Wydawnictwa

Wydawnictwo Instytutu Studiów Podatkowych http://wydawnictwo-isp.pl/ powstało w 1996 roku i jako jedno ze swoich zadań statutowych wskazuje popularyzację wiedzy z dziedziny nauk prawnych, a w szczególności prawa podatkowego. Wydawnictwo znajduje się w wykazie Ministerstwa Edukacji i Nauki wydawnictw publikujących recenzowane monografie naukowe. (Komunikat Ministra Edukacji i Nauki z dnia 22 lipca 2021 r. w sprawie wykazu wydawnictw publikujących recenzowane monografie naukowe).

Wydawnictwo posiada w swoim dorobku blisko 300 książek z serii wydawniczej „Prawo podatkowe” w tym monografii naukowych, komentarzy i podręczników. Tematyka jaką podejmują publikacje Wydawnictwa ISP to zagadnienia z zakresu nauk prawnych, a w szczególności prawa finansowego i podatkowego. Realizacja zadań w tej specjalizacji tematycznej zaspakaja potrzeby zarówno nauki jak i praktyków prawa podatkowego.

 

Dzięki współpracy z Wydawnictwem C.H. Beck książki naszego Wydawnictwa, a zwłaszcza Komentarze do prawa podatkowego są dostępne w Systemie Informacji Prawnej Legalis.

 

W odpowiedzi na zainteresowania naszych Czytelników coraz bardziej znaczą­ce miejsce w dorobku Wydawnictwa zajmuje publi­cystyka historyczna, czego dobitnym przykładem jest już dziewiąty tom z cyklu „Polska – Rosja”.

 

Wydawnictwo ISP jest również wydawcą czasopisma naukowego „Doradztwo podatkowe – Biuletyn Instytutu Studiów Podatkowych” (https://isp- bisp.pl/). Jest to specjalistyczne czasopismo naukowe traktujące o najważniejszych i problematycznych zagadnieniach podatkowych.

 

Zapraszamy do naszej księgarni internetowej: https://isp-modzelewski.pl/sklep/

Dział Sprzedaży Wydawnictw

ul. Kaleńska 8
04-367 Warszawa

tel. (22) 517 30 60 

fax. (22) 517 30 97

e-mail: wydawnictwa@isp-modzelewski.pl