Instytut Studiów Podatkowych Modzelewski i Wspólnicy Sp. z o.o.

Since 1996, ISP Modzelewski i Wspólnicy provides services in the field of tax consultancy, legal services and tax training. Our contractors include both entrepreneurs and individual clients who want to use consultations. Tax advisory is not the only field we do. We represent taxpayers in tax disputes before administrative courts and provide legal assistance in all commercial matters. In addition, we conduct educational and publishing activities, thanks to which we can pass knowledge about tax changes. We invite you to the headquarters in Warsaw and to three branches: in Krakow, Katowice and Poznań.

Do you need detailed contact details?

contact

Contact form

Please enter data and our consultants will contact as fast as possible.

Dofinansowanie projektu w ramach działania 3.4 Dotacje na kapitał obrotowy Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020 nr umowy: POIR.03.04.00-14-1043/20-00. Wartość dofinansowania 118.547,46 zł. Wsparcie zostanie przeznaczone na finansowanie kapitału obrotowego w celu zaspokojenia pilnych potrzeb przedsiębiorcy w zakresie trudności zaistniałych wskutek pandemii COVID-19.

Otrzymana Subwencja Finansowa w ramach programu rządowego „Tarcza Finansowa 2.0 Polskiego Funduszu Rozwoju dla Mikro, Małych i Średnich Firm”. Podmiot udzielający wsparcia - PFR. Wartość dofinansowania 399.287,00 zł