. Podatki dochodowe wciąż się zmieniają. W czasie szkolenia kompleksowo omówimy wszystkie niejasności wraz z praktycznymi rozwiązaniami związanymi z tymi podatkami.

 

Podatek dochodowy od osób prawnych na 2024 r. dla praktyków

 

 1. Skrócenie okresu amortyzacji środków trwałych w postaci budynków i budowli od 2024 r.
  1. Jakich podatników dotyczy zmiana?
  2. Na jakich zasadach ustalane będą preferencyjne stawki amortyzacyjne?
 2. Nowy rodzaj osoby prawnej w Polsce – fundacja rodzinna! Opodatkowanie fundacji rodzinnych.
  1. Wprowadzenie do fundacji rodzinnych ze wskazaniem kto i kiedy powinien rozważyć jej utworzenie.
  2. Zasady opodatkowania fundacji rodzinnej CIT (ale także PIT i podatek od spadków i darowizn).
  3. Zasady opodatkowania beneficjentów fundacji rodzinnych.
 3. Minimalny podatek dochodowy – nowa forma opodatkowania CIT i odroczenie stosowania w czasie
  1. Na kim ciąży minimalny podatek dochodowy od 1 stycznia 2024 r.
  2. Podstawa opodatkowania i stawka z uwzględnieniem zmian.
  3. Zasady rozliczania minimalnego podatku CIT.
 4. Nowe terminy w zakresie przekazywania danych z ksiąg do US
  1. Obowiązek prowadzenia ksiąg w formie programu komputerowego.
  2. Obowiązek przekazywania organowi podatkowemu danych księgowych – harmonogram wprowadzania zmian dla poszczególnych grup podatników z uwzględnieniem najnowszych zmian.
 5. Ryczałt od dochodów spółek czyli „CIT estoński”
  1. Zasady ryczałtu wg przepisów na 1 stycznia 2023 r.
  2. Czy są zmiany ryczałtu na 2023 r.?
  3. „CIT estoński” w interpretacjach organów – od jakich wydatków w spółce trzeba zapłacić podatek?
 6. Nowy podatek od przerzuconych dochodów
  1. Czym są przerzucone dochody?
  2. Podmiot, przedmiot opodatkowania, stawki i terminy płatności podatku od przerzuconych dochodów.
 7. Zmiany terminów wykonywania obowiązków formalnych w przepisach o cenach transferowych
  1. Zmiana terminu i formy sporządzenia lokalnej dokumentacji cen transferowych.
  2. Nowe terminy i zakres informacji o cenach transferowych (TPR).
  3. Zmiany obowiązków dla podatników mających relacje z „rajami podatkowymi”.
 8. Pozostałe zmiany
  1. Nowe skutki podatkowe naruszenia w transakcji obowiązku zapłaty za pośrednictwem rachunku płatniczego.
  2. Zawężenie zakresu przedmiotowego i podmiotowego stosowania procedury pay & refund w zakresie poboru podatku u źródła (WHT).
  3. Zniesienie stanów epidemicznych a skutki podatkowe w CIT.

Dokumentowanie, ewidencjonowanie oraz rozliczanie podatku VAT w 2024 r.

 

