Wersja PDF BISP Doradztwo Podatkowe 10/2018

28.01

Opis

Plik PDF do pobrania.

 

Miesięcznik Doradztwo Podatkowe Biuletyn Instytutu Studiów Podatkowych znajduje się w wykazie czasopism naukowych z liczbą 4 punktów przyznawanych za publikacje w tym czasopiśmie.(Komunikat Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 31 grudnia 2014 r.)

 

Drodzy Czytelnicy

 

Już dobrze znamy schemat „zwalczania” oszustw w podatku od towarów i usług. Z reguły nikt nie przeszkadzał tym, którzy byli organizatorami i beneficjentami tego procederu. Fizycznie byli bardzo daleko, mieli możnych protektorów i otoczeni byli wianuszkiem „renomowanych” firm doradczych, które mają „wyśmienite relacje” z władzą. Ich sukces uzależniony był jednak od wciągnięcia w ten proceder grupy naiwniaków, którzy nieświadomie w nim uczestniczyli. Ktoś musi przecież uwiarygodnić „transakcje optymalizacyjne”, kupując i sprzedając towar, który służy do wyłudzenia VAT-u przez twórców tych operacji.

Gdy beneficjenci „wzięli swoje”, czyli pieniądze znikły z Polski, rozpoczynał się atak na ich ofiary, którym zarzuca się:

1) świadome uczestnictwo w oszustwie podatkowym albo

2) nieświadome uczestnictwo, lecz przy jednoczesnym braku dołożenia należytej staranności.

Atak ten jest w pełni „racjonalny”, bo faktyczni beneficjenci byli i są nieuchwytni (nietykalni?), a ofiary mają majątek, z którego można wyegzekwować zaległości podatkowe, czyli jest szansa na efekt fiskalny. Można będzie również pochwalić się przed opinią publiczną sukcesem w „zwalczaniu mafii VAT-owskich”, co ma podtrzymywać nadwątloną wiarę, że państwo działa jednak w interesie publicznym. Działania kontrolne kończą się tu z zasady sukcesem, bo sądy w pełni podzielają poglądy organów skarbowych na temat kryteriów braku owej staranności. Odkąd zapadł wyrok oddalający skargę podatnika, którego „niestaranność” polegała na tym, że jego pracownik był oszustem (brak staranności w doborze kadr), to możemy być pewni, że żaden podatnik nie jest w stanie udowodnić swojej „należytej staranności”. Moim zdaniem to organ powinien udowodnić jej brak i nawet w jednym z wyroków wojewódzki sąd administracyjny podzielił ten pogląd, ale to tak na marginesie.

Niekiedy zmasowane działania przeciwko tego rodzaju „oszustom podatkowym” budzą znacznie głębszy niepokój. Przed około 8 laty okazało się, że główni krajowi liderzy w obrocie dość typowym i masowym towarem byli zaplątani w karuzele podatkowe, szybko stracili rynek w wyniku blokad ich rachunków bankowych, a ich miejsce przejął „zagraniczny inwestor”, który jako jedyny w branży nie parał się oszustwami podatkowymi. Skąd ta pewność? Bo nikt tego nie sprawdził, a przecież obowiązuje domniemanie uczciwości.

Nie był to pierwszy tego rodzaju przypadek. W drugiej połowie lat 90. zeszłego wieku okazało się, że firmy leasingowe masowo popełniły oszustwa podatkowe, co znalazło pełną (z pewnym wyjątkiem dotyczącym refakturowania usług) aprobatę sądów administracyjnych. Skutkiem tego – zapewne przez przypadek – rynek leasingowy przejęły w większości banki. I skończyły się podatkowe przekręty w leasingu, bo tych firm już nikt nie kontrolował. Wiadomo, to „wyższa kultura”, tym razem podatkowa – ich sprawdzać nie trzeba.

Dlaczego przypominam te fakty? Dlatego że prawdopodobnie ten scenariusz powtórzy się w akcyzie. Od lat władze zapominały o tym podatku. Kontrole dotyczą tylko najbardziej rażących przypadków, gdy ktoś wybuduje fabrykę papierów, „swoje” zarobi, wszyscy o tym wiedzą, po roku lub dwóch latach zaczyna się więc spektakularne zwalczanie oszustów podatkowych. Już powoli wyczerpują się pomysły na uszczelnianie VAT-u; czas na kolejny podatek. Tu pieniądze leżą na stole, bo każdy, nawet najuczciwszy podmiot, z mocy prawa jest podatnikiem akcyzy, gdy wejdzie w posiadanie nieopodatkowanych wyrobów. A one niczym nie różnią się od opodatkowanych. Tu każda kontrola skarbowa zakończy się sukcesem fiskalnym, czego najlepszym dowodem był pogrom firm zajmujących się dystrybucją oleju opałowego. Na razie konflikt organów skarbowych z wyrzuconymi z pracy celnikami wiąże im ręce. Ale to minie.

Mam jednak nadzieję, że ktoś się opamięta i wreszcie uszczelni ten podatek (przez ostatnie lata nie zrobiono tu nic), a nie powtórzy „VAT-owskiego scenariusza” w stosunku do podmiotów zajmujących się obrotem wyrobami akcyzowymi.

 

Z poważaniem

 

redaktor naczelny

 

 

Spis treści: pobierz pdf.

 

* Wysyłając formularz oświadczam, że zgodnie z art. 13 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 zostałem/am poinformowany/a że:

1. Administratorem moich danych osobowych jest Instytut Studiów Podatkowych Modzelewski i Wspólnicy Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, ul. Kaleńska 8, 04-367,

2. moje dane osobowe przetwarzane będą w wyżej wymienionych celach, podstawą prawną jest art. 6 ust 1 pkt a/b/c/d/e/f rozporządzenia 2016/679,

3. odbiorcą/odbiorcami moich danych osobowych będą podmioty powiązane należące do grupy ISP, pracownicy oraz współpracownicy tych podmiotów;

4. moje dane osobowe będą przechowywane przez okres świadczenia na moją rzecz usług oraz przez okres przedawnienia ewentualnych roszczeń z tego tytułu;

5. posiadam prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem;

6. mam prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, o którym mowa w art. 51 ust. 1 rozporządzenia 2016/679, gdy uznam, iż przetwarzanie moich danych osobowych dotyczących przetwarzania ww. w celu narusza przepisy tego rozporządzenia;

7. podanie przeze mnie danych osobowych jest dobrowolne, a konsekwencją niepodania danych osobowych będzie brak możliwości świadczenia przez ISP usług w celu realizacji których dane te są gromadzone i przetwarzane;

8. moje dane będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również w formie profilowania a także w sposób niezautomatyzowany przez osoby do tego uprawnione; konsekwencją takiego przetwarzania będzie otrzymywanie przeze mnie informacji o zmianach w prawie, orzecznictwie, praktyce organów administracji i związanej z tymi kwestiami ofercie ISP obejmującej aspekty edukacyjne i doradcze.

Więcej informacji