Audyt subwencji z PFR ? prawidłowość pozyskania oraz utrzymanie i umorzenie zwrotu środków pomocowych

Osoby do kontaktu

Mariusz Unisk

Dyrektor Generalny
ds. Doradztwa Podatkowego

fax. (22) 870 41 78

Katarzyna Wawrzonkiewicz

Starszy specjalista w dziale Audytu Podatkowego,

Specjalista w Biurze Obsługi Allianz Podatnik

fax. (22) 870 41 78

Małgorzata Słomka

Doradca podatkowy nr 09900

tel. (22) 517 30 64

fax. (22) 870 41 78

Uzyskanie środków pomocowych z PFR obwarowane jest licznymi warunkami, zarówno w zakresie możliwości pozyskania środków, jak i prawidłowości ich wykorzystania. Beneficjenci wsparcia powinni zatem dołożyć szczególnej staranności w procesie wydatkowania środków oraz mieć świadomość potencjalnej kontroli. Wykryte w jej trakcie nieprawidłowości – zależnie od swojej wagi – mogą spowodować konieczność zwrotu części albo całości subwencji, a niekiedy pociągnąć do odpowiedzialności karnej osoby składające wniosek.

 

Dotychczas ponad 345 tys. mikro, małych i średnich przedsiębiorstw skorzystało z Tarczy Finansowej PFR na łączną kwotę ponad 60,5 mld zł. Przedsiębiorcy powinni wykorzystać otrzymaną subwencję zgodnie z regulaminem Programu i zawartą umową subwencji – na pokrycie kosztów prowadzonej działalności gospodarczej. Z kolei warunki umorzenia subwencji finansowej są inne dla mikroprzedsiębiorców i MŚP. W obydwu przypadkach maksymalna wartość umarzanej subwencji to 75%.

W celu weryfikacji słuszności otrzymania środków oraz poprawności ich rozdysponowania, wyspecjalizowane organy PFR zapowiedziały przeprowadzanie kontroli na podstawie opracowanego w tym celu algorytmu, pozwalającego na typowanie firm, w których mogło dojść do nieprawidłowości. Kryteria otrzymania subwencji finansowych wskazują, iż szczególną uwagę kontrolujący mogą skupić na kwestiach związanych ze spełnieniem kryterium spadku obrotów, co w wielu przypadkach nie było łatwe do ustalenia. Inne zagadnienia, dodatkowo badane w kontekście pomocy uzyskanej w ramach Tarczy Finansowej mogą dotyczyć w szczególności:

  • weryfikacji poziomu zatrudnienia, statusu przedsiębiorcy, powiązań z innymi przedsiębiorcami,
  • spełnienia wymaganych warunków, aby otrzymane środki w całości albo części były bezzwrotne (sposób i celowość wykorzystania środków, brak redukcji zatrudnienia).

 

W związku z powyższym, Przedsiębiorca, który otrzymał subwencję finansową powinien na bieżąco prowadzić analizę spełnienia przesłanek jej utrzymania oraz częściowego umorzenia. Istotna jest również kwestia weryfikacji prawidłowości pozyskania środków, gdyż w przypadku błędów we wniosku, spowodowanych często działaniem niezamierzonym, Przedsiębiorcom może grozić całkowity zwrot subwencji.

 

W tym zakresie Instytut Studiów Podatkowych wyraża gotowość wsparcia dla Przedsiębiorców, świadcząc usługę audytu procesu związanego z ubieganiem się i otrzymaniem subwencji finansowej.

 

W przypadku zainteresowania naszymi usługami w powyższym zakresie, prosimy o wypełnienie załączonej karty do celów kosztorysowania – na jej podstawie przedstawimy zindywidualizowaną ofertę.

Formularz
kontaktowy

Proszę wprowadzić dane, a nasi konsultanci odezwą się do wszystkich zainteresowanych.