Lista szkoleń

Wszystkie szkolenia

Szkolenia jednodniowe

Kursy

Konferencje


Informacja dla Podmiotów korzystających z usług edukacyjnych ISP


Od początku 2019 r. podmioty będące „promotorami” w rozumieniu rozdziału 11a Ordynacji podatkowej, są obowiązane do raportowania schematów podatkowych udostępnionych swoim kontrahentom („korzystającym”). Instytut Studiów Podatkowych świadczący od lat usługi z zakresu edukacji podatkowej, nie udostępnia tą drogą schematów podatkowych, których zastosowanie rodziłoby po stronie Usługobiorców obowiązek złożenia deklaracji MDR-3 z tytuły wykorzystania schematu podatkowego. Działalność edukacyjna Instytutu, będącego jedną z najstarszych i najbardziej doświadczonych firm szkoleniowych w Polsce (ponad 250 tyś. Słuchaczy od początku istnienia) ma na celu zapewnianie bezpieczeństwa podatkowego oraz upowszechnianie profesjonalnej wiedzy na tematy podatkowe i prawnopodatkowe. Korzystanie z tej wiedzy nie rodzi jakichkolwiek obowiązków ciążących na Usługobiorcach w zakresie raportowania schematów podatkowych.


Zarząd Instytutu Studiów Podatkowych

Podatki 2019/2020 – rewolucja w przepisach

Podatki 2019/2020 – radykalna zmiana przepisów

Warsztaty kadrowo-płacowe 2019 / 2020 – zmiany w Kodeksie pracy, ochronie danych, dokumentacji pracowniczej, zakład pracy jako płatnik

Raportowanie schematów podatkowych – nowe obowiązki podatników od 2019 r.

Pracownicze Plany Kapitałowe - nowe obowiązki każdego pracodawcy

Nowości w prawie pracy w 2019 r. w tym zmiany od maja 2019 r. związane z RODO

Płatnik podatku dochodowego od osób fizycznych – radykalne zmiany w trakcie 2019 r. i na 2020 r.

Ceny transferowe w 2019/2020 roku – ewolucja czy rewolucja? Kluczowe zmiany sprawozdawcze oraz dokumentacyjne

Najnowsze zmiany w podatku od towarów i usług – wrzesień 2019 r.

Nowości w prawie pracy w 2019 r. w tym zmiany w Kodeksie pracy od 04.05.2019 r. oraz 07.09.2019 r.

VAT - 1 września 2019 r.: obowiązkowa podzielona płatność, likwidacja odwrotnego obciążenia, centralny wykaz podatników, odpowiedzialność za zaległości w VAT u dostawcy, nowe reguły WDT (2020)

Zmiany w podatku dochodowym od osób prawnych w 2019 i 2020 roku. Nowe pomysły Ministerstwa Finansów na uszczelnienie CIT

Najnowsze planowane oraz wprowadzone zmiany w VAT. Czy czeka nas kolejna rewolucja w VAT?

Rewolucja w VAT jednostek budżetowych 2019/2020

Podatki dochodowe 2019 i 2020: od osób prawnych i fizycznych

Podatek dochodowy od osób prawnych 2020 – zmiany uchwalone i zmiany projektowane

Rewolucja w podatku u źródła (WHT) 2019. Uwaga na zmiany od dnia 1 lipca 2019 r. oraz na zmiany od dnia 1 stycznia 2020 r.

Raportowanie schematów podatkowych – zmiany od 1 stycznia 2020 r. oraz dotychczasowa praktyka

Najnowsze zmiany w podatku od towarów i usług – „biała lista”, obowiązkowy split payment oraz pozostałe zmiany uchwalone i planowane

Najnowsze zmiany w podatku od towarów i usług – wrzesień i listopad 2019 r. oraz styczeń i kwiecień 2020 r.

VAT w jednostkach budżetowych 2019/2020

Zamknięcie roku 2019 z obowiązkowym mechanizmem podzielonej płatności (split payment) w państwowych i samorządowych jednostkach budżetowych

Działy szkoleń

Dział Szkoleń w Warszawie

więcej

Dział Szkoleń w Wielkopolsce

więcej

Dział Szkoleń w Małopolsce

więcej

Dział Szkoleń na Śląsku

więcej

Formularz
kontaktowy

Proszę wprowadzić dane, a nasi konsultanci odezwą się do wszystkich zainteresowanych.