Najnowsze zmiany w podatku od towarów i usług – maj 2019 r.

Zielona Góra, 3 czerwca 2019 r.

Daty innych szkoleń

NASZE SZKOLENIA SĄ BEZ VAT!

Szanowni Państwo,

 

Niniejszym pragniemy zaprosić na szkolenie dotyczące zmian w podatku od towarów i usług.

Szkolenie to stanowi odpowiedź na dość intensywne w ostatnim czasie działania ustawodawcy, które są skutkiem zarówno implementacji dyrektyw unijnych, jak i nieustającej próby uszczelnienia systemu (nierzadko kosztem uczciwych podatników). Szkolenie dotyczy zarówno zmian, które już weszły w życie, a także tych zmian, które obecnie pozostają na etapie projektowania aktów prawnych i konsultowania ich skutków, jednakże warto wcześniej zapoznać się z ich założeniami, aby lepiej przygotować się na ich wdrożenie w ramach prowadzonej przez Państwa działalności gospodarczej.

Najważniejsze zmiany dotyczą nowego sposobu opodatkowania bonów, nowej matrycy stawek VAT, wprowadzenia obowiązkowego mechanizmu split payment i likwidacji obowiązku składania deklaracji VAT-7 i VAT-7K w dotychczasowej formie. Powyższe zmiany, a także szereg innych, niewątpliwie przyczynią się do diametralnej zmiany nie tylko w zakresie sposobu opodatkowania transakcji, ale także innych obowiązków ciążących na niemal każdym podatniku.

W związku z powyższym pragniemy zachęcić do udziału w szkoleniu, w ramach którego omówione zostaną m.in. następujące zagadnienia:

 

 1. Opodatkowanie bonów od dnia 1 stycznia 2019 r.: bony jednego przeznaczenia i bony różnego przeznaczenia – charakterystyka i różnice, przedmiot opodatkowania, podstawa opodatkowania; moment powstania obowiązku podatkowego.
 2. Zmiany w zakresie miejsca świadczenia usług elektronicznych, nadawczych i telekomunikacyjnych.
 3. Przedłużenie stosowania podwyższonych stawek VAT – kiedy w końcu powrócimy do stosowania „normalnych” stawek VAT? Jak opodatkować dostawę towarów i świadczenie usług wykonywane w okresie zmiany stawek?
 4. Nowe wzory deklaracji VAT-7, VAT-7K, VAT-13 i deklaracji importowej. Likwidacja załączników VAT-ZZ i VAT-ZT.
 5. Ograniczenia w możliwości składania ponownej korekty po zakończeniu kontroli celno-skarbowej.
 6. Projekt nowej matrycy stawek VAT:
  • jak ją stosować? – zmiany w klasyfikacji towarów i usług oraz nowe załączniki do ustawy z dnia 11 marca 2004 r.;
  • które usługi i towary będą droższe, a które stanieją (teoretycznie)?
  • zmiany w zakresie odwrotnego obciążenia i solidarnej odpowiedzialności nabywcy;
  • zmiany w zakresie opodatkowania rolników ryczałtowych.
 7. Przedłużenie możliwości stosowania mechanizmu odwrotnego obciążenia – do kiedy jest możliwe jego stosowanie i jak przygotować się na jego (ewentualną) likwidację?
 8. Wiążąca informacja stawkowa – czym jest i czym różni się od interpretacji indywidualnej (wedle projektu ustawy)?
 9. Obligatoryjny Split payment – czy wszyscy będą musieli stosować mechanizm podzielonej płatności?
 10. Likwidacja obowiązku składania VAT-7, VAT-7K i VAT-27.
 11. Kary za błędy w nowym JPK_VAT – kiedy będzie można ich uniknąć?
 12. Nowe rozporządzenie w zakresie zwolnień z obowiązku prowadzenia ewidencji przy zastosowaniu kas rejestrujących – co się zmieniło w porównaniu z poprzednim rozporządzeniem?
 13. Kasy online – najważniejsze regulacje prawne.
 14. Nowa definicja pierwszego zasiedlenia w świetle wyroku TSUE.
 15. Konsekwencje dokonania zapłaty za fakturę na rachunek inny niż wskazany w „białym rejestrze podatników VAT”.
Doradco Podatkowy, uczestnicząc w naszym szkoleniu zdobywasz 5 punktów do oceny podnoszenia kwalifikacji zawodowych

Szkolenie prowadzi:

Maciej Jendraszczyk – doradca podatkowy, Wicedyrektor Oddziału Wielkopolskiego ds. Doradztwa Podatkowego i Audytu Podatkowego. Do jego obowiązków należy m.in. sporządzanie pism procesowych, przygotowywanie opinii prawnych z zakresu prawa podatkowego oraz reprezentowanie klientów przed organami podatkowymi. Od listopada 2013 r. jest wpisany na listę doradców podatkowych. Autor i współautor publikacji z zakresu prawa podatkowego m.in. w „Biuletynie ISP” oraz „Przeglądzie Orzecznictwa Podatkowego”

TERMIN, MIEJSCE:

3 czerwca 2019 r. w godz. 9.00-13.30, Zielona Góra, hotel Qubus, ul. Ceglana 14A

Cena:

Cena za uczestnictwo w szkoleniu wynosi tylko 299 zł oraz 53 zł za materiały.

Dla drugiej i kolejnych osób z firmy cena za udział w wykładzie wynosi 249 zł i 53 zł za materiały.

 

Uwaga. Uczestnicy seminarium w ramach materiałów szkoleniowych otrzymają:

 

Biuletyn Instytutu Studiów Podatkowych,
materiały autorskie dotyczące problematyki szkolenia.

 

SERDECZNIE ZAPRASZAMY!

Kontakt:

Adres: ul. Wiślana 53 60-401 Poznań

Email: izabela.trelka@isp-modzelewski.pl
Telefon: 0618430921

Zapisz się

Pobierz formularz zgłoszenia

Działy szkoleń

Dział Szkoleń w Warszawie

więcej

Dział Szkoleń w Wielkopolsce

więcej

Dział Szkoleń w Małopolsce

więcej

Dział Szkoleń na Śląsku

więcej