Wersja PDF „Z nr 286 – Komentarz do ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych wyd.2019”

32.00

Opis

Plik PDF do pobrania.

 

Niniejszym oddajemy do rąk Czytelników komentarz do ustawy z dnia 9 września 2000 r. o podatku od czynności cywilnoprawnych. Obejmuje on wszelkie zagadnienia związane z tym podatkiem, m.in. przedmiot i podstawę  opodatkowania, stawki podatku, zwolnienia podmiotowe i przedmiotowe, zapłatę podatku.

W niniejszym wydaniu uwzględniono stan prawny na dzień 1 września 2019 r. Komentarz obejmuje zatem następujące zmiany, które zostały wprowadzone do ustawy w 2019 r.:
1) umożliwienie składania zbiorczych deklaracji;
2) zmianę stawki podatku dla umowy pożyczki oraz depozytu nieprawidłowego;
3) zmianę w zakresie zwolnień od podatku umów pożyczki.

Wydawane przez Instytut Studiów Podatkowych komentarze do innych ustaw podatkowych spotykają się z dużym
zainteresowaniem Czytelników.

Po publikacje te sięga większość zainteresowanych, nie tylko praktycy – doradcy podatkowi, lecz również księgowi, adwokaci, radcowie prawni, biegli rewidenci, a przede wszystkim dyrektorzy finansowi, jak też członkowie zarządów spółek prawa handlowego.
Pozwalamy sobie wyrazić nadzieję, że również komentarz do ustawy z dnia 9 września 2000 r. o podatku od czynności cywilnoprawnych wzbudzi zainteresowanie Czytelników i udzieli odpowiedzi, jeśli nie na wszystkie  stawiane pytania, to przynajmniej na większość z nich.

Wydawca

 

Pobierz spis treści : https://isp-modzelewski.pl/wp-content/uploads/2019/09/spis-tresci_286.pdf

* Wysyłając formularz oświadczam, że zgodnie z art. 13 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 zostałem/am poinformowany/a że:

1. Administratorem moich danych osobowych jest Instytut Studiów Podatkowych Modzelewski i Wspólnicy Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, ul. Kaleńska 8, 04-367,

2. moje dane osobowe przetwarzane będą w wyżej wymienionych celach, podstawą prawną jest art. 6 ust 1 pkt a/b/c/d/e/f rozporządzenia 2016/679,

3. odbiorcą/odbiorcami moich danych osobowych będą podmioty powiązane należące do grupy ISP, pracownicy oraz współpracownicy tych podmiotów;

4. moje dane osobowe będą przechowywane przez okres świadczenia na moją rzecz usług oraz przez okres przedawnienia ewentualnych roszczeń z tego tytułu;

5. posiadam prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem;

6. mam prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, o którym mowa w art. 51 ust. 1 rozporządzenia 2016/679, gdy uznam, iż przetwarzanie moich danych osobowych dotyczących przetwarzania ww. w celu narusza przepisy tego rozporządzenia;

7. podanie przeze mnie danych osobowych jest dobrowolne, a konsekwencją niepodania danych osobowych będzie brak możliwości świadczenia przez ISP usług w celu realizacji których dane te są gromadzone i przetwarzane;

8. moje dane będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również w formie profilowania a także w sposób niezautomatyzowany przez osoby do tego uprawnione; konsekwencją takiego przetwarzania będzie otrzymywanie przeze mnie informacji o zmianach w prawie, orzecznictwie, praktyce organów administracji i związanej z tymi kwestiami ofercie ISP obejmującej aspekty edukacyjne i doradcze.

Więcej informacji