Lista szkoleń

Wszystkie szkolenia

Szkolenia jednodniowe

Kursy

Konferencje


Informacja dla Podmiotów korzystających z usług edukacyjnych ISP


Od początku 2019 r. podmioty będące „promotorami” w rozumieniu rozdziału 11a Ordynacji podatkowej, są obowiązane do raportowania schematów podatkowych udostępnionych swoim kontrahentom („korzystającym”). Instytut Studiów Podatkowych świadczący od lat usługi z zakresu edukacji podatkowej, nie udostępnia tą drogą schematów podatkowych, których zastosowanie rodziłoby po stronie Usługobiorców obowiązek złożenia deklaracji MDR-3 z tytuły wykorzystania schematu podatkowego. Działalność edukacyjna Instytutu, będącego jedną z najstarszych i najbardziej doświadczonych firm szkoleniowych w Polsce (ponad 250 tyś. Słuchaczy od początku istnienia) ma na celu zapewnianie bezpieczeństwa podatkowego oraz upowszechnianie profesjonalnej wiedzy na tematy podatkowe i prawnopodatkowe. Korzystanie z tej wiedzy nie rodzi jakichkolwiek obowiązków ciążących na Usługobiorcach w zakresie raportowania schematów podatkowych.


Zarząd Instytutu Studiów Podatkowych

Zmiany w przepisach podatkowych w 2020 roku – problemy bieżące ze stosowaniem

Pracownicze Plany Kapitałowe - nowe obowiązki każdego pracodawcy

Podatek dochodowy od osób prawnych – dynamiczne zmiany w 2019 i na 2020

Zmiany w podatku dochodowym od osób prawnych w 2019 i 2020 roku. Nowe pomysły Ministerstwa Finansów na uszczelnienie CIT

Najnowsze planowane oraz wprowadzone zmiany w VAT. Czy czeka nas kolejna rewolucja w VAT?

Zmiany w prawie pracy i ZFŚS w 2019 r. oraz pracownicze plany kapitałowe

Najnowsze zmiany w podatku od towarów i usług – wrzesień i listopad 2019 r. oraz styczeń i kwiecień 2020 r.

Zamknięcie roku 2019 z obowiązkowym mechanizmem podzielonej płatności (split payment) w państwowych i samorządowych jednostkach budżetowych

Podatek dochodowy od osób prawnych po 1 stycznia 2020 r.

Zmiany w prawie pracy, ZFŚS i obowiązkach płatnika w 2020 r. i 2019 r.

Zatrudnienie cudzoziemców i delegowanie pracowników do pracy za granicą w 2020 r.

Delegowanie pracowników do pracy za granicą – rewolucyjne zmiany w 2020 r. Konsekwencje podatkowe

Działy szkoleń

Dział Szkoleń w Warszawie

więcej

Dział Szkoleń w Wielkopolsce

więcej

Dział Szkoleń w Małopolsce

więcej

Dział Szkoleń na Śląsku

więcej

Formularz
kontaktowy

Proszę wprowadzić dane, a nasi konsultanci odezwą się do wszystkich zainteresowanych.