 1. Kiedy faktura VAT wystawiona przed dokonaniem czynności może stać się fakturą „pustą”?
 2. W jaki sposób anulować fakturę wystawioną pod wpływem błędu (np. na błędny podmiot) gdy nie ma możliwości wystawienia faktury korygującej?
 3. Kiedy podatek wynikający z faktury niepotwierdzający wykonanie czynności musi zapłacić podatnik a kiedy pracownik wystawiający tą fakturę (ważny wyrok TSUE)?
 4. W jaki sposób oraz za jakie okresy koryguje się podstawę opodatkowania (zwłaszcza sprzedaż) w przypadku zwrotu towarów oraz rabatów, gdy mają zastosowanie szczególne momenty powstania obowiązku podatkowego?
 5. Co zmieniło się w zasadach korekty podstawy opodatkowania w 2024 roku?
 6. Jak rozliczamy ujemny podatek należny powstały za okres podatkowy (rozliczenie z przyszłymi okresami czy zsumowanie z podatkiem naliczonym)?
 7. Ile wynosi podatek należny w przypadku zastosowania zawyżonej bądź zaniżonej stawki podatku:
  • w przypadku wystawiania faktury,
  • w przypadku wystawiania paragonu fiskalnego.
 8. Czy wystawienie faktury z kwotą podatku na czynność zwolnioną rodzi podatek należny wykazywany w deklaracji?
 9. Czy ten sam towar (usługa) może być opodatkowany różnymi stawkami VAT na terytorium kraju?
 10. Czy odliczenie podatku naliczonego z duplikatu faktury następuje na bieżącej deklaracji czy poprzez korektę?
 11. Czy można odliczyć podatek naliczony z faktury zawierającej zawyżoną stawkę VAT?
 12. Czy można odliczyć podatek naliczony z faktury zawierającej zaniżoną stawkę VAT?
 13. Czy można odliczyć podatek naliczony z faktury dokumentującej czynność zwolnioną?
 14. Jak rozliczyć ujemny podatek naliczony (rozliczenie z przyszłym okresem czy sumujemy z podatkiem należnym)?
 15. W jakich przypadkach można bezpiecznie skorygować wstecznie zawyżony podatek naliczony i w jaki sposób?
 16. W jakich przypadkach za wadliwe rozliczenie podatku odpowiada pracownik a w jakich przypadkach kierownik (właściciel) jednostki będącej podatnikiem?
 17. W jaki sposób skorygować deklaracje podatkową JPK-V7 w celu zwiększenia zwrotu podatku?
 18. Pozostałe szczegółowe zmiany wprowadzone w 2024 roku.

1 stycznia 2024 r.: najnowsze zmiany w rozliczeniach zaliczek na PIT pobieranych przez pracodawców, zleceniobiorców i innych płatników

 

 1. Nowe art. 31a, 31b, 31c ustawy o PIT oraz nowa treść art. 32 ustawy o PIT obowiązujące od 1 stycznia 2023 r.
 2. Nowy PIT-2: kto powinien go złożyć?
 3. Możliwość odliczenia miesięcznej minimalnej kwoty podatku przez dwóch lub trzech płatników (nie tylko pracodawca):
  • zakres zastosowania kwot 300 zł albo 150 zł albo 100 zł,
  • tryb upoważnienia płatników przez podatników do zastosowania powyższych kwot – wniosek podatnika,
 4. Korekty rozliczeń dokonanych przez płatników w 2022 roku w przypadku zaniżenia (braku poboru) zaliczki.
 5. Skutek uchylenia art. 53a ustawy o PIT w 2023 r.: zwolnienie płatników z obliczania i wpłacania części zaliczek podatkowych.
 6. Czy płatnik może za zgodą pracownika czasowo podwyższyć albo obniżyć zaliczkę na podatek w ciągu 2023 r.?
 7. Prawo do upoważnienia płatników do zaniechania pobierania zaliczek na podatek w przypadku dochodów nieprzekraczających w skali roku 30 000 zł: zakres zastosowania podmiotowy, przedmiotowy i czasowy.
 8. Czy płatnik może żądać zwrotu nadpłaty (najnowsza zmiana w 2023 roku).
 9. Odpowiedzialność podatkowa płatnika za niepobranie (zaniżenie) albo za brak wpłaty pobranej zaliczki na podatek (art. 26 i 26a Ordynacji podatkowej) w 2022 r. i 2023 roku.
 10. Odpowiedzialność karna skarbowa za brak pobrania lub zaniżenia pobranej zaliczki (art. 78 KKS): czy należy zapłacić ze środków płatnika niepobrane zaliczki za 2022 r. mimo że brak ich pobrań był z winy podatnika? (stan w 2022 r. i 2023 roku).
 11. Zwolnienie z podatku wynagrodzeń z tytułu „zatrudnieni na czarno” w 2023 roku.
 12. Kiedy złożyć „czynny żal” w przypadku braku poboru lub zaniżenia zaliczek pobieranych w 2022 r. i kto to powinien zrobić?
 13. Czy należy wpłacić ze środków płatnika niepobrane w 2022 roku zaliczki i dokonanie korekty PIT-4R za 2022 r.? (przywilej niekaralności)
 14. Pozostałe zmiany.

