Wersja PDF BISP Doradztwo Podatkowe 06/18

28.01

Opis

Plik PDF do pobrania. 

Doradztwo Podatkowe Biuletyn Instytutu Studiów Podatkowych znajduje się w wykazie czasopism naukowych z liczbą 4 punktów przyznawanych za publikacje w tym czasopiśmie.(Komunikat Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 31 grudnia 2014 r.)   

 

 

Drodzy Czytelnicy

 

Stosowanie podzielonej płatności wobec wszystkich kontrahentów (nawet samozatrudnionych!) może doprowadzić do kryzysu gospodarczego (w roku wyborów). Zacznę jednak od innego, również aktualnego problemu. Od 2017 r. z nieznanych powodów (nikt nie postulował tego rozwiązania ani nie lobbował za jego wprowadzeniem i nie było go w programie PiS-u) objęto podwykonawców robót budowlanych tzw. krajowym odwrotnym obciążeniem. Po co? W oficjalnym uzasadnieniu miało to „uszczelnić” VAT, mimo że skala wyłudzeń w branży była nawet poniżej średniej. Po półtora roku obowiązywania tego „wynalazku” już wiemy, o co tu chodziło naprawdę – o wyeliminowanie z rynku małych i średnich podwykonawców i „zrobienie miejsca” dla kogoś dużego (kogo?). Dla tzw. drobiazgu rynkowego jest to rozwiązanie zabójcze, bo jest receptą na szybkie bankructwo. Trzeba płacić kontrahentom faktury z VAT-em, który przez urząd skarbowy zwracany jest najwcześniej po 60 dniach od zakończenia miesiąca, a z reguły nawet później. Wobec atrofii, a w zasadzie braku kredytu obrotowego dla małych i średnich firm, większość faktur płaci się z opóźnieniem, co dopełnia obraz katastrofy. Małe i średnie firmy nie sprostają harcownikom z resortu finansów, którzy nie po raz pierwszy za pomocą podatków „restrukturyzują” naszą gospodarkę (Balcerowicz wciąż rządzi w tym resorcie). Małe firmy budowlane wycofują się więc z podwykonawstwa dużych kontraktów, bo ich na to nie stać. Jedyną dla nich szansą jest obrót detaliczny lub… rynek bezfakturowy, zakup materiałów budowlanych poza oficjalnym obiegiem (od złodzieja), ale jest to margines zleceń.

 

Czeka nas jednak jeszcze głębsza „restrykcja” podatkowa w postaci uchwalonej w grudniu 2017 r. wersji split paymentu. Jesteśmy świadkami jakiegoś szaleństwa. Kolejne wielkie firmy ogłaszają, że wszystkim (bez wyjątku) kontrahentom narzucą podzieloną płatność, czyli doprowadzą ich znacznie szybciej do katastrofy niż odwrotne obciążenie w branży budowlanej. Wpłata kwoty podatku z faktury zakupowej na rachunek VAT kontrahenta jest równoznaczna z brakiem zapłaty, bo jest to faktycznie rachunek zablokowany. Podmioty te, aby wydatkować te pieniądze, będą musiały „uszczęśliwić” swoich kontrahentów, wpłacając im część ceny na ich rachunek VAT. Tu jednak spotkają się z oporem. Małe i średnie firmy chcą przetrwać kolejne eksperymenty resortu finansów i już dziś zastrzegają, że wszelkie płatności na ich rzecz nie mogą być realizowane wyłącznie na rachunek rozliczeniowy. Bo o sposobie zapłaty decydują strony umowy, a nie jednostronnie nabywca.

 

Nie sposób zrozumieć, kto i po co namawia duże firmy publiczne do wykańczania swoich kontrahentów. Przecież podzielona płatność powinna być stosowana tylko wobec tych „ryzykownych”. Czy to oznacza, że każdy, kto dostarczy towar lub wyświadczy usługi na rzecz danej firmy, jest potencjalnym oszustem? Absurd. Przypomnę, że istotną grupą kontrahentów dużych firm są tzw. samozatrudnieni, czyli pracownicy wystawiający faktury. Czy ich też będzie się uszczęśliwiać podzieloną płatnością? Radzę nie próbować, bo można wywołać groźny konflikt społeczny. Gdy pensja pracownika, który wystawia faktury, zostanie faktycznie obniżona o kwotę VAT-u (będzie miał do dyspozycji 100, a nie 123), może zrodzić się bunt.

 

Aby uniknąć tych kłopotów, część kontrahentów zacznie żądać zaliczek płatnych na podstawie faktur proforma, bo tu nie będzie można zastosować podzielonej płatności.

 

Na rynku, wbrew opowiadanym przez liberałów bajeczkom, rządzą silni, a słabi przegrywają. Duże firmy przez narzucenie wszystkim kontrahentom podzielonej płatności szybko doprowadzą do załamania ich płynności, co już w przyszłym roku skutkować będzie obniżeniem tempa wzrostu. A będzie to rok wyborów. Może warto, aby ktoś ostrzegł premiera, który – jak sądzę – świetnie rozumie ten problem i zatrzyma to szaleństwo, a resort finansów wreszcie przestanie „restrukturyzować” gospodarkę za pomocą podatków.

 

 

z poważaniem

 

 

redaktor naczelny

 

 

 

Spis treści: pobierz pdf.

 

* Wysyłając formularz oświadczam, że zgodnie z art. 13 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 zostałem/am poinformowany/a że:

1. Administratorem moich danych osobowych jest Instytut Studiów Podatkowych Modzelewski i Wspólnicy Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, ul. Kaleńska 8, 04-367,

2. moje dane osobowe przetwarzane będą w wyżej wymienionych celach, podstawą prawną jest art. 6 ust 1 pkt a/b/c/d/e/f rozporządzenia 2016/679,

3. odbiorcą/odbiorcami moich danych osobowych będą podmioty powiązane należące do grupy ISP, pracownicy oraz współpracownicy tych podmiotów;

4. moje dane osobowe będą przechowywane przez okres świadczenia na moją rzecz usług oraz przez okres przedawnienia ewentualnych roszczeń z tego tytułu;

5. posiadam prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem;

6. mam prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, o którym mowa w art. 51 ust. 1 rozporządzenia 2016/679, gdy uznam, iż przetwarzanie moich danych osobowych dotyczących przetwarzania ww. w celu narusza przepisy tego rozporządzenia;

7. podanie przeze mnie danych osobowych jest dobrowolne, a konsekwencją niepodania danych osobowych będzie brak możliwości świadczenia przez ISP usług w celu realizacji których dane te są gromadzone i przetwarzane;

8. moje dane będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również w formie profilowania a także w sposób niezautomatyzowany przez osoby do tego uprawnione; konsekwencją takiego przetwarzania będzie otrzymywanie przeze mnie informacji o zmianach w prawie, orzecznictwie, praktyce organów administracji i związanej z tymi kwestiami ofercie ISP obejmującej aspekty edukacyjne i doradcze.

Więcej informacji