Lista szkoleń

Wszystkie szkolenia

Szkolenia jednodniowe

Kursy

Konferencje


Informacja dla Podmiotów korzystających z usług edukacyjnych ISP


Od początku 2019 r. podmioty będące „promotorami” w rozumieniu rozdziału 11a Ordynacji podatkowej, są obowiązane do raportowania schematów podatkowych udostępnionych swoim kontrahentom („korzystającym”). Instytut Studiów Podatkowych świadczący od lat usługi z zakresu edukacji podatkowej, nie udostępnia tą drogą schematów podatkowych, których zastosowanie rodziłoby po stronie Usługobiorców obowiązek złożenia deklaracji MDR-3 z tytuły wykorzystania schematu podatkowego. Działalność edukacyjna Instytutu, będącego jedną z najstarszych i najbardziej doświadczonych firm szkoleniowych w Polsce (ponad 250 tyś. Słuchaczy od początku istnienia) ma na celu zapewnianie bezpieczeństwa podatkowego oraz upowszechnianie profesjonalnej wiedzy na tematy podatkowe i prawnopodatkowe. Korzystanie z tej wiedzy nie rodzi jakichkolwiek obowiązków ciążących na Usługobiorcach w zakresie raportowania schematów podatkowych.


Zarząd Instytutu Studiów Podatkowych

Letnia Szkoła Podatkowa (VAT – 2 dni szkolenia, CIT – jeden dzień szkolenia, PIT – jeden dzień szkolenia)

Podatki 2019 - szkolenie zagraniczne

Pracownicze Plany Kapitałowe - nowe obowiązki każdego pracodawcy

Rewolucja w podatku u źródła (WHT) w 2019. Uwaga na zmiany od dnia 1 lipca 2019 r.

Nowości w prawie pracy w 2019 r. w tym zmiany od maja 2019 r. związane z RODO

Płatnik podatku dochodowego od osób fizycznych – radykalne zmiany w trakcie 2019 r. i na 2020 r.

Rewolucja w konstrukcji „podatku u źródła” od 2019 r. Praktyczne aspekty stosowania umów o unikaniu podwójnego opodatkowania

Ceny transferowe w 2019/2020 roku – ewolucja czy rewolucja? Kluczowe zmiany sprawozdawcze oraz dokumentacyjne

Cyfrowa rewolucja VAT w jednostkach budżetowych - fakturowanie w zamówieniach publicznych, fakturowanie w mechanizmie podzielonej płatności, ewidencja VAT a indywidualne rachunki…

VAT - 1 września 2019 r.: obowiązkowa podzielona płatność, likwidacja odwrotnego obciążenia, centralny wykaz podatników, odpowiedzialność za zaległości w VAT u dostawcy, nowe reguły WDT (2020)

Zmiany w podatku dochodowym od osób prawnych w 2019 i 2020 roku. Nowe pomysły Ministerstwa Finansów na uszczelnienie CIT

Najnowsze planowane oraz wprowadzone zmiany w VAT. Czy czeka nas kolejna rewolucja w VAT?

Podatki w branży budowlanej – wybrane zagadnienia na gruncie podatków dochodowych i podatku VAT z uwzględnieniem zmian od 2019 r.

Kontrola podatkowa, JPK_VAT i czynności sprawdzające – kierunki zmian oraz praktyczne wskazówki dla pracowników działów księgowości/finansów i biur rachunkowych

Nowe obowiązki podatników VAT: MDR-3 składany wraz z deklaracją VAT-7 oraz zmiany związane z „białą listą” podatników oraz wprowadzeniem mechanizmu odwrotnego obciążenia

Działy szkoleń

Dział Szkoleń w Warszawie

więcej

Dział Szkoleń w Wielkopolsce

więcej

Dział Szkoleń w Małopolsce

więcej

Dział Szkoleń na Śląsku

więcej

Formularz
kontaktowy

Proszę wprowadzić dane, a nasi konsultanci odezwą się do wszystkich zainteresowanych.