Rewolucja w podatku u źródła (WHT) 2019. Uwaga na zmiany od dnia 1 lipca 2019 r. oraz na zmiany od dnia 1 stycznia 2020 r.

Żory, 31 października 2019 r.

NASZE SZKOLENIA SĄ BEZ VAT!

 1. Przypadki poboru podatku u źródła w 2019 r.
  1. Kiedy powstaje obowiązek rozliczenia podatku u źródła w 2019 r. w przypadku zapłaty za należności licencyjne, odsetki, know - how?
  2. Kiedy powstaje obowiązek rozliczenia podatku u źródła w przypadku zapłaty za usługi niematerialne?
  3. Kiedy powstaje obowiązek rozliczenia podatku u źródła w przypadku wypłaty dywidend lub innych zysków kapitałowych?
  4. Kiedy powstaje obowiązek rozliczenia podatku u źródła w przypadku zapłaty za świadczenia w ramach podróży służbowych (najem samochodów, etc.)?
 2. Nowe zasady poboru podatku od dnia 1 lipca 2019 r. oraz od dnia 1 stycznia 2020 r.
  1. Wprowadzenie przesłanki „należytej staranności” jako elementu niezbędnego dla korzystania ze stawek obniżonych lub zwolnień.
  2. Nowe zasady poboru podatku – wprowadzenie limitu 2 mln zł i obowiązku poboru podatku po jego przekroczeniu.
  3. Wprowadzenie instytucji oświadczenia płatnika o spełnieniu warunków do niestosowania limitu 2 mln PLN.
  4. Określenie zasad wnioskowania o zwrot pobranego podatku.
  5. Wprowadzenie możliwości uzyskania opinii o stosowaniu zwolnienia i niestosowaniu limitu 2 mln PLN.
  6. Zmiana definicji beneficial owner.
  7. Umożliwienie korzystania z kopii certyfikatów rezydencji oraz zmiany w zakresie klauzuli o unikaniu opodatkowania.
 3. Problemy praktyczne z uwzględnieniem zmian.
  1. Kiedy płatnik podatku u źródła może stosować zwolnienia wynikające z umów o unikaniu podwójnego opodatkowania lub przepisów wspólnotowych?
  2. Jakie są typowe zapisy umów o unikaniu podwójnego opodatkowania i zwolnienia wspólnotowe?
  3. Jakie są obowiązki firmy będącej płatnikiem podatku u źródła (zapłata podatku, deklaracje, informacje podatkowe)?
  4. Czym jest certyfikat rezydencji i jak się go stosuje?
  5. Jaka jest właściwość organów podatkowych w przypadku podatku „u źródła”?

Szkolenie prowadzi:

Jacek PyssaDyrektor Departamentu Prawnego, Dyrektor Departamentu Podatków Bezpośrednich, Radca Prawny nr wpisu Łd-S-157. Absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego (2003 r.), uczestnik American School of Law Uniwersity of Florida (2003), studiował nauki ekonomiczne w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie. Od lipca 2002 r. pracownik i współpracownik Instytutu Studiów Podatkowych. Od 2008 roku radca prawny. Jest wykładowcą Instytutu Studiów Podatkowych oraz doktorantem na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego (prowadzi zajęcia akademickie na temat prawa finansowego). Prowadził wykłady współfinansowane z Europejskiego Funduszu Społecznego. Do obowiązków Jacka Pyssy należy świadczenie pomocy prawnej i podatkowej, m.in. sporządzanie projektów opinii w sprawach prawnych i podatkowych, przeprowadzanie audytów prawnych i podatkowych oraz zastępstwo procesowe w postępowaniach podatkowych i prawnych przed organami administracji i sądami. Jacek Pyssa jest również wykładowcą w zakresie podatku dochodowego od osób prawnych, kontroli skarbowej, prawa karnego skarbowego oraz Ordynacji podatkowej.

 

Uwaga. Uczestnicy seminarium w ramach materiałów szkoleniowych otrzymają:

 

Biuletyn Instytutu Studiów Podatkowych,
materiały autorskie dotyczące problematyki szkolenia.

 

TERMIN, MIEJSCE:

31 października 2019 r., godz. 10.00, Żory, Hotel Kameleon, ul. Boryńska 7

CENA:

Cena za uczestnictwo wraz z materiałami wynosi 460 zł.

Doradco Podatkowy, uczestnicząc w naszym szkoleniu zdobywasz 5 punktów do oceny podnoszenia kwalifikacji zawodowych
SERDECZNIE ZAPRASZAMY!

Kontakt:

Adres: ul. Kaleńska 8 04-367 Warszawa

Email: szkolenia@isp-modzelewski.pl
Telefon: 225173090

Zapisz się

Pobierz formularz zgłoszenia

Działy szkoleń

Dział Szkoleń w Warszawie

więcej

Dział Szkoleń w Wielkopolsce

więcej

Dział Szkoleń w Małopolsce

więcej

Dział Szkoleń na Śląsku

więcej