Wersja PDF „Nieuczesany komentarz o rządzeniu, podatkach i państwie naszym 2016-2017 t.VI” rok wyd.2017

28.00

Opis

Plik PDF do pobrania

Wstęp

Oddajemy do rąk Czytelników już szósty tom zbioru artykułów, które ukazały się w latach 2016–2017 w „Serwisie Doradztwa Podatkowego” oraz w innych mediach papierowych i elektronicznych. Poprzednie publikacje z niniejszej serii spotkały się z dość przychylnym stosunkiem Czytelników, których głównym wysiłkiem było to, że zechcieli je przeczytać (niskie ukłony i podziękowania). Skalę przychylności mierzyć można liczbą żądań publikacji sprostowań oraz wszczętych procesów na podstawie prawa prasowego. Jak dotąd żadna z osób, które gościły na stronach owych tomów, nie pofatygowała się z odpowiednim pismem, co również może świadczyć o tym, że nie czytali oni tych książek lub nie chcą mieć ze mną do czynienia. Rozumiem to bardzo dobrze, bo znam siebie od ponad sześćdziesięciu lat – to na tyle długo, aby poznać wszystkie jawne (i niejawne) wady.
Chciałbym podziękować tym wszystkim, których działania lub wypowiedzi były inspiracją dla tekstów opublikowanych zarówno w tym tomie, jak i w poprzednich. Naprawdę wiele im zawdzięczam; wiem, jakie są obowiązki dłużnika, w końcu żyję w kraju, którego dług publiczny wzrósł za rządów liberalnych o drugie tyle. W szczególności chciałbym podziękować ministrom finansów: im zawdzięczamy wszystko to, co dobrego i złego stało się w sferze podatków, długu publicznego, deficytu budżetowego i prawa finansowego.
Odrębne podziękowania należą się przedstawicielom naszej liberalnej prasy. Czymże byłby nasz kraj, gdyby nie został należycie opisany przez wolne media, a zwłaszcza przez wielce zasłużoną „Gazetę Wyborczą”? Mnie też (oczywiście zachowując wszelkie proporcje) zauważano na tych łamach, co zjednało mi wielu prawdziwych przyjaciół. Dlatego też mam po raz kolejny skromną prośbę: jeżeli jeszcze kiedyś doznam zaszczytu dostrzeżenia przez ów dziennik, to proszę, aby nie zmieniono tonu oraz jednoznaczności (negatywnych) ocen pod moim adresem. Gdybym przeczytał tam o sobie coś w miarę dobrego, czułbym się napiętnowany i wyrzucony z mojego naturalnego matecznika.
Wszystkim Czytelnikom składam najserdeczniejsze podziękowania za męczącą lekturę moich wypocin.
 
Autor
 
 
 

 

* Wysyłając formularz oświadczam, że zgodnie z art. 13 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 zostałem/am poinformowany/a że:

1. Administratorem moich danych osobowych jest Instytut Studiów Podatkowych Modzelewski i Wspólnicy Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, ul. Kaleńska 8, 04-367,

2. moje dane osobowe przetwarzane będą w wyżej wymienionych celach, podstawą prawną jest art. 6 ust 1 pkt a/b/c/d/e/f rozporządzenia 2016/679,

3. odbiorcą/odbiorcami moich danych osobowych będą podmioty powiązane należące do grupy ISP, pracownicy oraz współpracownicy tych podmiotów;

4. moje dane osobowe będą przechowywane przez okres świadczenia na moją rzecz usług oraz przez okres przedawnienia ewentualnych roszczeń z tego tytułu;

5. posiadam prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem;

6. mam prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, o którym mowa w art. 51 ust. 1 rozporządzenia 2016/679, gdy uznam, iż przetwarzanie moich danych osobowych dotyczących przetwarzania ww. w celu narusza przepisy tego rozporządzenia;

7. podanie przeze mnie danych osobowych jest dobrowolne, a konsekwencją niepodania danych osobowych będzie brak możliwości świadczenia przez ISP usług w celu realizacji których dane te są gromadzone i przetwarzane;

8. moje dane będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również w formie profilowania a także w sposób niezautomatyzowany przez osoby do tego uprawnione; konsekwencją takiego przetwarzania będzie otrzymywanie przeze mnie informacji o zmianach w prawie, orzecznictwie, praktyce organów administracji i związanej z tymi kwestiami ofercie ISP obejmującej aspekty edukacyjne i doradcze.

Więcej informacji