Doradztwo Podatkowe

Maksimum bezpieczeństwa podatkowego oraz minimum ciężaru finansowego.

Osoby do kontaktu

Mariusz Unisk

Prawnik, Doradca Podatkowy nr 09921 
Wiceprezes Zarządu

Dyrektor Generalny ds. doradztwa podatkowego

fax. (+48) 22 870 41 78

Adrian Kozakiewicz

Konsultant Podatkowy

fax. (+48) 22 870 41 78

Tradycja i renoma – od 25 lat w czołówce doradztwa podatkowego

Instytut Studiów Podatkowych Modzelewski i wspólnicy, firma o polskim kapitale, od 25 lat ISP zajmuje czołowe miejsca w Polsce wśród największych i najskuteczniejszych firm doradztwa podatkowego w Rankingach Firm Doradztwa Podatkowego, w tym organizowanych przez „Gazetę Prawną” oraz „Rzeczpospolitą”, klasyfikując się w ścisłej czołówce liderów doradztwa podatkowego. Doświadczeni eksperci Instytutu Studiów Podatkowych znajdują uznanie kapituł tych konkursów, jak też uzyskują wysoką ocenę indywidulaną wystawianą przez naszych kontrahentów oraz słuchaczy naszych szkoleń.

Nasi kontrahenci

Zaufało nam kilkadziesiąt tysięcy klientów. Doradzamy podmiotom giełdowym i spółkom Skarbu Państwa. Obsługujemy także podmioty z sektora MSP, samorządy, podmioty sektora finansów publicznych, instytucje kultury, na jednoosobowych działalnościach gospodarczych kończąc. Swoją ofertę dostosowujemy do oczekiwań kontrahentów oraz wymogów rynkowych – w zakresie kosztu usługi jak i przedmiotu współpracy. Uzupełniamy doradztwo podatkowe wiedzą i pomocą zakresu innych dziedzin i gałęzi prawa, celem komplementarności świadczonych usług. Konkurencyjność oferty Instytutu Studiów Podatkowych oraz jej indywidualny charakter spotyka się z uznaniem i pozytywnymi recenzjami Kontrahentów. Współpraca Instytutu na polu doradztwa z wieloma podmiotami ma już kilkunastoletnia tradycję, co samo w sobie stanowi najwyższą rekomendację poziomu i jakości świadczonych usług i motywację do ciągłego rozwoju jakości i zakresu świadczonych usług.

Oferta doradztwa podatkowego świadczonego przez Instytut Studiów Podatkowych

Instytut Studiów Podatkowych Modzelewski i wspólnicy, firma o polskim kapitale, obchodzi w 2021 r. jubileusz 25-lecia działalności. Od lat ISP zajmuje czołowe miejsca w Polsce wśród największych firm doradztwa podatkowego w Rankingach Firm Doradztwa Podatkowego, organizowanych przez „Gazetę Prawną” oraz „Rzeczpospolitą”, klasyfikując się w ścisłej czołówce liderów doradztwa podatkowego. Zaufało nam kilkadziesiąt tysięcy klientów, od największych podmiotów giełdowych i spółek Skarbu Państwa poprzez podmioty sektora MSP, podmioty jednostek sektora finansów publicznych, na jednoosobowych działalnościach gospodarczych kończąc. Swoją ofertę dostosowujemy do oczekiwań Kontrahentów oraz wymogów rynkowych – w zakresie kosztu usługi jak i przedmiotu współpracy.

Konsultacje

W ramach prowadzonej działalności udzielamy konsultacji ustnych oraz pisemnych z myślą o klientach indywidualnych i przedsiębiorcach, którzy poszukują wiedzy obejmującej problematykę prawno-podatkową w prostych sprawach niewymagających opinii prawnej. Doradcy udzielają informacji zarówno telefoniczne (dla klientów objętych usługą stałego nadzoru/hot-line), jak też podczas spotkania w siedzibie Spółki lub jednego z jej Oddziałów (konsultacje ustne w siedzibie).