Wykłady poprowadzą:

Jacek Pyssa – Dyrektor Departamentu Prawnego, Dyrektor Departamentu Podatków Bezpośrednich, Radca Prawny nr wpisu Łd-S-157.
Absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego (2003 r.), uczestnik American School of Law Uniwersity of Florida (2003), studiował nauki ekonomiczne w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie. Od lipca 2002 r. pracownik i  współpracownik Instytutu Studiów Podatkowych. Od 2008 roku radca prawny. Jest wykładowcą Instytutu Studiów Podatkowych oraz doktorantem na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego (prowadzi zajęcia akademickie na temat prawa finansowego). Prowadził wykłady współfinansowane z Europejskiego Funduszu Społecznego. Do obowiązków Jacka Pyssy należy świadczenie pomocy prawnej i podatkowej, m.in. sporządzanie projektów opinii w sprawach prawnych i podatkowych, przeprowadzanie audytów prawnych i podatkowych oraz zastępstwo procesowe w postępowaniach podatkowych i prawnych przed organami administracji i sądami. Jacek Pyssa jest również wykładowcą w zakresie podatku dochodowego od osób prawnych, kontroli skarbowej, prawa karnego skarbowego oraz Ordynacji podatkowej.

 

Mariusz Unisk – Prawnik, Doradca Podatkowy nr wpisu 09921, Dyrektor ds. doradztwa podatkowego.  W ramach struktury organizacyjnej Instytutu Studiów Podatkowych do jego obowiązków należy przede wszystkim kierowanie i koordynowanie pracą multidycyplinarnych Zespołów powoływanych do realizacji kompleksowych zleceń, uwzględniających skutki we wszystkich podatkach.
Jest absolwentem Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego (1996 – 2001) oraz Podyplomowych Studiów Podatków i Prawa Podatkowego na Uniwersytecie Warszawskim. W 2000 r. pracował jako asystent w Ministerstwie Finansów RP, Departament Podatków Lokalnych i Katastru.

 

Miejsce:

Szkolenie spędzimy w Hotelu Kiwengwa Beach Resort. Hotel położony przy plaży. Plaża z drobnym, białym piaskiem i krystalicznie czystą wodą pod samym hotelem jak na zdjęciach. Kompleks domków zbudowanych w afrykańskim stylu, w zadbanym tropikalnym ogrodzie tworzy kameralną atmosferę i zapewnia prywatność. W ogród wkomponowano kilka basenów, z których można podziwiać widok na ocean. Hotel znany jest z dobrej kuchni – lokalne potrawy to raj dla miłośników egzotycznej kuchni. W serwisach hotelowych ma opinię jako bardzo dobry – 8,6 punktów na 10. Nasz pobyt w hotelu odbędzie się w formule all inclusive. W ramach szkolenia wybierzemy się razem na dwie lokalne wycieczki. Po szczegóły proszę dzwonić 500 196 451.
 

 

 

 

Termin:

  

7-14 października 2024 r. 

Szkolenie rozpoczyna się 7 października 2024 roku w Warszawie. Powrót przewidzieliśmy na 14 października 2024 r. Dokładne godziny lotu zostaną potwierdzone przez biuro na początku sierpnia. Dla chętnych istnieje możliwość lotu z Katowic i Poznania.

 

Cena:

Cena za udział w szkoleniu wraz z przelotem, zakwaterowaniem w pokoju dwuosobowym w hotelu Kiwengwa Beach Resort z wyżywieniem all inclusive i programem turystycznym wynosi 11500 zł (istnieje możliwość zabrania osoby towarzyszącej 9500 zł, dopłata do jedynki 3490 zł). Dodatkowy koszt płatny indywidualnie to wiza 50 USD i podatek lokalny około 4 USD za każdy dzień.

 

Rabaty i zniżki nie łączą się z innymi rabatami, zniżkami i promocjami.

 

Po szczegółowe informacje zadzwoń do osoby bezpośrednio odpowiedzialnej za to szkolenie: 500 196 451

Kontakt:

Adres: ul. Kaleńska 8 04-367 Warszawa

Email: szkolenia@isp-modzelewski.pl
Telefon: 225173090

Zapisz się

Pobierz formularz zgłoszenia

Działy szkoleń

Dział Szkoleń w Warszawie

więcej

Dział Szkoleń w Wielkopolsce

więcej

Dział Szkoleń w Małopolsce

więcej

Dział Szkoleń na Śląsku

więcej