Dział wydawnictw podatkowych

Instytut Studiów Podatkowych w ramach działalności 

naukowej i dydaktycznej zajmuje się wydawaniem i 

promocją książek z dziedziny prawa finansowego i podatkowego.


Wydawnictwo ma w swoim dorobku prawie 300 prac 

naukowych, podręczników, komentarzy i zbiorów ustaw.

Autorami książek są wybitni specjaliści z zakresu polskiego 

prawa podatkowego, którzy są również praktykami – pracownikami 

 lub doradcami podatkowymi w Instytucie Studiów Podatkowych. Wszystkie publikacje powstają pod redakcją naukową prof. dr. hab. Witolda Modzelewskiego.

Nasze wydawnictwa podatkowe stanowią cenne źródło informacji zarówno dla fachowców jak i dla osób mających tylko praktyczny kontakt z prawem podatkowym.

Co miesiąc oddajemy do Państwa dyspozycji nowy numer miesięcznika „Doradztwo Podatkowe Biuletynu Instytutu Studiów Podatkowych” poświęconego w całości aktualnym tematom z dziedziny podatków – zawierającego artykuły, komentarze i teksty ustaw.”


Szczegółowy opis wydawnictw


Dział Sprzedaży Wydawnictw

ul. Kaleńska 8
04-367 Warszawa

tel. (22) 517 30 60 

fax. (22) 517 30 97

e-mail: wydawnictwa@isp-modzelewski.pl