Lista szkoleń

Wszystkie szkolenia

Szkolenia jednodniowe

Kursy

Konferencje


Informacja dla Podmiotów korzystających z usług edukacyjnych ISP


Od początku 2019 r. podmioty będące „promotorami” w rozumieniu rozdziału 11a Ordynacji podatkowej, są obowiązane do raportowania schematów podatkowych udostępnionych swoim kontrahentom („korzystającym”). Instytut Studiów Podatkowych świadczący od lat usługi z zakresu edukacji podatkowej, nie udostępnia tą drogą schematów podatkowych, których zastosowanie rodziłoby po stronie Usługobiorców obowiązek złożenia deklaracji MDR-3 z tytuły wykorzystania schematu podatkowego. Działalność edukacyjna Instytutu, będącego jedną z najstarszych i najbardziej doświadczonych firm szkoleniowych w Polsce (ponad 250 tyś. Słuchaczy od początku istnienia) ma na celu zapewnianie bezpieczeństwa podatkowego oraz upowszechnianie profesjonalnej wiedzy na tematy podatkowe i prawnopodatkowe. Korzystanie z tej wiedzy nie rodzi jakichkolwiek obowiązków ciążących na Usługobiorcach w zakresie raportowania schematów podatkowych.


Zarząd Instytutu Studiów Podatkowych

Zmiany w przepisach podatkowych w 2020 roku – problemy bieżące ze stosowaniem

Warsztaty kadrowo-płacowe 2020 – zmiany w kodeksie pracy, ochronie danych, dokumentacji pracowniczej

Podatki w 2020 roku – zmiany oraz problemy bieżące ze stosowaniem nowych przepisów

Podatki 2020 – zmiany i praktyka stosowania

Zmiany w podatku dochodowym od osób prawnych w 2019 i 2020 roku. Nowe pomysły Ministerstwa Finansów na uszczelnienie CIT

Bilansowe zamknięcie roku 2019

Zmiany w prawie pracy, ZFŚS i obowiązkach płatnika w 2020 r. i 2019 r.

Zatrudnienie cudzoziemców i delegowanie pracowników do pracy za granicą w 2020 r.

Delegowanie pracowników do pracy za granicą – rewolucyjne zmiany w 2020 r. Konsekwencje podatkowe

Podatek dochodowy od osób fizycznych – podsumowanie roku 2019 i zmiany w 2020

Podatek od towarów i usług w 2020 r.

Kluczowe zmiany w podatku VAT od 2020 r. oraz ich wpływ na działalność gospodarczą

Zatrudnianie cudzoziemców w Polsce w 2020 r. Problemy praktyczne, warsztat na wzorach dokumentów

Płatnik podatku dochodowego od osób fizycznych – radykalne zmiany 2020 r.

Rewolucja w podatku u źródła (WHT) 2020. Należyta staranność płatnika podatku „u źródła”

Zasady dokonywania płatności z zastosowaniem białej listy VAT i z mechanizmem podzielonej płatności w roku 2020 – mikrorachunek i zawiadomienia „ZAW-NR” składane przez jednostki budżetowe

Kontrola pracodawcy w 2020 r. – praktyczny przewodnik jak poradzić sobie z kontrolą PIP, ZUS, PUODO

Działy szkoleń

Dział Szkoleń w Warszawie

więcej

Dział Szkoleń w Wielkopolsce

więcej

Dział Szkoleń w Małopolsce

więcej

Dział Szkoleń na Śląsku

więcej

Formularz
kontaktowy

Proszę wprowadzić dane, a nasi konsultanci odezwą się do wszystkich zainteresowanych.