HyperText Markup Language (HTML) is the standard markup language for creating web pages and web applications.

Opinie

Oferujemy sporządzanie opinii obejmujących kwestie prawne lub prawno-podatkowe, na potrzeby własne podatników, do wykorzystania w relacjach z kontrahentami, organami celno-skarbowymi, opinie prywatne wykorzystywane w postępowaniach sądowych itp. Renoma Instytutu, doświadczenie doradców i konsultantów, jakość opracowań skutkuje wysoką oceną i skutecznością opracowanych opinii.

HyperText Markup Language (HTML) is the standard markup language for creating web pages and web applications.

Nadzory Doradcze

Działamy w charakterze stałego doradcy podatkowego, zajmując się bieżącą obsługą prawno-podatkową podmiotów o różnym statusie prawnym i przedmiocie działalności (branży). Zapewniamy stały Zespół doświadczonych doradców. Doradztwo obejmować może konsultacje ustne i pisemne, analizę zawieranych umów pod kątem zobowiązań publicznoprawnych, weryfikację poszczególnych rozliczeń publicznoprawnych, wnioski o interpretację, obsługę kontaktów z organami podatkowymi oraz kontroli czy czynności sprawdzających.  Doradzamy na podstawie stałych usług podmiotom giełdowym i spółkom Skarbu Państwa, podmiotom z sektora MSP, samorządom, instytucjom kultury, na jednoosobowych działalnościach gospodarczych kończąc.

HyperText Markup Language (HTML) is the standard markup language for creating web pages and web applications.

Wnioski

W ramach doradztwa podatkowego świadczymy usługi związane ze sporządzaniem wniosków o interpretacje. W tym celu przygotowujemy rekomendacje doradcze, obsługujemy postępowania w oparciu o wnioski i odwołania oraz udzielane przez klientów pełnomocnictwa. Ponadto pomagamy w uzyskaniu opinii zabezpieczającej oraz APA.

HyperText Markup Language (HTML) is the standard markup language for creating web pages and web applications.

Audyty

Przeprowadzamy audyty podatkowe, mające na celu sprawdzenie, czy rozliczenia finansowe przeprowadzane są prawidłowo i legalnie. Doradzamy klientom w kwestiach podatkowych, analizujemy dokumentację firmową i sporządzamy szczegółowy raport z przeprowadzonych prac. Prowadzimy również współpracą poaudytową.

HyperText Markup Language (HTML) is the standard markup language for creating web pages and web applications.

Instrukcje

Instrukcja, opracowana przez specjalistów podatkowych Instytutu pod kierunkiem prof. dr. hab. Witolda Modzelewskiego, jest dokumentem, który w praktyczny i szczegółowy sposób wyjaśnia wszystkie problemy związane z prawidłowym rozliczaniem oraz zarządzaniem podatkami w przedsiębiorstwie.

HyperText Markup Language (HTML) is the standard markup language for creating web pages and web applications.

Procesy Legislacyjne

Instytut Studiów Podatkowych w ramach swojej działalności eksperckiej przygotowuje projekty ustaw w zakresie szeroko rozumianego prawa podatkowego i finansowego i aktów wykonawczych mających unikatowe znaczenie dla zwiększenia efektywności systemu finansowego w Polsce.

HyperText Markup Language (HTML) is the standard markup language for creating web pages and web applications.

Ceny Transferowe

Profesjonalne doradztwo w zakresie wszystkich rodzajów operacji – pomagamy w zdefiniowaniu i zrozumieniu pojęcia „ceny transferowe”, przeprowadzamy konsultacje związane z transakcjami występującymi w obrocie gospodarczym, między innymi finansowymi, usługowymi, towarowymi czy umowami spółek, a także pomagamy i doradzamy podczas negocjacji przy zawieraniu uprzednich porozumień”

HyperText Markup Language (HTML) is the standard markup language for creating web pages and web applications.

Formularz
kontaktowy

Proszę wprowadzić dane, a nasi konsultanci odezwą się do wszystkich zainteresowanych.