Wersja PDF BISP Doradztwo Podatkowe 04/18

28.01

Opis

Plik PDF do pobrania.

Miesięcznik Doradztwo Podatkowe Biuletyn Instytutu Studiów Podatkowych znajduje się w wykazie czasopism naukowych z liczbą 4 punktów przyznawanych za publikacje w tym czasopiśmie. (Komunikat Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 31 grudnia 2014 r.) 

Drodzy Czytelnicy

Długo oczekiwane powołanie przez Sejm komisji śledczej, która ma zbadać przyczyny kradzieży tysiąclecia (nikt nigdy w czasie pokoju nie okradł naszego państwa na kwoty liczone w setkach miliardów złotych), będzie najważniejszym wydarzeniem o historycznym znaczeniu. Obywatele mają szansę się dowiedzieć, na czym polega cicha zmowa elit politycznych, części biznesu, firm konsultingowych, mediów, ekspertów oraz funkcjonariuszy publicznych (nie tylko urzędników), która przyczyniła się do tej grabieży. Stracili przecież uczciwi obywatele, którzy legalnie wpłacali podatek od towarów i usług po to, aby beneficjenci tej zmowy mogli „legalnie” otrzymać te pieniądze w formie zwrotów wpłacanych im przez urzędy skarbowe. Wspólnotowa wersja tego podatku pozwala na tego rodzaju transfery. Od co najmniej 10 lat działania te były jawne i nieukrywane przez najważniejszych graczy na tym rynku.

Zjawisko to narastało od 2008 r, a apogeum osiągnęło w roku 2015. Kwota utraconych bezpowrotnie dochodów budżetowych przekroczyła 16 mld zł, a nienależne zwroty wyniosły około 19 mld zł – razem 35 mld zł. Działania te były (i jeszcze są) pozornie legalne, bo w ustawie o podatku od towarów i usług znalazły się przepisy, które tworzą parasol ochronny. Ich lista jest powszechnie znana, a część nich wprowadzono pod hasłem… uszczelnienia tego podatku. Tylko dzięki zmowie, w której uczestniczyli nie tylko eksperci, ale również media, można było wmówić opinii publicznej, że są to rozwiązania „zgodne z prawem unijnym”, a podatek ten stał się „bardziej cywilizowany”. Komisja śledcza musi ustalić:

1) kto lobbował za wprowadzeniem tych przepisów;

2) dlaczego funkcjonariusze publiczni ulegli temu lobbingowi;

3) ile kosztowało załatwienie przepisów pozwalających na niepłacenie VAT-u (np. tzw. krajowego odwrotnego obciążenia);

4) czy wspierający te rozwiązania eksperci byli w rzeczywistości lobbystami uczestników tej zmowy;

5) dlaczego nikt nie kontrolował najważniejszych jej beneficjentów, mimo że władza dobrze wiedziała, komu i ile wypłaca zwrotów VATu; warto przypomnieć opinii publicznej, że co rok 1 mln deklaracji w tym podatku wykazuje prawo do zwrotu, a wypłacane z tego tytułu kwoty zbliżają się do 100 mld zł rocznie;

6) kto zarobił na wprowadzeniu w błąd opinii publicznej, że przepisy pozwalające na wyłudzanie zwrotów mają na celu… przeciwdziałanie oszustwom podatkowym;

7) ile Ministerstwo Finansów zapłaciło firmom doradczym, które zajmują się ucieczką od podatków, za „doradztwo”, a zwłaszcza za owe „instrumenty informatyczne”, które dały jak dotąd zarobić biznesowi informatycznemu (ciekawe ile?);

8) dlaczego przez tyle lat tolerowano handel paragonami po to, aby wyłudzić wystawienie fałszywych faktur.

Największa w historii grabież naszego kraju, porównywalna tylko z rabunkiem okupujących nas najeźdźców w czasie wojen, musi zostać wyjaśniona, a winni muszą być osadzeni przez wymiar sprawiedliwości. Oczywiście nie odzyskamy wyłudzonych kwot, które już dawno zasiliły m.in. „międzynarodowe rynki finansowe”. Najważniejsze, aby firmy i ludzie, którzy uczestniczyli w tej zmowie, przestali nas ogłupiać na temat podatku od towarów i usług, a zyskali co najwyżej sławę „twórców luki podatkowej”.

z poważaniem

redaktor naczelny

 

Spis treści: pobierz pdf.

 

* Wysyłając formularz oświadczam, że zgodnie z art. 13 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 zostałem/am poinformowany/a że:

1. Administratorem moich danych osobowych jest Instytut Studiów Podatkowych Modzelewski i Wspólnicy Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, ul. Kaleńska 8, 04-367,

2. moje dane osobowe przetwarzane będą w wyżej wymienionych celach, podstawą prawną jest art. 6 ust 1 pkt a/b/c/d/e/f rozporządzenia 2016/679,

3. odbiorcą/odbiorcami moich danych osobowych będą podmioty powiązane należące do grupy ISP, pracownicy oraz współpracownicy tych podmiotów;

4. moje dane osobowe będą przechowywane przez okres świadczenia na moją rzecz usług oraz przez okres przedawnienia ewentualnych roszczeń z tego tytułu;

5. posiadam prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem;

6. mam prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, o którym mowa w art. 51 ust. 1 rozporządzenia 2016/679, gdy uznam, iż przetwarzanie moich danych osobowych dotyczących przetwarzania ww. w celu narusza przepisy tego rozporządzenia;

7. podanie przeze mnie danych osobowych jest dobrowolne, a konsekwencją niepodania danych osobowych będzie brak możliwości świadczenia przez ISP usług w celu realizacji których dane te są gromadzone i przetwarzane;

8. moje dane będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również w formie profilowania a także w sposób niezautomatyzowany przez osoby do tego uprawnione; konsekwencją takiego przetwarzania będzie otrzymywanie przeze mnie informacji o zmianach w prawie, orzecznictwie, praktyce organów administracji i związanej z tymi kwestiami ofercie ISP obejmującej aspekty edukacyjne i doradcze.

Więcej informacji