Wersja PDF BISP Doradztwo Podatkowe 01/2017

28.01

Opis

  WERSJA PDF 

Miesięcznik Doradztwo Podatkowe Biuletyn Instytutu Studiów Podatkowych znajduje się w wykazie czasopism naukowych z liczbą 4 punktów przyznawanych za publikacje w tym czasopiśmie.(Komunikat Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 31 grudnia 2014 r.) 

 

Drodzy Czytelnicy

Podatnicy podatku od towarów i usług zdążyli się już przyzwyczaić do niezrozumiałych, lub dziwacznych zachowań prawodawcy, zwłaszcza po naszym „wuniowstąpieniu”.

Przykładów jest wiele, szkoda czasu na wspominki. Ale to, co się stało na przełomie roku wprawiło wszystkich w osłupienie. Minister Finansów wydał rozporządzenie w którym… powtórzył treść tych samych wzorów deklaracji podatkowych (VAT-7, VAT-7K, VAT-8 i VAT-9M). Co ciekawsze, powinien je zmienić i to w sposób zasadniczy, bo z początkiem tego roku wszedł w życie nowy ust. 3 art.109 ustawy o VAT, który narzucił całkowicie nową koncepcję ewidencji prowadzonych dla potrzeb sporządzenia tych deklaracji. Mają się w niej znaleźć:

– odrębna ewidencja korekt podatku należnego,

– odrębna ewidencja korekt podatku naliczonego,

– odrębnie wszystkie transakcje (czynności), które zostały wykonane przez podatnika

lub na rzecz podatnika.

Sam pomysł obciążania podatników taką ilością dodatkowych obowiązków jest oczywiście bez sensu, bo nikomu do niczego niepotrzebne, zwłaszcza organom podatkowym. Ktoś, być może nieświadomie, kompromituje nowy rząd, bo ten strzał może okazać się wyjątkowo celny, wręcz nokautujący dla wizerunku resortu. Wiem, że ktoś kto debiutuje w roli ministra finansów, może nie znać się na deklaracjach podatkowych i w pośpiechu może zatwierdzić jeszcze raz te same wzory. Ale powinien to sprawdzić właściwy wiceminister, bo bez jego parafy szef resortu nie powinien niczego zatwierdzić.

Kto dziś odpowiada w kierownictwie resortu za ten podatek? Czy nie wie, że w starym i nowym rozporządzeniu są te same wzory deklaracji? Wnioski, w tym personalna pozostawiam Pani Premier lub szefowej resortu.

Wiemy, że mimo zmiany rządu biznes podatkowy dalej rządzi i skutecznie storpedował wyborcze zapowiedzi naprawy tego podatku czemu nie przeszkadzał poprzedni szef resortu będący kolejną od lat pomyłką personalną na ulicy Świętokrzyskiej. Pod wpływem krytyki z ociąganiem napisano wreszcie w połowie 2016 roku jakieś przepisy  (jakoby) uszczelniające ten podatek, ale były to w większości pozory realnych działań. Ostatni ruch resortowych urzędników jest jednak znacznie większego kalibru: postanowili skompromitować nowego szefa podsuwając mu do podpisu rozporządzenie wprowadzające po raz drugi te same deklaracje podatkowe. Nie będę powtarzać szyderstw, które na co dzień słyszę ze strony księgowych o wiedzy rządzących na temat tego podatku. To oni nie wiedzą, że zatwierdzają te samy wzory deklaracji? Widać nie, czyli debiut nowego ministra wypadł najgorzej jak mógł. Na marginesie pewne spostrzeżenie: nieznana w historii wpadka szefa resortu przeszła bez echa w niechętnych rządowi codziennych gazetach piszących o podatkach (czyli we wszystkich). Dlaczego? Przecież to wiadomość, która powinna w opozycyjnej gazecie znaleźć się na pierwszej stronie np. pod tytułem „żenująca niekompetencja pisowskiego ministra”, itp.

A tu nic. Cisza. Być może przeceniam te media, bo aby coś takiego napisać trzeba mieć wiedzę na poziomie biura rachunkowego, a to raczej niedostępne wyczyny dla ichnich ekspertów. Nie zauważyli tej wpadki również stale obecni na tych łamach przedstawiciele „międzynarodowych firm doradczych”. Czy też nie wiedzą jak wykładać deklaracje w podatku od towarów i usług?

Może nie wiedzą, a może działają w złej wierze, bo np. chwalą jeden z największych nonsensów sprawozdawczych – słynne JPK-VAT, z którego śmieją się nie tylko podatnicy, lecz również urzędnicy skarbowi.

Pora na wnioski: szef ratując swój wizerunek (i tyłek) powinien wyrzucać w trybie natychmiastowych tych  wszystkich, którzy zgotowali mu ten pasztet. Ale to może nie wystarczyć. Chyba liderzy polityczni już widzą, że cały czas ktoś chce przy pomocy tego podatku wysadzić ich w powietrze. Dlatego już czas na komisję śledczą, która w pierwszej kolejności powinna zbadać, kto pisze tego rodzaju przepisy?

Czy PiS wreszcie wygra na Świętokrzyskiej 12?

z poważaniem

redaktor naczelny

 

Spis treści: pobierz pdf.

 

* Wysyłając formularz oświadczam, że zgodnie z art. 13 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 zostałem/am poinformowany/a że:

1. Administratorem moich danych osobowych jest Instytut Studiów Podatkowych Modzelewski i Wspólnicy Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, ul. Kaleńska 8, 04-367,

2. moje dane osobowe przetwarzane będą w wyżej wymienionych celach, podstawą prawną jest art. 6 ust 1 pkt a/b/c/d/e/f rozporządzenia 2016/679,

3. odbiorcą/odbiorcami moich danych osobowych będą podmioty powiązane należące do grupy ISP, pracownicy oraz współpracownicy tych podmiotów;

4. moje dane osobowe będą przechowywane przez okres świadczenia na moją rzecz usług oraz przez okres przedawnienia ewentualnych roszczeń z tego tytułu;

5. posiadam prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem;

6. mam prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, o którym mowa w art. 51 ust. 1 rozporządzenia 2016/679, gdy uznam, iż przetwarzanie moich danych osobowych dotyczących przetwarzania ww. w celu narusza przepisy tego rozporządzenia;

7. podanie przeze mnie danych osobowych jest dobrowolne, a konsekwencją niepodania danych osobowych będzie brak możliwości świadczenia przez ISP usług w celu realizacji których dane te są gromadzone i przetwarzane;

8. moje dane będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również w formie profilowania a także w sposób niezautomatyzowany przez osoby do tego uprawnione; konsekwencją takiego przetwarzania będzie otrzymywanie przeze mnie informacji o zmianach w prawie, orzecznictwie, praktyce organów administracji i związanej z tymi kwestiami ofercie ISP obejmującej aspekty edukacyjne i doradcze.

Więcej informacji